Ohlášky

Farnost / duchovní správa: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna

Jméno duchovního správce: P. Petr Mareček

DatumDen  
HodinaBohoslužba / pobožnostPoznámka
17.11.201933. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
9:00Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní 
18.11.2019PONDĚLÍ 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
18.00Na úmysl dárce 
19.11.2019ÚTERÝ 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
18.00Na úmysl dárce 
20.11.2019STŘEDA 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
18.00Za Alžbětu a Karla Šmerdovy, živou a + rodinu19.00 setkání ERF a PRF
21.11.2019PAMÁTKA ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMĚ  
7.00Za farníky 
22.11.2019PAMÁTKA SV. CECÍLIE, PANNY A MUČEDNICE  
18.00Na úmysl dárcevýuka náboženství nebude
dětská mše svatá
23.11.2019SOBOTA 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
7.00Na úmysl dárce 
24.11.2019SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE  
9.00Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní 
Děkuji všem, kdo dnes přispěli do sbírky na potřeby kostela.
Každá farnost brněnské diecéze přispívá do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Celková výše příspěvku za rok 2019 pro Římskokatolickou farnost Podolí u Brna je 28 900,- Kč. Donátoři naší farnosti uhradili 3 040,- Kč. Doplatek ve výši 25 860,- Kč splatný na účet děkana do 18. 11. 2019 byl odeslán. Znovu tedy děkuji všem, kdo přispívají do sbírek.
Upřímné poděkování náleží také všem, kdo včera pracovali na farní zahradě.
V neděli 24. listopadu v 17.00 hodin jste srdečně zváni na Benefiční koncert, který se uskuteční v kostele sv. Jana Nepomuckého Podolí. Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertu bude věnován domovu LILA pro postižené děti v Otnicích. Bližší informace jsou na plakátku.

Kontakty

Římskokatolická farnost Podolí
Podolí 217
664 03 Podolí u Brna

P. Petr Mareček, farář
Tel.: 723 926 392
E: podoli@dieceze.cz
Úřední hodiny:
Pátek 16:30-17:30 hodin.
Jiný termín je možný po předchozí domluvě.
IČO: 66599164
č.účtu 161028370/0300