Ohlášky

Farnost / duchovní správa: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna

Jméno duchovního správce: P. Petr Mareček

DatumDen  
HodinaBohoslužba / pobožnostPoznámka
9.06.202410. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
8.00
9.00
Za zemřelé rodiče Štěpánkovy a Škodovy
Za dvoje rodiče, manžela s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu
 
10.06.2024PONDĚLÍ 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
   
11.06.2024PAMÁTKA SV. BARNABÁŠE, APOŠTOLA  
   
12.06.2024STŘEDA 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
18.00Za zemřelého manžela Františka a dvoje rodiče 
13.06.2024PAMÁTKA SV. ANTONÍNA Z PADOVY, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE  
7.00Na úmysl dárce 
14.06.2024PÁTEK 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
18.00Za zemřelého manžela Františka a dvoje rodičedětská mše sv.
15.06.2024SOBOTA 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
7.00Na úmysl dárce 
16.06.202411. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
8.00
9.00
Za rodinu Klanicovu, Bočkovu a duše v očistci
Za farníky
den otců
 

Kontakty

Římskokatolická farnost Podolí
Podolí 217
664 03 Podolí u Brna

P. Petr Mareček, farář
Tel.: 723 926 392
E: podoli@dieceze.cz
Úřední hodiny:
Pátek 16:30-17:30 hodin.
Jiný termín je možný po předchozí domluvě.
IČO: 66599164
č.účtu 161028370/0300
Jak pulsujeme