Ohlášky

Farnost / duchovní správa: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna

Jméno duchovního správce: P. Petr Mareček

DatumDen  
HodinaBohoslužba / pobožnostPoznámka
3.03.20243. NEDĚLE POSTNÍ  
8.00
9.00
Za Petra Grolicha, manželku, rodiče, sourozence a celou živou rodinu
Za farníky
 
4.03.2024PONDĚLÍ PO 3. NEDĚLI POSTNÍ  
7.00Na úmysl dárce 
5.03.2024ÚTERÝ PO 3. NEDĚLI POSTNÍ  
   
6.03.2024STŘEDA PO 3. NEDĚLI POSTNÍ  
18.00Za dary Ducha svatého při náročné operaci pro lékaře a zdravotnický personál 
7.03.2024ČTVRTEK PO 3. NEDĚLI POSTNÍ  
7.00Na úmysl dárce 
8.03.2024PÁTEK PO 3. NEDĚLI POSTNÍ  
18.00Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o zdraví pro vnoučata17.30 pobožnost křížové cesty
dětská mše sv.
9.03.2024SOBOTA PO 3. NEDĚLI POSTNÍ  
7.00Za Josefa Ševčíka, manželku Ludmilu, bratry Antonína, Aloiska a Jeníčka a za celou živou a zemřelou rodinu 
10.03.20244. NEDĚLE POSTNÍ  
8.00
9.00
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu u příležitosti významného životního jubilea
Za farníky
 
 

Kontakty

Římskokatolická farnost Podolí
Podolí 217
664 03 Podolí u Brna

P. Petr Mareček, farář
Tel.: 723 926 392
E: podoli@dieceze.cz
Úřední hodiny:
Pátek 16:30-17:30 hodin.
Jiný termín je možný po předchozí domluvě.
IČO: 66599164
č.účtu 161028370/0300
Jak pulsujeme