Ohlášky

Farnost / duchovní správa: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna

Jméno duchovního správce: P. Petr Mareček

DatumDen  
HodinaBohoslužba / pobožnostPoznámka
29.01.20234. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
8.00
9:00
Za babičku Františku a celou živou rodinu
Za dar víry pro děti a vnoučata
 
30.01.2023PONDĚLÍ 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
18.00Na úmysl dárce 
31.01.2023PAMÁTKA SV. JANA BOSKA, KNĚZE  
7.00Na úmysl dárce 
1.02.2023STŘEDA 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
18.00Na úmysl dárce 
2.02.2023SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU  
18.00Za farníkyźehnání svíček a průvod
3.02.2023PAMÁTKA SV. BLAŽEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA  
18.00Za zemřelou rodinu Ševčíkovu a Tománkovudětská mše sv.; první pátek v měsíci; po mši sv. svátostné požehnání; svatoblažejské požehnání
4.02.2023SOBOTA 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
7.00Na úmysl dárce 
5.02.20235. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
8.00
9:00
Na úmysl dárce
Na úmysl dárce
 
Děkuji všem, kdo se zapojili do úklidu vánoční výzdoby.
Pokud v rodině máte někoho nemocného, rád ho navštívím.

Kontakty

Římskokatolická farnost Podolí
Podolí 217
664 03 Podolí u Brna

P. Petr Mareček, farář
Tel.: 723 926 392
E: podoli@dieceze.cz
Úřední hodiny:
Pátek 16:30-17:30 hodin.
Jiný termín je možný po předchozí domluvě.
IČO: 66599164
č.účtu 161028370/0300
Jak pulsujeme