Ohlášky

Farnost / duchovní správa: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna

Jméno duchovního správce: P. Petr Mareček

DatumDen  
HodinaBohoslužba / pobožnostPoznámka
2.08.202018. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
8.00Za zemřelého Mikuláše Fišera, manželku a živou rodinu 
3.08.2020PONDĚLÍ 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
19.00Na úmysl dárce 
4.08.2020PAMÁTKA SV. JANA MARIE VIANNEYE, KNĚZE  
7.00Za farníky 
5.08.2020STŘEDA 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
19.00Za Václava Levíčka, živou a zemřelou rodinu 
6.08.2020SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ  
   
7.08.2020PÁTEK 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
19.00Na úmysl dárce 
8.08.2020PAMÁTKA SV. DOMINIKA, KNĚZE  
7.00Na úmysl dárce 
9.08.202019. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
8.00Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu 
Děkuji farníkům, kteří opravili svod dešťové vody kostela.
V pátek od 15.00 hodin navštívím nemocné.

Kontakty

Římskokatolická farnost Podolí
Podolí 217
664 03 Podolí u Brna

P. Petr Mareček, farář
Tel.: 723 926 392
E: podoli@dieceze.cz
Úřední hodiny:
Pátek 16:30-17:30 hodin.
Jiný termín je možný po předchozí domluvě.
IČO: 66599164
č.účtu 161028370/0300