Ohlášky

Farnost / duchovní správa: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna

Jméno duchovního správce: P. Petr Mareček

DatumDen  
HodinaBohoslužba / pobožnostPoznámka
28.02.20212. NEDĚLE POSTNÍ  
8.00
9.00
Za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
Za živou a zemřelou rodinu a za dar uzdravení
Sbírka „Haléř sv. Petra“
1.03.2021PONDĚLÍ PO 2. NEDĚLI POSTNÍ  
18.00Za rodiče z obou stran, živou a zemřelou rodinu 
2.03.2021ÚTERÝ PO 2. NEDĚLI POSTNÍ  
18.00Za zdar náročné operace s prosbou o Boží ochranu a pomoc 
3.03.2021STŘEDA PO 2. NEDĚLI POSTNÍ  
18.00Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní 
4.03.2021ČTVRTEK PO 2. NEDĚLI POSTNÍ  
7.00Za farníky 
5.03.2021PÁTEK PO 2. NEDĚLI POSTNÍ  
13.00
18.00
Pohřeb pana Josefa Horáka
Poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou rodinu
první pátek v měsíci; 17.30 pobožnost křížové cesty
dětská mše svatá; svátostné požehnání
6.03.2021SOBOTA PO 2. NEDĚLI POSTNÍ  
7.00Na úmysl dárce 
7.03.20213. NEDĚLE POSTNÍ  
8.00
9.00
Na úmysl dárce
Za Petra Grolicha, rodiče a sourozence
 
Děkuji všem, kdo dnes přispěli do sbírky „Haléř sv. Petra“.
Nemocné navštívím v pátek od 15.00 hodin. Prosím o sdělení, koho mám navštívit. Děkuji.

Kontakty

Římskokatolická farnost Podolí
Podolí 217
664 03 Podolí u Brna

P. Petr Mareček, farář
Tel.: 723 926 392
E: podoli@dieceze.cz
Úřední hodiny:
Pátek 16:30-17:30 hodin.
Jiný termín je možný po předchozí domluvě.
IČO: 66599164
č.účtu 161028370/0300