Ohlášky

Farnost / duchovní správa: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna

Jméno duchovního správce: P. Petr Mareček

DatumDen  
HodinaBohoslužba / pobožnostPoznámka
1.08.202118. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
8.00
9.00
Za farníky
Na úmysl dárce
 
2.08.2021PONDĚLÍ 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
18.30Za Boží pomoc v těžké nemoci 
3.08.2021ÚTERÝ 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
18.30Za zemřelého bratra 
4.08.2021PAMÁTKA SV. JANA MARIE VIANNEYE  
18.30Za rodiče z obou stran, živou a zemřelou rodinu 
5.08.2021ČTVRTEK 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
7.00Za Václava Levíčka, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu 
6.08.2021SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ  
18.30Za Miloše Bednáře a živou rodinuprvní pátek v měsíci; ½ hod přede mší sv. možnost přijetí sv. smíření; po mši sv. krátká adorace a svátostné požehnání
7.08.2021SOBOTA 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
7.00Na úmysl dárce 
8.08.202119. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
8.00
9.00
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní u příležitosti životního jubilea
Za zemřelého Františka Vénose
 
Nemocné navštívím v pátek od 15.00 hodin. Prosím o sdělení, koho mám navštívit. Děkuji.

Kontakty

Římskokatolická farnost Podolí
Podolí 217
664 03 Podolí u Brna

P. Petr Mareček, farář
Tel.: 723 926 392
E: podoli@dieceze.cz
Úřední hodiny:
Pátek 16:30-17:30 hodin.
Jiný termín je možný po předchozí domluvě.
IČO: 66599164
č.účtu 161028370/0300