Ohlášky

Farnost / duchovní správa: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna

Jméno duchovního správce: P. Petr Mareček

DatumDen  
HodinaBohoslužba / pobožnostPoznámka
11.04.20212. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)  
8.00
9.00
Za zemřelou maminku Annu Nahodilovou a celou žijící rodinu
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
 
12.04.2021PONDĚLÍ PO 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ  
18.00Za uzdravení blízké osoby 
13.04.2021ÚTERÝ PO 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ  
18.00Za zemřelou maminku a duše v očistci 
14.04.2021STŘEDA PO 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ  
18.00Na úmysl dárce 
15.04.2021ČTVRTEK PO 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ  
7.00Za Karla Kopra a Vladimíra Bajera 
16.04.2021PÁTEK PO 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ  
18.00Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a ochranu pro celou rodinu 
17.04.2021SOBOTA PO 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ  
7.00Za farníky 
18.04.20213. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  
8.00
9.00
Za zemřelého bratra, rodiče s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu
Na úmysl dárce
 
Jménem Oblastní charity Rajhrad děkuji všem, kdo se zapojili do letošní Postní almužny. Sběr papírových schránek, takzvaných postniček, bude probíhat celý příští týden, tedy od 12. do 18. dubna. Můžete je donést do kostela v době bohoslužeb.
Příští neděli se bude při mši sv. udílet svátost nemocných. Svátost nemocných může přijmout každý věřící člověk, který se ocitá v kritickém zdravotním stavu či situaci, který se chystá na operaci, nebo který trpí dlouhodobým onemocněním.

Kontakty

Římskokatolická farnost Podolí
Podolí 217
664 03 Podolí u Brna

P. Petr Mareček, farář
Tel.: 723 926 392
E: podoli@dieceze.cz
Úřední hodiny:
Pátek 16:30-17:30 hodin.
Jiný termín je možný po předchozí domluvě.
IČO: 66599164
č.účtu 161028370/0300