Ohlášky

Farnost / duchovní správa: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna

Jméno duchovního správce: P. Petr Mareček

DatumDen  
HodinaBohoslužba / pobožnostPoznámka
10.01.2021SVÁTEK KŘTU PÁNĚ  
8.00
9.00
Za farníky
Na úmysl dárce
končí doba vánoční; vánoční výzdoba zůstane v kostele až do svátku Uvedení Páně do chrámu (2. 2. 2021)
11.01.2021PONDĚLÍ 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
18.00Za synovce Petra a živou a zemřelou rodinu 
12.01.2021ÚTERÝ 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
18.00Za zemřelé rodiče, jejich zemřelé sourozence a duše v očistci 
13.01.2021STŘEDA 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
18.00Za zemřelé rodiče, prarodiče a živou rodinu 
14.01.2021ČTVRTEK 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
7.00na poděkování za 60 let manželství Václava a Marie Homolových z Loučky s prosbou o Boží požehnání a ochranu do dalších let 
15.01.2021PÁTEK 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
18.00Za zemřelého Františka Šebestu a Ondreje Váleka s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinuvýuka náboženství nebude
dětská mše sv.
16.01.2021SOBOTA 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
7.00Za tatínka a celou rodinu 
17.01.20212. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
8.00
9.00
Na úmysl dárce
Za zemřelého otce, rodiče s prosbou o ochranu pro celou rodinu
Sbírka na potřeby kostela
 

Kontakty

Římskokatolická farnost Podolí
Podolí 217
664 03 Podolí u Brna

P. Petr Mareček, farář
Tel.: 723 926 392
E: podoli@dieceze.cz
Úřední hodiny:
Pátek 16:30-17:30 hodin.
Jiný termín je možný po předchozí domluvě.
IČO: 66599164
č.účtu 161028370/0300