Ohlášky

Farnost / duchovní správa: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna

Jméno duchovního správce: P. Petr Mareček

DatumDen  
HodinaBohoslužba / pobožnostPoznámka
20.06.202112. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
8.00
9.00
Na poděkování Pánu Bohu za dar společného života s prosbou o Boží pomoc a požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
Za zemřelé rodiče Drlíkovy a živou rodinu
Sbírka na potřeby kostela
21.06.2021PAMÁTKA SV. ALOISE GONZAGY, ŘEHOLNÍKA  
18.30Za Jiřinu Poláčkovu, manžela a syna  
22.06.2021ÚTERÝ 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
7.00Na úmysl dárce 
23.06.2021STŘEDA 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
18.30Na úmysl dárce 
24.06.2021SLAVNOST NAROZENÍ JANA KŘTITELE  
7.00Za farníky 
25.06.2021PÁTEK 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
18.30Za zemřelého manžela a duše v očistci 
26.06.2021SOBOTA 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
7.00Na úmysl dárce 
27.06.202113. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
8.00
9.00
Na úmysl dárce
Na úmysl dárce
 
Děkuji všem, kdo dnes přispěli do sbírky na potřeby kostela.
Dne 27. května 2021 zemřel ve věku 87 let český architekt, sochař a malíř Ludvík Kolek, který byl zakládajícím členem komunity Emmanuel v České republice. Navrhoval realizovanou pokoncilní úpravu liturgického prostoru našeho kostela sv. Jana Nepomuckého v Podolí včetně novodobých vitrážových oken v lodi kostela. Jednou z jeho nejznámějších realizací se stal kostel sv. Josefa v Senetářově v okrese Blansko. Připojme ho do modliteb za naše zemřelé.

Kontakty

Římskokatolická farnost Podolí
Podolí 217
664 03 Podolí u Brna

P. Petr Mareček, farář
Tel.: 723 926 392
E: podoli@dieceze.cz
Úřední hodiny:
Pátek 16:30-17:30 hodin.
Jiný termín je možný po předchozí domluvě.
IČO: 66599164
č.účtu 161028370/0300