Ohlášky

Farnost / duchovní správa: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna

Jméno duchovního správce: P. Petr Mareček

DatumDen  
HodinaBohoslužba / pobožnostPoznámka
2.05.20215. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  
8.00
9.00
Za rodiče Čandrlovy
Za rodinu Sladkou a Štěpánkovu
 
3.05.2021SVÁTEK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLŮ  
18.00Za Boží pomoc v těžké nemoci 
4.05.2021ÚTERÝ PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ  
18.00Za zemřelého manžela, dvoje rodiče a živou rodinu 
5.05.2021STŘEDA PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ  
18.00Na úmysl dárce 
6.05.2021PAMÁTKA SV. JANA SARKANDRA, KNĚZE A MUČEDNÍKA  
7.00Na úmysl dárce 
7.05.2021PÁTEK PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ  
18.00Za Jana Buchtu, duše v očistci a živou rodinuprvní pátek v měsíci; 17.30 májová pobožnost
dětská mše svatá; svátostné požehnání
8.05.2021SOBOTA PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ  
7.00Za farníky 
9.05.20216. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  
8.00
9.00
Za dar Ducha sv. a úspěšné složení maturitní zkoušky
Za zemřelé rodiče a dva bratry
 
Nemocné navštívím v pátek od 15:00 hodin. Prosím o sdělení, koho mám navštívit. Děkuji.

Kontakty

Římskokatolická farnost Podolí
Podolí 217
664 03 Podolí u Brna

P. Petr Mareček, farář
Tel.: 723 926 392
E: podoli@dieceze.cz
Úřední hodiny:
Pátek 16:30-17:30 hodin.
Jiný termín je možný po předchozí domluvě.
IČO: 66599164
č.účtu 161028370/0300