PŘEHLED BOHOSLUŽEB

Farnost / duchovní správa: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna
Jméno duchovního správce: P. Petr Mareček

DatumDenHodinaBohoslužba/pobožnostPoznámka
13.10.201928. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00Za + rodiče Čandrlovy a duše v očistci 
14.10.2019PONDĚLÍ 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ    
15.10.2019PAMÁTKA SV. TEREZIE OD JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY18.00Na úmysl dárce 
16.10.2019STŘEDA 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ 18.00Na úmysl dárce 
17.10.2019PAMÁTKA SV. IGNÁCE ANTIOCHIJSKÉHO, BISKUPA A MUČEDNÍKA 7.00Za farníky 
18.10.2019SVÁTEK SV. LUKÁŠE, EVANGELISTY 18.00Za + rodiče a manžela13.30 výuka náboženství
dětská mše svatá
19.10.2019SOBOTA 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ7.00Na úmysl dárce 
20.10.201929. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00Za rodinu Drlíkovu a Havlíčkovusbírka na potřeby kostela