PŘEHLED BOHOSLUŽEB

Farnost / duchovní správa: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna
Jméno duchovního správce: P. Petr Mareček

DatumDenHodinaBohoslužba/pobožnostPoznámka
19.01.20202. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00Za dvoje zemřelé rodiče, živou a zemřelou rodinuVotivní mše Za jednotu křesťanů
Sbírka na potřeby kostela
20.01.2020PONDĚLÍ 2. TÝDNE V MEZIDOBÍ 18.00Na úmysl dárce 
21.01.2020PAMÁTKA SV. ANEŽKY, PANNY A MUČEDNICE18.00Na úmysl dárce 
22.01.2020STŘEDA 2. TÝDNE V MEZIDOBÍ18.00Na úmysl dárce 
23.01.2020ČTVRTEK 2. TÝDNE V MEZIDOBÍ7.00Za farníky 
24.01.2020PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE18.00Za zemřelé rodiče a manžela13.30 výuka náboženství
dětská mše svatá
25.01.2020SVÁTEK OBRÁCENÍ SVATÉHO PAVLA, APOŠTOLA7.00Za Zdeňku Lípovou a za živou a zemřelou rodinu 
26.01.20203. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00Za zemřelé rodiče Václava a Ludmilu Burianovi s prosbou o požehnání pro živou rodinu 
Děkuji všem, kdo dnes přispěli do sbírky na potřeby kostela.
Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Po celý týden má na to být pamatováno v přímluvách.