PŘEHLED BOHOSLUŽEB

Farnost / duchovní správa: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna
Jméno duchovního správce: P. Petr Mareček

DatumDenHodinaBohoslužba/pobožnostPoznámka
22.11.2020SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE8.00
9.00
za rodiče a celou živou rodinu
_
 
23.11.2020PONDĚLÍ 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ18.00Za nemocnou osobu 
24.11.2020PAMÁTKA SV. ONDŘEJE DUNG LẠCA, KNĚZE, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ18.00Na úmysl dárce 
25.11.2020STŘEDA 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ18.00_ 
26.11.2020ČTVRTEK 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ7.00Za farníky 
27.11.2020PÁTEK 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ 18.00_dětská mše sv.
½ hod přede mší sv. se zpovídá
28.11.2020SOBOTA 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ7.00Na úmysl dárce 
29.11.20201. NEDĚLE ADVENTNÍ 8.00
9.00
_
_
Žehnání adventních věnců
Připojme se každý večer ve 20 hodin ke společné modlitbě celého světa za odvrácení epidemie.
V pátek bude opět výuka náboženství: Výuka náboženství dětí 1. a 2. třída bude v pátek (13:30 – 14:15 hodin). Výuka náboženství 3. – 6. třída bude v pátek (14:45 – 15:30 hodin).
Během adventní doby budou děti chodit na dětskou mši svatou s lucerničkami (plamínek svíčky je jeden ze symbolů adventu).