PŘEHLED BOHOSLUŽEB

Farnost / duchovní správa: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna
Jméno duchovního správce: P. Petr Mareček

DatumDenHodinaBohoslužba/pobožnostPoznámka
1.08.202118. NEDĚLE V MEZIDOBÍ8.00
9.00
Za farníky
Na úmysl dárce
 
2.08.2021PONDĚLÍ 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ 18.30Za Boží pomoc v těžké nemoci 
3.08.2021ÚTERÝ 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ 18.30Za zemřelého bratra 
4.08.2021PAMÁTKA SV. JANA MARIE VIANNEYE18.30Za rodiče z obou stran, živou a zemřelou rodinu 
5.08.2021ČTVRTEK 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ7.00Za Václava Levíčka, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu 
6.08.2021SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ 18.30Za Miloše Bednáře a živou rodinuprvní pátek v měsíci; ½ hod přede mší sv. možnost přijetí sv. smíření; po mši sv. krátká adorace a svátostné požehnání
7.08.2021SOBOTA 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ7.00Na úmysl dárce 
8.08.202119. NEDĚLE V MEZIDOBÍ8.00
9.00
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní u příležitosti životního jubilea
Za zemřelého Františka Vénose
 
Nemocné navštívím v pátek od 15.00 hodin. Prosím o sdělení, koho mám navštívit. Děkuji.