PŘEHLED BOHOSLUŽEB

Farnost / duchovní správa: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna
Jméno duchovního správce: P. Pavel Kopeček

DatumDenHodinaBohoslužba/pobožnostPoznámka
21.05.20176. NEDĚLE VELIKONOČNÍ8.00Za + rodiče, prarodiče a d.v.o. 
22.05.2017PONDĚLÍ PO 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ7.00Za farníky 
23.05.2017ÚTERÝ PO 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ7.00Na úmysl dárce 
24.05.2017STŘEDA PO 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ18.00Za Marii Lípovou, živou a zemřelou rodinuPo mši sv. biblická hodina na faře
25.05.2017SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ18.00Na úmysl dárce 
26.05.2017PÁTEK PO 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ18.00Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro celou rodinuZpovídání od 17.00 hod
27.05.2017SOBOTA PO 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ7.00Na úmysl dárce 
28.05.20177. NEDĚLE VELIKONOČNÍ8.00Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou za živou rodinu a zdar díla 
V neděli 28. 5. 2017 v 18.00 hod bude v našem kostele varhanní koncert, účinkuje François de Val, varhaník v katedrále Noter Dame ve Štrasburku. V neděli 28. 5. 2017 bude pouť v Bedřichovicích, mše sv. v 10.30 hod před kapličkou. Dnes si připomínáme den modliteb za pronásledované křesťany, papež František nás vybízí k modlitbě na tento úmysl. V kostele je nástěnka, která zachycuje studii úpravy prostranství kolem kostela, chci znát váš názor, který projednáme na farní radě a dle vašeho rozhodnutí budu jednat s vedením obce.