PŘEHLED BOHOSLUŽEB

Farnost / duchovní správa: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna
Jméno duchovního správce: P. Petr Mareček

DatumDenHodinaBohoslužba/pobožnostPoznámka
2.05.20215. NEDĚLE VELIKONOČNÍ8.00
9.00
Za rodiče Čandrlovy
Za rodinu Sladkou a Štěpánkovu
 
3.05.2021SVÁTEK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLŮ18.00Za Boží pomoc v těžké nemoci 
4.05.2021ÚTERÝ PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 18.00Za zemřelého manžela, dvoje rodiče a živou rodinu 
5.05.2021STŘEDA PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ18.00Na úmysl dárce 
6.05.2021PAMÁTKA SV. JANA SARKANDRA, KNĚZE A MUČEDNÍKA7.00Na úmysl dárce 
7.05.2021PÁTEK PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ18.00Za Jana Buchtu, duše v očistci a živou rodinuprvní pátek v měsíci; 17.30 májová pobožnost
dětská mše svatá; svátostné požehnání
8.05.2021SOBOTA PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ7.00Za farníky 
9.05.20216. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00
9.00
Za dar Ducha sv. a úspěšné složení maturitní zkoušky
Za zemřelé rodiče a dva bratry
 
Nemocné navštívím v pátek od 15:00 hodin. Prosím o sdělení, koho mám navštívit. Děkuji.