PŘEHLED BOHOSLUŽEB

Farnost / duchovní správa: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna
Jméno duchovního správce: P. Petr Mareček

DatumDenHodinaBohoslužba/pobožnostPoznámka
23.06.2019SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ8.00Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží ochranu a pomoc Panny Marie pro celou živou rodinu sbírka na bohoslovce
24.06.2019SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE19.00Poděkování za dar křtu 25 let 
25.06.2019ÚTERÝ 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ 19.00Na úmysl dárce 
26.06.2019STŘEDA 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ 7.00Za + manžela a jeho rodiče 
27.06.2019ČTVRTEK 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ 7.00Za farníky 
28.06.2019SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA19.00Za + manželku a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinudětská mše sv.
29.06.2019SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ7.00Na úmysl dárce 
30.06.201913. NEDĚLE V MEZIDOBÍ8.00Za zesnulou učitelku hudby 
Děkuji všem, kdo jste dnes přispěli do sbírky na bohoslovce.