PŘEHLED BOHOSLUŽEB

Farnost / duchovní správa: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna
Jméno duchovního správce: P. Petr Mareček

DatumDenHodinaBohoslužba/pobožnostPoznámka
14.04.2019KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE9.00Za + bratra Radka a rodičežehnání ratolestí a průvod
15.04.2019PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 18.00Na úmysl dárce 
16.04.2019ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE18.00Na úmysl dárce17.30-18.00 možnost přijetí sv. smíření
17.04.2019STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 18.00Na úmysl dárce15.00 výuka náboženství
17.30-18.00 možnost přijetí sv. smíření
18.04.2019ZELENÝ ČTVRTEK18.00Na úmysl dárce19.00-22.00 adorace v Getsemanské zahradě
19.04.2019VELKÝ PÁTEK18.00Velkopáteční obřady15.00 pobožnost křížové cesty
20.04.2019BÍLÁ SOBOTA; VELIKONOČNÍ VIGILIE20.00Za farníky8.00-18.00 adorace u Božího hrobu
21.04.2019SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ9.00Na poděkování za dar života a Boží požehnání pro celou rodinužehnání pokrmů
Vzadu v kostele je možno zapisovat se na adoraci (Zelený čtvrtek a Bílá sobota). Nácvik ministrantů na jednotlivé obřady bude vždy ½ hodiny před bohoslužbami.
Zelený čtvrtek – ráno v 9.00 hodin: Missa chrismatis na Petrově.
Velký pátek je dnem přísného postu, tzn. půst od masa pro všechny věřící od 14 let a újma v jídle od 18 do 60 let.
Bílá sobota – sbírka na pomoc křesťanům ve Svaté zemi. Na večerní bohoslužbu si, prosím, vezměte svíčky na obnovu křestních slibů.
Vyšlo nové číslo časopisu Okénko.
V neděli 28. dubna 2019 po mši sv. bude „Misijní štrúdlování“, tj. po mši sv. bude možno zakoupit produkty, které připraví ženy a děti z naší farnosti. Následně jste zváni do farního sálu na posezení u štrúdlů, kávy a čaje. Výtěžek z celé akce bude odeslán na pomoc hladovějícím dětem.