PŘEHLED BOHOSLUŽEB

Farnost / duchovní správa: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna
Jméno duchovního správce: P. Petr Mareček

DatumDenHodinaBohoslužba/pobožnostPoznámka
15.05.2022SLAVNOST SV. JANA NEPOMUCKÉHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČECH (PATROCINIUM KOSTELA)8.00
10.00
14.30
Za občany obce Podolí
Za zemřelého Václava a Ludmilu Burianovy a živou rodinu
svátostné požehnání
sbírka na potřeby kostela
16.05.2022PONDĚLÍ PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ18.00Na úmysl dárce 
17.05.2022ÚTERÝ PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ7.00Na úmysl dárce 
18.05.2022STŘEDA PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ18.00Za Boží pomoc v těžké nemoci 
19.05.2022ČTVRTEK PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 7.00Na úmysl dárce 
20.05.2022PAMÁTKA SV. KLEMENTA MARIE HOFBAUERA, KNĚZE18.00Na úmysl dárce17.30 májová pobožnost; dětská mše sv.
21.05.2022SVÁTEK VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY7.00Za živou a zemřelou rodinu Plotěných a Ondráčkovu a 60 let života 
22.05.20226. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00
9.00
Za rodiče Hodaňovy s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
Za děti, které jdou k prvnímu sv. přijímání a jejich rodiny
 
Děkuji všem, kdo jste dnes přispěli do sbírky na potřeby kostela.
V pátek výuka náboženství nebude.
V pátek 20. 5. budou mít děti, které se připravují na první sv. přijímání, první svatou zpověď po mši sv. od 18.45 h. Možnost přijetí sv. smíření budou mít také rodiče dětí. Bude zde zpovídat P. Václav Novák.
Příští neděli při mši svaté v 9.00 h. přistoupí 7 dětí naší farnosti k prvnímu sv. přijímání.