PŘEHLED BOHOSLUŽEB

Farnost / duchovní správa: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna
Jméno duchovního správce: P. Petr Mareček

DatumDenHodinaBohoslužba/pobožnostPoznámka
28.05.2023SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO8.00
9.00
Na poděkování za prokázaná dobrodiní s prosbou o dar zdraví a Boží pomoc pro celou rodinu
Za Annu Ondrovou, Annu a Jana Tůmovy a celou živou rodinu
sbírka na charitativní účely
29.05.2023PAMÁTKA PANNY MARIE, MATKY CÍRKVE18.00Na úmysl dárce 
30.05.2023PAMÁTKA SV. ZDISLAVY   
31.05.2023SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE18.00Za farníky 
1.06.2023SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE18.00Na úmysl dárce 
2.06.2023PÁTEK 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ 18.00Na úmysl dárceprvní pátek v měsíci; dětská mše svatá; po mši sv. bude krátká adorace
3.06.2023PAMÁTKA SV. KARLA LWANGY A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ7.00Za Josefa Ševčíka, manželku Ludmilu, bratry Antonína, Aloiska a Jeníčka a za celou živou i zemřelou rodinu 
4.06.2023SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE8.00
9.00
Na úmysl dárce
Na úmysl dárce
 
Děkuji všem, kdo jste dnes přispěli do sbírky na charitativní účely.