PŘEHLED BOHOSLUŽEB

Farnost / duchovní správa: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna
Jméno duchovního správce: P. Petr Mareček

DatumDenHodinaBohoslužba/pobožnostPoznámka
28.11.20211. NEDĚLE ADVENTNÍ 8.00
9.00
Za farníky
Za živou a zemřelou rodinu a za zdraví a dary Ducha svatého
žehnání adventních věnců
29.11.2021PONDĚLÍ PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ7.00Na úmysl dárce 
30.11.2021SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA   
1.12.2021STŘEDA PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ18.00Na úmysl dárce 
2.12.2021ČTVRTEK PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ7.00Na úmysl dárce 
3.12.2021PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, KNĚZE18.00Na úmysl dárcedětská mše sv.; první pátek v měsíci, ½ hod přede mší sv. možnost přijmout sv. smíření; po mši sv. bude krátká adorace
4.12.2021SOBOTA PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ7.00Na úmysl dárce 
5.12.20212. NEDĚLE ADVENTNÍ8.00
9.00
Za zemřelého Mikuláše Fišera, manželku a živou rodinu
Za rodinu Klanicovu, Bočkovu a duše v očistci
 
V pátek budou návštěvy nemocných od 15.00 hodin. Prosím o sdělení, koho mám navštívit. Děkuji.
Během adventní doby budou děti chodit na dětskou mši svatou s lucerničkami (plamínek svíčky je jeden ze symbolů adventu). Poprvé to bude v pátek 3. prosince. V tento den navštíví děti při dětské mši svaté sv. Mikuláš.