Aktuality - archiv

Záznamů: 61-80 z celkem 426   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Nešpory na Petrově zase v roce 2020

Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně zve opět po Novém roce na slavnostní zpívané nedělní nešpory. Ty nejbližší se budou konat 19. 1., 16.2., 15.3., 19.4., 17.5., a 21.6. 2020 vždy v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově

18.1.2020 | vložil Petr Mareček

Duchovní setkání pro rozvedené 2020

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně pořádá Duchovní setkání pro rozvedené, které se koná v sobotu 18. ledna 2020 od 9.00 do 14.30 hodin v Klubovém sále CRSP na Biskupské 7 v Brně.

Setkáním bude provázet kanovník R.D. ThLic. Petr Šikula. Setkání je místem pro modlitbu, ztišení, sdílení, zamyšlení nad tématem, setkání ve společenství. Mše svatá bude sloužena v kapli Zvěstování Páně v katedrále.

Přihlášky a více informací: https://www.crsp.cz

12.1.2020 | vložil Petr Mareček

Tříkrálová sbírka 2020


01.1.2020 | vložil Petr Mareček

Nejčastěji chodí lidé do kostela na Vánoce, pravidelně jsou to čtyři z deseti obyvatel ČR

Praha 18. prosince 2019: Otázku víry a náboženského chování obyvatel ČR sleduje STEM dlouhodobě v rámci výzkumné série TRENDY. Z těchto dat nabízíme pohled na základní otázky o víře, katolické církvi a účasti na životě církve v ČR za uplynulé čtvrtstoletí.

Celkově je více věřících na Moravě a mezi obyvateli nad 45 let. K víře či náboženství se obecně hlásí spíš lidé angažovaní a lidé, kteří nejsou negativně naladěni. Víra nerozděluje a příslušnost ke katolické církvi není omezena na určité socioekonomické a vzdělanostní skupiny. V posledním desetiletí jsou ukazatele více méně stabilní. Návštěva kostela patří k vánočním zvykům u 40 % respondentů.

20.12.2019 | vložil Petr Mareček

Betlémské světlo 2019 po třicáté prvé

V neděli 15. prosince 2019 v 9.00 hodin při mši v katedrále sv. Petra a Pavla předají­ skauti světlo z Betléma do rukou brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho. Po skončení­ bohoslužby si světélko v lucerničkách či na hořící­ sví­ci mohou první­ zájemci odnést domů.
Další­ informace uvádí­ tematický web www.betlemskesvetlo.cz


14.12.2019 | vložil Petr Mareček

Průvodce adventem 2019

Pastorační­ středisko brněnské diecéze připravilo letos již po devatenácté vyhledávanou brožuru Průvodce adventem 2019, která může pomoci k užitečnému prožití­ adventní­ doby.
K doplnění­ biblických rozjí­mání­ byly letos použity myšlenky těchto autorů: papež František, Daniel Ange, Józef Augustyn, Josef Beránek, biskup Vojtěch Cikrle, John a Stasi Eldredge, sv. Petr Julián Eymard, Bruno Ferrero, Anselm Grün, Fabrice Hadjadj, Ladislav Heryán, Tomáš Kutil, Anthony de Mello, Jan Rybář, Klemens Schaupp, Josef Suchár, Marie Svatošová, Michal Zamkovský.
Cena jednoho kusu je 9 Kč. Brožurku si můžete osobně zakoupit v Brně na recepci Biskupství­ brněnského na Petrově 5, pondělí­ až čtvrtek 8,15-12,00; 12,40-16,30 hodin, v pátek 8,15-12,00; 12,40-15,30 hodin.

Aplikaci Průvodce adventem 2019 lze zdarma stáhnout pomocí­ služby Obchod Play.


30.11.2019 | vložil Petr Mareček

Benefiční­ koncert


17.11.2019 | vložil Petr Mareček

Koncert duchovní­ hudby: ANTONÍN DVOŘÁK: Svatá Ludmila, oratorium

V neděli 17. listopadu 2019 v 18:00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla zazní­ koncert duchovní­ hudby - Dvořákovo oratorium Svatá Ludmila op. 71, kterým Filharmonie Brno oslaví­ 30. výročí­ sametové revoluce.

29.10.2019 | vložil Petr Mareček

Duchovní koncert Musica Nova


09.10.2019 | vložil Valdi

Duchovní obnova pro rozvedené

Centrum pro rodinu a sociální péči Brno pořádá Duchovní obnovu pro rozvedené, která se koná ve dnech 18. až 20. října 2019 na faře v Heřmanově u Křižanova.

Tématem „Síla odpuštění“ provede exercitátor R. D. Ing. Jan Kotík. Akce nabízí příležitost k načerpání a obnovení sil, naděje a radosti, prostor pro ztišení, sdílení a modlitbu.

Více informací a přihlášky:
www.crsp.cz

29.9.2019 | vložil Petr Mare?ek

10. výročí návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v Brně

V pátek 27. září 2019 v 17.30 hodin bude v katedrále slavena děkovná mše svatá při příležitosti 10. výročí návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v Brně.
Provázejme současného papeže Františka svými modlitbami a vyprošujme mu Boží požehnání. Děkujme též za jeho předchůdce.

20.9.2019 | vložil Petr Mare?ek

V Brně – Líšni se začne stavět kostel

Po roce 1989 byl jako první kostel na území města Brna postaven kostel Panny Marie pomocnice křesťanů v Brně - Žabovřeskách, který 27. května 1995 posvětil brněnský biskup Vojtěch Cikrle. O dva roky později, 1. listopadu 1997, biskup Cikrle posvětil nový kostel Neposkvrněného početí Panny Marie s klášterem sester klarisek v Brně- Soběšicích. Ten se zároveň stal také prvním nově vybudovaným klášterem na území brněnské diecéze.

V současné době probíhá stavba kostela zasvěceného řeholní sestře bl. Restitutě v Brně- Lesné, pro který právě před deseti lety (27. září 2009) požehnal při své návštěvě jihomoravské metropole papež Benedikt XVI. základní kámen. Současně byl požehnán základní kámen pro již tehdy plánovanou realizaci kostela v Brně-Líšni.

Letos v únoru byla vyhlášena architektonická soutěž o návrh kostela Ducha Svatého v Brně-Líšni a posléze porota vybrala návrh Ing. arch. Jana Soukupa z Plzně.
Viz dále: https://www.biskupstvi.cz/2019-08-14-v-brne-lisni-se-zacne-stavet-kostel 

02.9.2019 | vložil Petr Mare?ek

Rodinný běh Podolím

Orel jednota Podolí ve spolupráci s Římskokatolickou farností Podolí vás srdečně zvou na tradiční rodinný běh Podolím.
Kdy: v sobotu 31. srpna 2019
Kde: na farní zahradě v Podolí
Startovné: děti 30 Kč, dospělí 80 Kč
Program:
8:30 registrace dětské kategorie
9:00 start dětské kategorie
10:15 registrace dospělé kategorie
10:30 start dospělé kategorie
Doprovodný program: nafukovací závodní dráha, rodinná štafeta…
Občerstvení zajištěno
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

26.8.2019 | vložil Petr Mare?ek

16. diecézní pouť rodin

Šestnáctá diecézní pouť rodin konaná v roce 30. výročí svatořečení Anežky České nese motto: „Rozdávat pokoj a naději“.

Pouť se uskuteční v sobotu 31. srpna 2019 v areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Poutníci se mohou těšit na bohatý program pro malé i velké, na mši svatou s otcem biskupem, bude příležitost ke svátosti smíření, adorace s komunitou Emmanuel, komentovaná prohlídka baziliky Nanebevzetí Panny Marie a poutního kostela na Zelené hoře, koncert, divadlo, přednášky, výtvarné dílničky, program pro mládež, stanoviště s úkoly pro děti a mnoho dalšího.
Občerstvení v areálu je zajištěno.

Program a více informací: www.crsp.cz

18.8.2019 | vložil Petr Mare?ek

Den Brna 2019 v roce 370. výročí úmrtí P. Martina Středy

Oslavy Dne Brna, které proběhnou ve dnech 15. až 17. srpna 2019, budou v duchovní rovině reflektovat 370. výročí úmrtí jezuitského kněze P. Martina Středy, který je významně spjat s událostmi roku 1645 v Brně.

Oslavy budou zahájeny na Petrově právě v den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna v 10.30 hodin. Ve 12.15 hodin bude diecézní biskup Vojtěch Cikrle předsedat bohoslužbě v kostele Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů), v 18.00 hodin bude pomocný biskup Pavel Konzbul předsedat bohoslužbě v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. K oslavám Dne Brna patří neodmyslitelně také duchovní příprava v augustiniánské bazilice na Starém Brně.

Nedílnou součástí akce je pestrý program pořádaný TIC Brno a Společností 1645 na různých místech Brna, jehož součástí bude tradiční rekonstrukce historické bitvy v roce 1645 na Špilberku. Více na www.denbrna.cz.


04.8.2019 | vložil Petr Mare?ek

Pěší pouť za umělce na rozhraní tří diecézí

V neděli 28. července 2019 se uskuteční zahájení 13. ročníku Pěší poutě za umělce, která letos startuje v Poličce. Do cíle poutníci dojdou v pátek 2. srpna a následujícího dne bude letošní pouť ukončena slavením děkovné mše svaté od 9.00 hodin v kapli poutního místa Kalvárie.
Další informace: https://www.biskupstvi.cz/2019-07-15-pesi-pout-za-umelce-na-rozhrani-tri-diecezi

18.7.2019 | vložil Petr Mare?ek

Katolická charismatická konference 2019

Ve dnech 10. až 14. července 2019 proběhne v areálu výstaviště BVV v Brně již po třinácté další ročník Katolické charismatické konference. Jak sdělují organizátoři, hlavním hostem letos bude P. Ing. ThLic. Michal Zamkovský, CSsR ze Slovenska, řeholní kněz a misionář.
Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle bude hlavním celebrantem bohoslužby v neděli 14. července v 11.00 hodin.
Další informace a program http://konference.cho.cz/

06.7.2019 | vložil Petr Mare?ek

Velehrad 2019 - Dny lidí dobré vůle 4. - 5. července 2019

1150 let od smrti sv. Cyrila a jmenování prvního moravského arcibiskupa sv. Metoděje
200. výročí jmenování Rudolfa Jana olomouckým arcibiskupem
30. výročí svatořečení Anežky České
PALLADIUM ZEMĚ ČESKÉ SE VRACÍ NA VELEHRAD – projevit osobní úctu bude možné ve dnech 4. a 5. 7. 2019
Program Dnů lidí dobré vůle 2019:
http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/program

24.6.2019 | vložil Petr Mare?ek

Kněžské a jáhenské svěcení 2019

V sobotu 22. června 2019 udělí při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v 9.00 hodin diecézní biskup Vojtěch Cikrle kněžské a jáhenské svěcení.

Kněžské svěcení přijmou jáhni brněnské diecéze:
Mgr. Štěpán Trčka z farnosti Slavonice,
Mgr. Miroslav Kulifaj z farnosti Zavar [Slovensko] / Brno - sv. Jakub a
člen Řádu minoritů Mgr. Petr Macháček, OFM Conv. z farnosti Jihlava.

Jáhenské svěcení přijmou bohoslovci:
Vojtěch Libra z farnosti Nové Město na Moravě,
Martin Mokrý z farnosti Blansko,
Jan Pavlíček z farnosti Telč a
člen Řádu minoritů Patrik Bogdan Rygiel, OFMConv. z farnosti Orlová (ostravsko-opavská diecéze).

V sobotu 20. července 2019 udělí při bohoslužbě v kostele sv. Petra a Pavla v Rajhradě u Brna v 11.00 hodin pomocný biskup Pavel Konzbul jáhenské svěcení členu Řádu benediktinů br. Františku Teisterovi z farnosti Nový Bohumín.


17.6.2019 | vložil Petr Mare?ek

Dětský den

Římskokatolická farnost Podolí a Orel jednota Podolí
pořádají
AFRICKÉ ODPOLEDNE
nejen pro děti
v sobotu 15. 6. v 16 hod. na farní zahradě.

Těšit se můžete na:
hry, soutěže a další aktivity po africku
skákací hrad
letní kino
občerstvení
opékání špekáčků


03.6.2019 | vložil Petr Mare?ek

Záznamů: 61-80 z celkem 426   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Kontakty

Římskokatolická farnost Podolí
Podolí 217
664 03 Podolí u Brna

P. Petr Mareček, farář
Tel.: 723 926 392
E: podoli@dieceze.cz
Úřední hodiny:
Pátek 16:30-17:30 hodin.
Jiný termín je možný po předchozí domluvě.
IČO: 66599164
č.účtu 161028370/0300
Jak pulsujeme