Aktuality - archiv

Záznamů: 381-400 z celkem 426   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Pouť do Mariazell

Z důvodu malého zájmu se v sobotu 23. června 2007 ohlašovaná pouť do Mariazell neuskuteční.

16.6.2007 | vložil Pavel Kopeček

Pozvánky

Pozvánka na pouť do Bedřichovic 3.6.2007 zde.

Pozvánka na poutní zájezd do Mariazell 23.6.2007 zde .


31.5.2007 | vložil Valdi

Koncert duchovní hudby

V neděli dne 10. června 2007 v 18.00 hod se uskuteční v našem kostele sv. Jana Nepomuckého koncert duchovní hudby. Vystoupí Jan Broda - trumpeta a Zdeněk Nováček - varhany. Všichni jste srdečně zváni.

19.5.2007 | vložil

Podolská pouť

Srdečně vás zveme v neděli 20. května 2007 na Svatojánskou pouť.

Program pouti: - ve středu 16.5. v 19,00 budou slavnostní nešpory a přednáška o sv. Janu Nepomuckém; od čtvrtka do neděle bde probíhat třídenní příprava na poutní slavnost a jednotlivé promluvy budou mít P. Vojtěch Jeniš, P. Jan Zachoval a P. Jan Nekuda. V neděli 20.5. bude v 8.00 ranní mše sv., v 10.00 slavná mše sv. - slouží P. Evžen Marinec, OSA - opat starobrněnský a ve 14,30 svátostné požehnání.


06.5.2007 | vložil Pavel Kopeček

Farní pouť

Naše farnost pořádá poutní zájezd na Kalvárii u Jevíčka, do Koclířova - střediska Československého fatimského hnutí a do Letovic. Odjezd autobusem je v 7,30 od kostela a předpokládaný návrat v 17,30 hod. Cena 200,- Kč; zájemci hlaste se v zákristii kostela a nebo na faře.


22.4.2007 | vložil Pavel Kopeček

Velikonoční koncert

Podolské farní společenství vás srdečně zve na velikonoční koncert komorního orchestru Czech virtuosi s uměleckým vedoucím Karlem Procházkou. Tento koncert se uskuteční v neděli 15. dubna v 18.00 hod v kostele sv. Jana Nepomuckého v Podolí. Zazní skladby Bacha, Corelliho, Handla a Dvořáka. Na setkání s vámi se těšíme.

12.4.2007 | vložil Pavel Kopeček

Milí přátelé a farníci,

dovoluji si Vám a všem Vašim blízkým popřát požehnané a pěkné prožití velikonočních svátků a celé velikonoční doby L. P. 2007. Ať soustředěné a pokojné slavení velikonočních tajemství nám dává sílu ke zvládnutí všech situací i obtíží, kéž Zmrtvýchvstalý Kristus je pro nás stálým vzorem v bolestech i v radostech našeho života. 

S pozdravem a požehnáním + P. Pavel Kopeček, Podolí - Svatý týden 2007.


05.4.2007 | vložil

Velikonoční sv. zpověď v Podolí

Úterý svatého týdne 3. 4. 2007   -   16,00-18,00 hod

Středa svatého týdne 4. 4. 2006   -   16,00-18,00 hod

Velký pátek 6. 4. 2006   -   16,00-17,00 hod

 


31.3.2007 | vložil Pavel Kopeček

Děkanská pouť na Petrově

V neděli 18.3.2007 je pouť našeho děkanátu v katedrále na Petrově. Program začne ve 14,30 při kterém budou představeny jednotlivé farnosti děkanátu a vyvrcholí slavnou mší sv. s biskupem Vojtěchem. Všichni jste srdečně zváni.

 


05.3.2007 | vložil Pavel Kopeček

Připravujeme se na první sv. přijímání

Modleme se za děti, které se připravují na první sv. přijímání a na prní sv. zpověď.

Jsou to: Kateřina Sikorová, Pavlína Sikorová, Michal Řičánek, Vít Hanáček.

Ať Bůh dokončí dobré dílo, které v nich křtem započal.


05.3.2007 | vložil Pavel Kopeček

Křížové cesty

Každou postní neděli ve 14.30 je v našem kostele křížová cesta.

 

V neděli 4. března v 16.00 hod. předvede pan Miroslav Častek křížovou cestu NAPŘED JE TŘEBA UNÉST KŘÍŽ od Paula Claudela na hudbu Zdeňka Pololáníka. Motto: Nebuďme jen diváky! Slyšme Ježíše! Je tady přítomen...


24.2.2007 | vložil

Svatovojtěšské oslavy

Letos je tomu 1010 let od mučednické smrti sv. Vojtěcha, v sobotu 28.4.2007 budou v brněnské katedrále probíhat svatovojtěšské oslavy – připomínková bohoslužba.


24.2.2007 | vložil Pavel Kopeček

Konference na téma: Diecéze – živý organismus

Je možno se přihlásit na pastorační konferenci s názvem Diecéze – živý organismus, která bude v termínu 15-17.3.2007 ve školícím středisku u Bystřice pod Pernštejnem na Vysočině.

Bližší informace na www.biskupstvi.cz/pastorace


24.2.2007 | vložil Pavel Kopeček

Letní tábor Náměšť 2007

Informace na prázdniny pro děti – je možno již si v kostele vyzvedávat přihlášky na letní tábor v Náměšti nad Oslavou.

  1. turnus – od soboty 30.6. do soboty 14.7.        (vedoucí Oldřich Buchta – 15 dnů)
  2. turnus – od úterý 17.7. do pátku 3.8.   (vedoucí Petr Machain – 18 dnů)
  3. turnus – od pondělí 6.8. do čtvrtka 23.8.         (vedoucí Jan Buchta – 18 dnů).

 

Bližší informace u Honzíka Buchty, Podolí.


24.2.2007 | vložil Pavel Kopeček

Koncert duchovní hudby

Podolské farní společenství vás zve na koncert PSMU - Pěveckého sdružení moravských učitelů.
Sbormistr - Lubomír Mátl.
Koncert se uskuteční 25. února 2007 v 16.00 v kostele sv. Jana Nepomuckého v Podolí.
Vstupné 50,- Kč.

17.2.2007 | vložil Pavel Kopeček

Biskup děkuje za Tříkrálovou sbírku

Milé sestry, milí bratři, milé děti,
celkový výtěžek letošní Tříkrálové sbírky na území brněnské diecéze činí 12.164.158,50 Kč.
K celkové sumě bude v nejbližší době připočten ještě výnos z dárcovských SMS a dalších forem finančních darů.
Na území brněnské diecéze se letos do sbírky zapojilo více než osm tisíc dobrovolníků, kterým bych rád aspoň touto formou poděkoval.
Děkuji vám všem, kteří jste se vydali na cestu nejen do našich domovů, ale především na cestu k lidským srdcím. Děkuji vám za ochotu pomoci potřebným, děkuji i za to, že jste se nenechali odradit nevlídným počasím ani nevlídným přijetím.
Vám organizátorům děkuji za čas věnovaný přípravě této akce i jejímu vyhodnocení. A mé upřímné po¬děkování patří také vám všem, kteří jste do sbírky přispěli. V naší diecézi výtěžek sbírky podpoří více než osm desítek záměrů charitní činnosti.
V modlitbě vás provází váš Vojtěch.

20.1.2007 | vložil Valdi

„Prosme Pána žně, aby poslal dělníky na žeň svou!“

Podávají se přihlášky do semináře

Bratři a sestry
jako váš biskup vás prosím, abyste se snažili všemožně podporovat povolání ke kněžství a k různým formám zasvěceného života. A vás, mladí muži, kteří jste svobodní, máte nebo budete mít maturitní zkoušku a kteří se cítíte povoláni ke kněžství, bych rád informoval, že přihlášky je možné podat na biskupství do 20. března 2007. V modlitbě vás provází váš  Vojtěch.


20.1.2007 | vložil Valdi

Pozvánka na konferenci o naší diecézi

Milí bratři,
jak jsem již naznačil v pastýřském listě k Roku diecéze, v termínu 15. – 17. března 2007, se připravuje  tematická konference s názvem Diecéze – živý organismus ?, která se uskuteční ve školicím středisku Skalský dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem.
Na konferenci zazní několik zajímavých témat z oblasti života diecéze, jako přednášející přislíbili účast R. D. Mgr. Jiří Kaňa, Mons. Mgr. Tomáš Holub, P. Cyril Vojtěch Kodet, OCarm., Th.D., D. PhDr. Jindřich Zdík Zdeněk Charouz, OPraem., Th.D., Mons. ICDr. Juraj Kamaz, PhDr. Josef Zeman, CSc., Mgr. David Macek, M.A., a R. D. Mgr. Petr Nešpor. Konference by měla přispět k dialogu o tom, jak dnes žije naše diecéze, jaké jsou její radosti i bolesti, jaké jsou její úkoly, měla by přinést nové impulsy k posílení vědomí sounáležitosti s diecézí a k růstu vzájemné spolupráce na společném díle.
Zvu vás kněze, zvu jáhny a vaše spolupracovníky ve farnostech, které tato nabídka osloví. Prosím vás, abyste s programem a cíli konference seznámili své farníky, pozvali je k účasti a zároveň podpořili toto dílo modlitbou.
Děkuji vám všem, kteří ke zdárnému průběhu akce jakýmkoliv způsobem přispějete.
Těším se na setkání s vámi. Biskup Vojtěch

20.1.2007 | vložil Valdi

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka letos činila 31 825,- Kč v loni to bylo 31. 129,- Kč. Všem kdo přispěli srdečně děkujeme.


16.1.2007 | vložil Valdi

Děti z mateřské školky

Děti z mateřské školky se přišli podívat v pondělí 8. ledna 2007 do podolského kostela na jesličky. Připomněli si tak vánoční atmosféru a zazpívali koledy. S radostí zpívali koledu o pošťákovi – „Nesem vám noviny“.

deti_v_kostelem


16.1.2007 | vložil Valdi

Záznamů: 381-400 z celkem 426   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Kontakty

Římskokatolická farnost Podolí
Podolí 217
664 03 Podolí u Brna

P. Petr Mareček, farář
Tel.: 723 926 392
E: podoli@dieceze.cz
Úřední hodiny:
Pátek 16:30-17:30 hodin.
Jiný termín je možný po předchozí domluvě.
IČO: 66599164
č.účtu 161028370/0300
Jak pulsujeme