Aktuality - archiv

Záznamů: 401-419 z celkem 419   Začátek | Předchozí | Následující | Konec 

Vánoční přání našich biskupů

Narodil se, aby se stal světlem prozařujícím všechny myslitelné temnoty. Těm, kdo jej hledají celým srdcem, dává budoucnost plnou naděje. K radosti nad jeho narozením i k odvaze hledat celým srdcem žehnají

21.12.2006 | vložil Valdi

Změna pořadu bohoslužeb

Po dobu adventní byly mše sv. v 17,00 hod a ukázalo se, že je to pro mnohé farníky brzo a většina dotázaných dává přednost 18,00. Proto od Štědrého dne po celé zimní období budou mše v 18.00 hod. Tím je dána možnost i těm, kteří chodí do zaměstnání, aby se zúčastnili a doufám, že tuto možnost také budou využívat.

16.12.2006 | vložil Valdi

Rok 2007 – rok brněnské diecéze

Všemohoucí Bože,
děkujeme ti za všechny dary a milosti,
kterými jsi zahrnul nás
i předcházející generace naší diecéze.
Prosíme tě, pomáhej nám,
ať v rozdílnosti našich služeb
zůstaneme věrni svému poslání
stávat se uprostřed dnešní společnosti
znamením a darem tvé lásky.
Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem
i navzájem mezi sebou,
aby tě skrze nás ostatní poznávali
jako Otce a záruku naplnění smyslu života.
Na přímluvu Panny Marie, Matky církve,
patronů svatého Petra a Pavla
i všech dalších světic a světců
spojených s brněnskou diecézí i s celou církví
o to prosíme skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Příští rok je jubilejní pro naši diecézi, která byla založena léta Páně 1777 a k tomuto účelu byla vytvořena i modlitba, kterou chceme pamatovat na naši církev a její služebníky.


16.12.2006 | vložil Valdi

Vánoční besídka místo Živého Betléma

Z důvodu výkopových prací pod obecním úřadem, plánovaný „Živý Betlém“ na 25. prosince 2006 (17,00hodin) nebude. Místo něj bude vánoční besídka dětí v kostele sv. Jana Nepomuckého a to 26. prosince 2006 po mši sv., která začíná v 8.00 hod.

16.12.2006 | vložil Valdi

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Týden modliteb za jednotu křesťanů bude již tradičně slaven v době od 18. do 25. ledna. V Brně jsou ke společným modlitbám a setkáním v kostelích přizváni také zástupci jiných křesťanských církví. Také naše farnost se při¬pojí, podle přání Svatého otce, k modlitbám křesťanů na celém světě.

16.12.2006 | vložil Valdi

Tříkrálová sbírka

Již po šesté bude ve dnech 1. – 8. 1. 2007 probíhat u příležitosti svátku Tří králů celostátní Tříkrálová sbírka. V brněn¬ské diecézi bude slavnostně zahájena v katedrále sv. Petra a Pavla v úterý 2. 1. 2007 v 15 hodin. Informační a kontaktní centrum Petrov nabízí při této příležitosti 2. ledna od 13 hodin pro koledníky mimořádnou prohlídku výstavy Život Kristův. Návštěvníci mohou zhlédnout díla zachycující narození Ježíše Krista, příchod králů z Východu přinášející dary ap. Kromě toho je možné navštívit klenotnici katedrály a vyhlídku z chrámových věží.

16.12.2006 | vložil Valdi

Vánoční sv. zpověď

Zpovídání před Vánocemi bude dle přiložené tabulky, (přijedou i cizí zpovědníci).

10.12.2006 | vložil valdi

Živý Betlém

Děti a mládež naší farnosti představí v dobových kostýmech události spojené s narozením Ježíška v Betlémě. Tento „Živý Betlém“ bude 25. prosince 2006 v 17,00hodin.

10.12.2006 | vložil valdi

Koncerty duchovní hudby

26. prosince 2006 v 16,00 hodin vystoupí v našem kostele sbor dětí a mládeže - Kantiléna za řízení Jakuba Kleckera.

10.12.2006 | vložil valdi

Příprava dětí k prvnímu sv. přijímání

Příprava dětí na první svaté přijímání a první svatou zpověď začne v druhé polovině ledna příštího roku. Prosím rodiče, aby brali tuto přípravu svých dětí zodpovědně.

10.12.2006 | vložil valdi

Změna pořadu bohoslužeb

Od doby adventní po celé zimní období (do začátku doby postní) budou večerní mše začínat v 17,00 hod.

10.12.2006 | vložil valdi

Svátost nemocných

Udílení svátosti nemocných v kostele bude ve středu 12. prosince při večerní mši sv. Tuto svátost mohou přijmout nemocní a staří lidé (nad 60 let) a to jen jedenkráte do roku, pokud se jejich zdravotní stav vážně nezmění.

10.12.2006 | vložil valdi

Svatý Mikuláš

Ve středu 6. prosince bude v kostele po mši sv. mikulášská besídka a přijde i sv. Mikuláš.Viz dokument o sv. Mikuláši.

10.12.2006 | vložil valdi

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny hříchu prvotního

V pátek 8. prosince 2006 na Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny hříchu prvotního bude požehnána naše poutní socha.

10.12.2006 | vložil valdi

Betlémské světlo

Stejně jako v minulých letech přivezou skauti Betlémské světlo do Brna z Vídně v sobotu 16. 12. 2006. Betlémské světlo bude přineseno v obětním průvodu při mši svaté v 9 hodin v brněnské katedrále v neděli 17. 12. 2006. Zájemci z Brna a okolí si je budou moci převzít tento den před katedrálou po skončení mše sv. do 11 hodin. Více informací na

24.11.2006 | vložil valdi

Žádosti o koncerty duchovní hudby

Žádosti o koncerty duchovní hudby v kostelech se již nemusí posílat na Petrov, ale přímo na adresu: Středisko pro liturgickou hudbu, Grohova 14, 602 00 Brno.

23.11.2006 | vložil valdi

Budeme si připomínat kulaté výročí 12. brněnského biskupa ThDr. Karla Skoupého

V roce 2006 uplynulo: 120 let od jeho narození (30. 12. 1886) a 60 let od jmenování brněnským biskupem (5. 4. 1946)

23.11.2006 | vložil valdi

Papež jede do Turecka a NOE bude přitom

Cestu papeže Benedikta XVI. do Turecka ve dnech 28.11. až 1.12. zprostředkuje divákům v České republice digitální satelitní televize NOE. Z důvodu bezpečnostních opatření není před zahájením cesty Svatého otce k dispozici přesný program jeho návštěvy. Televize bude operativně měnit svůj program a přinášet přímé vstupy z důležitých momentů papežovy pouti.

23.11.2006 | vložil valdi

Televize Noe otevírá brněnské studio

Samostatný televizní program pod názvem TV Noe se šíří denně od 8 do 12 a od 18 do 24 hodin již půl roku. „Televize dobrých zpráv“, jak je svými tvůrci charakteri¬zována, uvádí při této příležitosti do provozu regionální studio Noe Brno se sídlem na Barvičově ulici. Televize Noe se sídlem a hlavními studii v Ostravě zahájila vysílání cestou satelitního digitálního vysílání známého pod zkratkou DVB-S 10. května 2006 poté, co od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání neobdržela licenci k digitálnímu vysílání zemskému (DVB-T). Signál TV Noe je ovšem šířen kromě základního způ¬sobu DVB-S přes satelit Astra 3A také prostřednictvím mnoha televizních kabelových sítí v České republice i na Slovensku, dále pomocí internetu a pro Prahu a střední Čechy také experimentálně v multiplexu B systému DVB-T. Jejich seznam a další informace najdou zájemci na adrese

23.11.2006 | vložil valdi

Fotogalerie

Přidány další fotografie do

19.11.2006 | vložil valdi

Záznamů: 401-419 z celkem 419   Začátek | Předchozí | Následující | Konec 

Kontakty

Římskokatolická farnost Podolí
Podolí 217
664 03 Podolí u Brna

P. Petr Mareček, farář
Tel.: 723 926 392
E: podoli@dieceze.cz
Úřední hodiny:
Pátek 16:30-17:30 hodin.
Jiný termín je možný po předchozí domluvě.
IČO: 66599164
č.účtu 161028370/0300
Jak pulsujeme