Aktuality - archiv

Záznamů: 361-380 z celkem 411   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Křížová cesta

Křížová cesta není nečím smutným; v době postní se ji modlíme, abychom si uvědomili, že náš křesťanský život má kořeny v podobě kříže. Je-li Kristovo umučení cestou bolesti, je též cestou naděje a vítězství. V rané církvi kříž nebyl znamením utrpení, ale vítězství, trůnem, ze kterého kraluje Kristus. Až sem máme doputovat s našim Pánem i s naší Matkou. 

Křesťanský život se omezuje na jediné: následovat Krista – to je to tajemství. Proto je třeba láskyplně se zastavit u událostí spojených s Ježíšovou smrtí a zmrtvýchvstáním. Křesťan dozrává a stává se silným u kříže, tam se také setkává s Marii, jeho i vnaší Matku.

V naší farnosti se modlíme Křížovou cestu vždy v neděli ve 14,30 hod.13.2.2008 | vložil Pavel Kopeček

Koncert duchovní hudby

V neděli 10.2. 2008 v 15.00 se uskuteční v našem kostele koncert duchovní hudby - Cesta na Golgotu. Vystoupí manželé Preisingrovi a slovem bude provázet Ladislav Lakomý.


10.2.2008 | vložil Pavel Kopeček

Biblické hodiny na faře

 

Dovoluji si pozvat všechny zájemce o Písmo svaté na biblické hodiny, které se konají každou středu po mši svaté ve farním sále. V tomto roce jsme začali probírat listy apoštola Pavla - list Římanům. Těšíme se na setkání s Vámi nad božím slovem.

Gutenbergova Bible


26.1.2008 | vložil

Workshop - práce s počítačem

Každé pondělí v 18.00 hod na faře probíhá pro zájemce kurz práce s počítačem, při kterém zájemci budou v první části seznámení se základními uživatelskými potřebami. Druhá část kurzu bude zaměřena na specifikované využití počítače a internetu (komunikace, bankovnictví, vyhledávání informací, software počítače, tvorba webových stránek ...) dle požadavků a přání účastníků. Výuku budou provádět osvědčení lektoři. Zájemci jsou zváni.

18.1.2008 | vložil

Vánoční přání

Narození Ježíše v samotě chléva, v nouzi a opuštěnosti je svědectvím víry, pokory a lásky. O nich svědčí zářící hvězda, která svítí nad Betlémských chlévem, nad oslíkem i volkem, nad pastýři i jejich stády, nad Josefem i Marií. Vám všem přeji, aby jste v tyto dny zakusili velikost lásky, význam víry a sílu pokory a především, být jako ta hvězda betlémská - svítit a vést.

Radostné a požehnané svátky přeje P. Pavel Kopeček.

 


22.12.2007 | vložil Pavel Kopeček

Kurz práce s počítačem

Naše farnost připravuje pro zájemce základní kurz pro práci s počítačem a s internetem. Kdo z Vás by měl zájem o tento kurz ať se přihlásí v zákristii kostela a nebo přímo na faře. Vyzvedněte si dotazníky a vyplněné je odevzdejte. Výuka bude zahájena v lednu 2008.


09.12.2007 | vložil Pavel Kopeček

Adventní věnec

 Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible mluví o věnci jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očekáván, a kdo zároveň již přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel: Ježíš Kristus. Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je "Světlo světa" (Jan 8,12). Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec života. 

Žehnání adventních věnců bude v sobotu 1.12.2007 v 18,00 v kostele sv. Jana Nepomuckého. 


24.11.2007 | vložil

Koncert duchovní hudby

Podolské farní společenství Vás srdečně zve na koncert Ave Maria v duchovní hudbě. Zazní Ave významných představitelů duchovní hudby v podání Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská se svými sólisty. Hraje Orchestr brněnské katedrály s Davidem Postráneckým. Řídí Petr Kolař. Koncert se uskuteční v neděli 18. listopadu 2007 v 16.00 v kostele sv. Jana Nepomuckého v Podolí.


11.11.2007 | vložil Pavel Kopeček

Dušičková pobožnost na hřbitově

V neděli 4. listopadu 2007 ve 14.00 proběhne na hřbitově dušičková pobožnost, při které budeme prosit za naše zemřelé. Návštěva hřbitovů je výrazem naší vděčnosti a lásky k našim zemřelým.

"Na dušičky vzpomínejme, z očistce jim pomáhejme, budou na nás vzpomínat, až my budem umírat."


27.10.2007 | vložil

Žehnání Boží muky

Srdečně vás zveme v neděli 21.10.2007 ve 14.00 na žehnání obnovené Boží muky v „Hruškách“, na staré císařské cestě z Podolí do Tvarožné. Tímto obřadem chceme poděkovat Bohu i všem, kteří se podíleli na tomto díle.

20.10.2007 | vložil

Měsíc říjen - měsíc Panny Marie

Na začátku měsíce října slavíme v liturgickém kalendáři památku Panny Marie růžencové. Po celý tento měsíc si chceme uvědomovat význam modlitby posvátného růžence, která je modlitbou rozjímavou a uvadí nás do tajemství Kristova života. Pamatujme na všechny ty, kteří se v naší farnosti modlí živý růženec.

 


06.10.2007 | vložil Pavel Kopeček

Den otevřených dveří v hospici

 Dům léčby bolesti s Hospicem sv. Josefa v Rajhradě si Vás dovoluje pozvat na Den otevřených dveří, který se bude konat v sobotu 6. října 2007 od 9,30 hod.


29.9.2007 | vložil

Žehnání hasičského znaku a praporu

V sobotu 29.9.2007 ve 13,45 hod bude v našem kostele požehnán znak a prapor místní hasičské jednoty. Prosme o přímluvu sv. Floriána, patrona hasičů, aby chránil naše domovy i naši obec.

Hasičská modlitba

Nechť kdekoli oheň plane, ...
já splním svoji povinnost...
Pro záchranu životů Pane ...
dej mi síly dost ...

V náručí vynést dítě, ...
když ještě nevypršel čas, ...
ale i starce, matku, ...
která má šedý vlas...

Stále na stráži stojím, ...
protože povolaný jsem, ...
před ohněm blízké chráním ...
a pomoci chci všem ...

Když z tvé vůle se má stát, ...
že sám při tom život ztratím, ...
požehnej Pane mé rodině ...
a laskavou rukou vrať jim, ...
co při plnění poslání, ...
jsem jiným lidem dal....


22.9.2007 | vložil Pavel Kopeček

Podolské slavnosti

Zveme vás v sobotu 22.9.07 ve 13.45 hod na děkovnou bohoslužbu do kostela sv. Jana Nepomuckého, kterou začínají hody v Podolí u Brna. Slavnostní mše sv. bude v neděli 23.9.07 v 10.00 hod, kterou bude sloužit generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek a při které si připomeneme 770 let obce. Mše sv. budeme obětována za všechny živé i zemřelé rodáky a občany Podolí.

V sobotu 29.9.07 ve 14.00 bude v kostele požehnán prapor a znak místního požárního sboru.

V tyto dna jsme osadili na polní cestě z Podolí do Tvarožné pseudobarokní boží muku s vírou, že kolemjdoucí nebudou jen obdivovat krász vytesanou do kamene, ale zamyslí se i nad významem oběti a utrpení jak jej vidíme na osobě Ježíše Krista.

Soubor:Benatky bozi muka.jpg


22.9.2007 | vložil

Koncert Spirituál Kvintet

Srdečně vás zveme na koncert skupiny Spirituál Kvintet, který se uskuteční v neděli 16. září 2007 v 18,00 v sokolovně v Podolí. Vstupné je 150 Kč a vstupenky je možno zakoupit si v předprodeji (obchod - paní Jelínková, pan Lorenc Miloš a na faře).


02.9.2007 | vložil Pavel Kopeček

Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou

Diecézní pouť rodin a farností ve Žďáru nad Sázavou se bude konat v sobotu 1. září od 9.00 do 16.00 hodin.

Žďár nad Sázavou: Moto letošní Diecézní pouti rodin a farností do Žďáru nad Sázavou, která se bude konat v sobotu 1.září 2007, zní: „Diecéze – živý organismus“.

Program:

  • 09.00 Příprava na bohoslužbu - svÄ›dectví rodin, zpívání s kapelou
  • 10.00 Pontifikální mÅ¡e svatá - celebruje brnÄ›nský biskup VojtÄ›ch Cikrle
  • 11.30 Program na hlavním pódiu, na zámeckých nádvořích a v bazilice - loutkové divadlo, koncerty, krátké pÅ™ednášky pro rodiče a mládež, výtvarné dílny, soutěže, lukostÅ™elba, pohádková zahrada, adorace, prohlídka muzeí, stÅ™edovÄ›ké mÄ›stečko pro mládež a další.
  • 15.45 ZávÄ›rečná modlitba, požehnání, písnička na cestu

V programu během dne vystoupí: Divadlo „V“ studio Brno, křesťanská folková skupina Bethel, multifolková kapela Bezefšeho a další.


18.8.2007 | vložil Pavel Kopeček

Celostátní setkání mládeže v Táboře 2007

Celostátní setkání mládeže se koná ve dnech 13.- 19.8.2007 v Táboře – Klokotech. Toto setkání se má uskutečnit jako slavnost celé církve, protože v mladých lidech je naděje pro budoucnost církve i společnosti. Prosím, zkuste plánovat své aktivity tak, abyste mládeži umožnili účast. Prosíme starší a nemocné v naší farnosti, aby se za toto setkání modlili, a tak se na něm také podíleli. TV Noe a radio Proglas jim přímo zprostředkuje události ze setkání. Připravuje se bohatý duchovní i zábavný program, včetně benefičního koncertu pro Haiti. Jsou zváni všichni mladí lidé ve věku od 14 let a jistě je doprovodí také jejich pastýři, kněží. Motto celého setkání je totéž, jaké nabídnul Svatý otec Benedikt XVI. na příští rok: „Jako jsem já miloval vás, tak se vy milujte navzájem“ (Jan 13,34) Přihlášky jsou k dispozici na Diecézním Centru Mládeže. Je možné se také přihlásit přes oficiální web setkání: www.tabor2007.signaly.cz Děkujeme za veškerou duchovní, praktickou i finanční podporu.


28.7.2007 | vložil Pavel Kopeček

Charismatická konference Brno

 

08.7.2007 | vložil Pavel Kopeček

První sobota v Žarošicích

V sobotu 7. července 2007 má naše farnost poutní mši v Žarošicích, první sobota v červenci. Sejdeme se v 18,00 v kostele v Žarošicích, bude následovat modlitba růžence a po ní v 18.30 mše sv. při které je třeba abychom si rozdělili služby.


30.6.2007 | vložil Pavel Kopeček

Hlavní pouť ke kořenům diecéze

V sobotu 30. června 2007 v 10,30 se koná v brněnské katedrále slavností mše při příležitosti diecézní pouti na Petrov k 230. výročí založení diecéze. Pontifikální mši bude předsedat brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle a po celý tento den bude na Petrově probíhat bohatý kulturní i duchovní doprovodný program. Srdečně zvou pořadatelé.


22.6.2007 | vložil Pavel Kopeček

Záznamů: 361-380 z celkem 411   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Kontakty

Římskokatolická farnost Podolí
Podolí 217
664 03 Podolí u Brna

P. Petr Mareček, farář
Tel.: 723 926 392
E: podoli@dieceze.cz
Úřední hodiny:
Pátek 16:30-17:30 hodin.
Jiný termín je možný po předchozí domluvě.
IČO: 66599164
č.účtu 161028370/0300
Jak pulsujeme