Aktuality - archiv

Záznamů: 341-360 z celkem 411   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Koncert duchovní hudby

  Srdečně vás zveme na koncert duchovní hudby, který se uskuteční v neděli 16. listopadu 2008 v 16.00 hod v kostele sv. Jana Nepomuckého v Podolí. Zazní Biblické písně od Antonína Dvořáka a skladby podolského varhaníka Miloše Lorence. Vystoupí Romana Pávková - soprán, Jan Šťáva - bas, Martin Jakubíček - varhany.

08.11.2008 | vložil

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - Dušičky

V neděli 2. listopadu ve 14.00 se sejdeme na podolském hřbitově, abychom se zde modlili za naše zemřelé a získali jim plnomocné odpustky. Odpustkem rozumíme odpuštění časných trestů za spáchané zlo, nikoli hříchů. Plnomocným odpustkem jsou prominuty všechny tresty a duše zemřelého, pro kterou jsme jej získali, odchází z očistce do nebe.

Za jakých podmínek můžeme našim zemřelým tyto odpustky získat?

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky částečné.

Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem týdne modliteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho skončení. Svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.

 


26.10.2008 | vložil Pavel Kopeček

Koncert duchovní hudby

Srdečně vás zveme na komorní koncert, který se uskuteční v našem kostele v neděli 19. října 2008 v 16.00 hod. Skladby starých mistrů zahrají: Milan Mrazík - lesní roh, Irena Hůrková - housle, Jarmila Mrazíková - Čéšková - klávesy. Vstupné dobrovolné. Těšíme se na vaši návštěvu.

13.10.2008 | vložil Pavel Kopeček

Poutní zájezd

V sobotu 18. října naše farnost pořádá poutní zájezd k Panně Marii ve Štípě, zastavíme se na poutním místě v Provodově a v Luhačovicích. Odjezd autobusu je v 7.00 hod od kostela v Podolí a předpokládaný návrat v 18.00 hod. Zájemci hlaste se v zákristii a nebo na faře (telefon, email).

28.9.2008 | vložil Pavel Kopeček

Koncert duchovní hudby

Srdečně vás zveme na koncert duchovní hudby, který se uskuteční v kostele sv. Jana Nepomuckého v Podolí ve čtvrtek 25. září v 18.00 hod. Vystoupí dětský sbor Kantiléna při Filharmonii Brno a Sbor rádia a televize z Petrohradu. Oba soubory mají sérii tří koncertů: dva budou v Brně a jeden v našem farním kostele. Nenechte si ujít tento mimořádný umělecký zážitek. Těšíme se na setkání s vámi.

20.9.2008 | vložil Pavel Kopeček

Podolské hody 2008

V sobotu 20. září 2008 jsou v naší farnosti hody. Co to vlastně hody jsou? Je to jen tradice, která se uměle udržuje?

V pohanských dobách bylo zvykem na podzim oslavovat dobrou sklizeň a též vítat příchod zimy. Na tyto oslavy navázaly podzimní slavnosti posvěcení chrámu (zde je původ názvu posvícení), protože u mnoha chrámu není znám datum posvěcení kostele, tak je pro tyto případy zaveden společný svátek posvěcení – letos 26. říjen, jinak 30. neděle v mezidobí. Slovo hody má ve svém základu hod, což souvisí s praslovanským god tj. určitý, vhodný čas. Je to čas milosti a čas požehnání, čas děkování Bohu za úrodu a za všechny dary, které člověk dostává. Je to výraz vděčnosti i vědomí, že nelze k životu přistupovat se samozřejmostí, chtivostí a poživačností. Vzhledem k tomu, že slovo hod se objevuje v označení významných dnů (Boží hod vánoční, Boží hod velikonoční), bývá jeho význam vykládán i jako památný den, čas Bohu zasvěcený. Od podstatného jména hody je odvozeno i sloveso hodovat, které poukazuje ne na veselí, zpěv a různé formy lidské zábavy a povyražení. Hodovat znamená stolovat, často nad bohatě prostřeným stolem říkáme, že dnes máme učiněné hody. Ale bohatství hodovní tabule je předně dáno přítomností toho, který nám tohle všechno dopřál. Bez tohoto hlubšího chápání hody ztrácejí na svém původním významu a přesouvají se do nic neříkajících poloh.


15.9.2008 | vložil Pavel Kopeček

Přihlášky do náboženství

Přihlášky dětí do náboženství je možné si vyzvednout v zákristii kostela nebo na faře a odevzdat je vyplněné nejpozději do 7. září 2008. Výuku náboženství povede paní H. Vojtíšková a žáci budou rozděleni do tří skupin. Den a hodina výuky náboženství bude stanovena po dohodě s vedením školy. Připomínám důležitost náboženského vzdělávání při křesťanské výchově dětí.


17.8.2008 | vložil

Oslavy Dne Brna 2008 a pouť k Panně Marii na Starém Brně

Oslavy Dne Brna 2008 proběhnou pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho a primátora Statutárního města Brna Romana Onderky o víkendu 16. - 17. srpna.

Oslavy Dne Brna zahájí v sobotu 16. srpna 2008 v 19.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla pozdrav primátora města Brna Romana Onderky k oslavám Dne Brna a slovo brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho ke 400. výročí narození Raduita de Souches. Poté bude následovat koncert duchovní hudby, po němž brněnský biskup a primátor položí věnce u pamětní desky Raduita de Souches na kanovnickém domě Petrov č. 6. Slavnostní sobotní večer zakončí vystoupení historického vojska a ohňostroj na Zelném trhu. V neděli 17. srpna v 10.30 hodin bude biskup Vojtěch Cikrle předsedat bohoslužbě na poděkování Bohu a za šťastnou budoucnost města Brna, při které zazní Mše D dur v podání Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská a Dómského smíšeného sboru. Řídí Petr Kolař.

Impulzem pro rozhodnutí biskupa Cikrleho založit tradici oslav města Brna byl 15. srpen 1995, kdy si moravská metropole připomínala 350. výročí ode dne, kdy malá skupinka obránců města odolala útoku obrovské přesile švédských vojsk generála Torstensona a Brno nebylo dobyto. Den Brna se slaví vždy v sobotu okolo 15. srpna, svátku Nanebevzetí Panny Marie, která je od roku 1645 uctívána jako patronka a ochránkyně města.

Pouť brňanů ke své ochránkyni Panně Marii Svatotomské bude 15.8. v 18.30 hod v bazilice na Starém Brně.

Více na www. http://www.opatbrno.cz


27.7.2008 | vložil

Společná oslava Světového dne mládeže

V letošním roce se ve dnech 18. - 20. července 2008 uskuteční setkání české a slovenské mládeže na Velehradě.

Smyslem setkání je umožnit prožít všem oslavu Světového dne mládeže v Sydney.

Další kontakty a informace:
www.brno.signaly.cz
www.osovabityska.cz
www.activ8.cz


13.7.2008 | vložil Pavel Kopeček

Charismatická konference v Brně

Devatenáctý ročník Katolické charismatické konference se bude konat ve dnech 9. až 13. července 2008 v Brně. Hlavní program proběhne v moderním pavilonu F na brněnském výstavišti BVV. Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle a také hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek. Program konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby.

06.7.2008 | vložil Pavel Kopeček

Podpořme světové dny mládeže

 

Od 18. do 20. července proběhne česko-slovenské setkání mládeže na Velehradě současně se Světovými dny mládeže v Sydney v Austrálii, kterých se zúčastní papež Benedikt XVI. Na Velehradě se očekává účast asi 10 000 mladých lidí. Program Mozaika 2008 je veřejnou sbírkou, která chce financovat setkání na Velehradě. Sbírka je realizována prodejem kartiček, které jsou součástí mozaiky, která symbolizuje jednotu nás všech. Prosím podpořte tuto aktivitu.

Více na www.mozaika2008.cz


08.6.2008 | vložil

První sv. přijímání

V neděli 1. června 2008 při mši sv. v 8.00 hod šest dětí z naší farnosti přijme poprvé Pána Ježíše ve svátém přijímání. Pamatujme na tyto děti a jejich rodiny v modlitbě.


31.5.2008 | vložil Pavel Kopeček

Pozvánka

Pozvánka na pouť do Bedřichovic 25.5.2008 zde.

22.5.2008 | vložil Valdi

Podolská pouť

V neděli 18.5.2008 je v naší farnosti pouť ke sv. Janu Nepomuckému. Mše svaté budou následovně: ranní mše sv. v 8.00 hod, hlavní poutní mše v 10.00 hod a ve 14,30 hod TeDeum, svátostné požehnání a zakončení pouti. Poutní mši bude předsedat P. Jan Pacner, vojenský kaplan z Vyškova. Na pouť se připravíme třídenní duchovní obnovou, která bude tématicky zaměřená na modlitbu. Ve čtvrtek v 19.00 hod bude liturgii předsedat P. Josef Pohanka, farář v Žarošicích; v pátek v 18.00 k nám promluví P. Stanislav Pacner, kaplan z Rousínova a v sobotu v 8.00 bude mši sv. sloužit P. Zdeněk Pospíšil, výpomocný duchovní z Brna Židenic.

09.5.2008 | vložil Pavel Kopeček

Májové pobožnosti

Začíná měsíc květen a v naší farnosti budou probíhat májové pobožnosti vždy 1/2 hod. přede mší svatou, a to ve středu a v pátek. Snažme se prožívat tyto májové dny s Královnou máje.

Klikni pro uzavření


27.4.2008 | vložil Pavel Kopeček

Josef Ratzinger tři roky pontifexem

V sobotu 19.4. to byly tři roky od zvolení současného Svatého otce. U příležitosti tohoto výročí bude ve čtvrtek 24.4. v 17.30 hodin v katedrále svatého Víta, v Praze slavena bohoslužba, kterou celebruje apoštolský nuncius v České republice Diego Causero. Právě 24.4.2005 se kardinál Josef Ratzinger ujal úřadu papeže a přijal jméno Benedikt XVI.


20.4.2008 | vložil Pavel Kopeček

Třetí výročí úmrtí Jana Pavla II

Ve středu 2. 4. 2008 jsme si připomínali třetí výročí úmrtí papeže Jana Pavla II. Mše svatá byla sloužena na vatikánském náměstí Svatého Petra a současně probíhaly i oslavy v bazilice Santa Maria in Trastevere - sídlo komunity Sant\'Egidio. Pokračuje i proces blahořečení Božího služebníka Jana Pavla II. Vrcholem oslav byla mše svatá, kterou v 10.30 hodin celebroval na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu papež Benedikt XVI. Tato bohoslužba zároveň zahájila první Světový kongres o Božím milosrdenství.


05.4.2008 | vložil Pavel Kopeček

Koncert duchovní hudby

Podolské farní společenství vás zve v neděli 30. března 2008 v 16,30 hod. na Velikonoční koncert duchovní hudby.
Koncert se uskuteční v kostele sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna. Zazní- Exultate Iubilate od W.A.Mozarta a Gloria od A. Vivaldiho.
Účinkují: Andrea Priechodská - soprán, Zdeňka Richterová - soprán II, Soňa Ošmerová - alt; Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská, Orchestr brněnské katerdály za řízení Petra Kolaře.

25.3.2008 | vložil

Velikonoční bohoslužby v Podolí

 

Květná neděle  16. 3. 2008                    8.00

Pondělí svatého týdne 17. 3. 2008         7.00

Pondělí svatého týdne 17. 3. 2008        18.00 (kající bohoslužba)

Úterý svatého týdne  18. 3. 2008          18.00

Středa svatého týdne 19. 3. 2008          18.00

Zelený čtvrtek 20. 3. 2008                     18.00

Velký pátek 21. 3. 2008                         15.00 (křížová cesta)

Velký pátek 21. 3. 2008                         18.00 (obřady)

Vigilie Zmrtvýchvstání  22. 3. 2008        20.00

Neděle Zmrtvýchvstání 23. 3. 2008         8.00

Velikonoční pondělí 24. 3. 2008               8.00    


15.3.2008 | vložil

Zpovídání před Velikonocemi

Zpovídání

 

Úterý svatého týdne 18. 3. 2008   -   16,00-18,00 hod

Středa svatého týdne 19. 3. 2008   -   16,00-18,00 hod

Velký pátek 21. 3. 2008   -   16,00-17,00 hod


08.3.2008 | vložil Pavel Kopeček

Záznamů: 341-360 z celkem 411   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Kontakty

Římskokatolická farnost Podolí
Podolí 217
664 03 Podolí u Brna

P. Petr Mareček, farář
Tel.: 723 926 392
E: podoli@dieceze.cz
W: farnostpodoli.cz
Úřední hodiny:
Pátek 16:30-17:30 hodin.
Jiný termín je možný po předchozí domluvě.
IČO: 66599164
č.účtu 161028370/0300
Děkanství šlapanické