Aktuality - archiv

Záznamů: 361-369 z celkem 369   Začátek | Předchozí | Následující | Konec 

Noc otevřených kostelů v Praze

“Noc otevřených kostelů”, které proběhne v rámci 2. etapy 3. evropského ekumenického setkání (EEA3), se bude konat v Praze 22. ledna 2007 od 18.00 do 21.00 hodin.
Praha: Akce je součástí 3. evropského ekumenického setkání, o kterém se více můžete dočíst na stránkách Tiskového střediska České biskupské konference.
Pozvánka na ekumenický den, který se uskuteční 22.1.2007 v rámci Týdne za jednotu křesťanů.

07.1.2007 | vložil Valdi

Biblické hodiny

Také v tomto roce 2007 je opět možnost účastnit se Biblických hodin.

Pro křesťana je Bible nejen knihou plnou lidské moudrosti, ale také na prvním místě Božím slovem. V Písmu svatém můžeme stále znovu nacházet inspiraci a Boží poselství pro náš osobní život. Porozumět slovům Bible ale není vždy jednoduché a tak je vhodné při čtení Písma vycházet nejen z vlastní zkušenosti a znalostí, ale nechat se obohatit také pohledem druhých lidí a samozřejmě také bohatstvím zkušeností čtení Bible v církvi. Navíc právě společenství církve je jediným správným místem pro opravdu křesťanské čtení Bible a porozumění Božímu slovu v ní obsaženému. K tomu mají napomoci také Biblické hodiny.

Biblická setkání jsou určena pro všechny farníky a případně i pro další zájemce.

Jsou vždy každou středu po mši sv. ve farním sále. Začátek je kolem 19:00 hod.


06.1.2007 | vložil Valdi

Příprava dětí k 1. svatému přijímání

Pro děti, které navštěvují nejméně 2. rokem výuku náboženství a chodí do 3. třídy ZŠ, začne v únoru 2007 v kostele (pravděpodobně v pátek po dětské mši sv.); termín 1. sv. přijímání bude domluven s rodiči v průběhu přípravy.

06.1.2007 | vložil Valdi

Vánoční přání pana faráře:

„Chvalte Hospodina všichni lidé,
oslavujte ho všechny národy,
neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství
a Hospodinova věrnost trvá navěky.“

Žalm 117

Narodil se, aby se stal světlem prozařujícím všechny myslitelné temnoty.
Těm, kdo jej hledají celým srdcem, dává budoucnost plnou naděje.
K radosti nad jeho narozením i k odvaze hledat celým srdcem žehná

P. Pavel Kopeček, farář
Římskokatolická farnost Podolí u Brna


21.12.2006 | vložil Valdi

Vánoční přání našich biskupů

Narodil se, aby se stal světlem prozařujícím všechny myslitelné temnoty. Těm, kdo jej hledají celým srdcem, dává budoucnost plnou naděje. K radosti nad jeho narozením i k odvaze hledat celým srdcem žehnají

21.12.2006 | vložil Valdi

Změna pořadu bohoslužeb

Po dobu adventní byly mše sv. v 17,00 hod a ukázalo se, že je to pro mnohé farníky brzo a většina dotázaných dává přednost 18,00. Proto od Štědrého dne po celé zimní období budou mše v 18.00 hod. Tím je dána možnost i těm, kteří chodí do zaměstnání, aby se zúčastnili a doufám, že tuto možnost také budou využívat.

16.12.2006 | vložil Valdi

Rok 2007 – rok brněnské diecéze

Všemohoucí Bože,
děkujeme ti za všechny dary a milosti,
kterými jsi zahrnul nás
i předcházející generace naší diecéze.
Prosíme tě, pomáhej nám,
ať v rozdílnosti našich služeb
zůstaneme věrni svému poslání
stávat se uprostřed dnešní společnosti
znamením a darem tvé lásky.
Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem
i navzájem mezi sebou,
aby tě skrze nás ostatní poznávali
jako Otce a záruku naplnění smyslu života.
Na přímluvu Panny Marie, Matky církve,
patronů svatého Petra a Pavla
i všech dalších světic a světců
spojených s brněnskou diecézí i s celou církví
o to prosíme skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Příští rok je jubilejní pro naši diecézi, která byla založena léta Páně 1777 a k tomuto účelu byla vytvořena i modlitba, kterou chceme pamatovat na naši církev a její služebníky.


16.12.2006 | vložil Valdi

Vánoční besídka místo Živého Betléma

Z důvodu výkopových prací pod obecním úřadem, plánovaný „Živý Betlém“ na 25. prosince 2006 (17,00hodin) nebude. Místo něj bude vánoční besídka dětí v kostele sv. Jana Nepomuckého a to 26. prosince 2006 po mši sv., která začíná v 8.00 hod.

16.12.2006 | vložil Valdi

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Týden modliteb za jednotu křesťanů bude již tradičně slaven v době od 18. do 25. ledna. V Brně jsou ke společným modlitbám a setkáním v kostelích přizváni také zástupci jiných křesťanských církví. Také naše farnost se při¬pojí, podle přání Svatého otce, k modlitbám křesťanů na celém světě.

16.12.2006 | vložil Valdi

Tříkrálová sbírka

Již po šesté bude ve dnech 1. – 8. 1. 2007 probíhat u příležitosti svátku Tří králů celostátní Tříkrálová sbírka. V brněn¬ské diecézi bude slavnostně zahájena v katedrále sv. Petra a Pavla v úterý 2. 1. 2007 v 15 hodin. Informační a kontaktní centrum Petrov nabízí při této příležitosti 2. ledna od 13 hodin pro koledníky mimořádnou prohlídku výstavy Život Kristův. Návštěvníci mohou zhlédnout díla zachycující narození Ježíše Krista, příchod králů z Východu přinášející dary ap. Kromě toho je možné navštívit klenotnici katedrály a vyhlídku z chrámových věží.

16.12.2006 | vložil Valdi

Vánoční sv. zpověď

Zpovídání před Vánocemi bude dle přiložené tabulky, (přijedou i cizí zpovědníci).

10.12.2006 | vložil valdi

Živý Betlém

Děti a mládež naší farnosti představí v dobových kostýmech události spojené s narozením Ježíška v Betlémě. Tento „Živý Betlém“ bude 25. prosince 2006 v 17,00hodin.

10.12.2006 | vložil valdi

Koncerty duchovní hudby

26. prosince 2006 v 16,00 hodin vystoupí v našem kostele sbor dětí a mládeže - Kantiléna za řízení Jakuba Kleckera.

10.12.2006 | vložil valdi

Příprava dětí k prvnímu sv. přijímání

Příprava dětí na první svaté přijímání a první svatou zpověď začne v druhé polovině ledna příštího roku. Prosím rodiče, aby brali tuto přípravu svých dětí zodpovědně.

10.12.2006 | vložil valdi

Změna pořadu bohoslužeb

Od doby adventní po celé zimní období (do začátku doby postní) budou večerní mše začínat v 17,00 hod.

10.12.2006 | vložil valdi

Svátost nemocných

Udílení svátosti nemocných v kostele bude ve středu 12. prosince při večerní mši sv. Tuto svátost mohou přijmout nemocní a staří lidé (nad 60 let) a to jen jedenkráte do roku, pokud se jejich zdravotní stav vážně nezmění.

10.12.2006 | vložil valdi

Svatý Mikuláš

Ve středu 6. prosince bude v kostele po mši sv. mikulášská besídka a přijde i sv. Mikuláš.Viz dokument o sv. Mikuláši.

10.12.2006 | vložil valdi

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny hříchu prvotního

V pátek 8. prosince 2006 na Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny hříchu prvotního bude požehnána naše poutní socha.

10.12.2006 | vložil valdi

Betlémské světlo

Stejně jako v minulých letech přivezou skauti Betlémské světlo do Brna z Vídně v sobotu 16. 12. 2006. Betlémské světlo bude přineseno v obětním průvodu při mši svaté v 9 hodin v brněnské katedrále v neděli 17. 12. 2006. Zájemci z Brna a okolí si je budou moci převzít tento den před katedrálou po skončení mše sv. do 11 hodin. Více informací na

24.11.2006 | vložil valdi

Žádosti o koncerty duchovní hudby

Žádosti o koncerty duchovní hudby v kostelech se již nemusí posílat na Petrov, ale přímo na adresu: Středisko pro liturgickou hudbu, Grohova 14, 602 00 Brno.

23.11.2006 | vložil valdi

Záznamů: 361-369 z celkem 369   Začátek | Předchozí | Následující | Konec 

Kontakty

Římskokatolická farnost Podolí
Podolí 217
664 03 Podolí u Brna

P. Petr Mareček, farář
Tel.: 723 926 392
E: podoli@dieceze.cz
Úřední hodiny:
Pátek 16:30-17:30 hodin.
Jiný termín je možný po předchozí domluvě.
IČO: 66599164
č.účtu 161028370/0300