Aktuality - archiv

Záznamů: 1-20 z celkem 428   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

AŽNAVĚKY druhý díl

Videolist AŽNAVĚKY má druhý díl - představuje diecézní dění posledních měsíců i to, co přinesou ty nadcházející

Tři Pavlové - biskup, generální vikář a vikář pro pastoraci - se loni před Vánoci rozhodli představit diecézi a vše, co se v ní děje, okem kamery. Společně vydali pilotní díl videozpravodaje AŽNAVĚKY, ve kterém shrnuli to nejdůležitější, co se v diecézi v posledních měsících událo. Videolist teď na konci května pokračuje druhým dílem. I v něm se můžete ohlédnout za stěžejními akcemi, dozvědět se o všem, čím diecéze aktuálně žije i o tom, co ji čeká.

“První polovina roku byla letos opravdu plná událostí. Světili jsme kapli v Nesvačilce, organizovali Diecézní setkání mládeže, představili novou vizuální identitu, školili kostelní průvodce, rozjížděli evangelizační projekty ve farnostech. Za všechno, co se v diecézi děje a posouvá, patří Vám všem velký dík. Jsem rád, že v tom jsme společně a videolist tak kromě připomínky toho, co bylo a pozvánky do toho, co bude, chápu i jako poděkování za Vaši práci a blízkost,” vysvětluje brněnský biskup Pavel Konzbul.

Druhý díl videozpravodaje AŽNAVĚKY si můžete pustit na biskupském YouTube kanále ZDE

Kromě videozpravodaje se můžete s biskupem a jeho vikáři potkat taky v rámci nové Talk show AŽNAVĚKY NAŽIVO. Debatní formát videolistu převedlo vedení biskupství i do formy besed ve farnostech, při kterých se můžete všech přítomných Pavlů ptát na vše, co Vás napadne. Setkání už na jaře proběhla v Hodoníně a Moravských Budějovicích, další se chystají ve Znojmě (14. 6.), Třebíči (6. 9.) a v Brně (8. 11.).

04.6.2024 | vložil Petr Mareček

Kde jsi? Plavu za Tebou!

Jedinečná seznamovací akce pro single katolíky z Brna a nejširšího okolí
31. května 2024 sál pod kostelem Panny Marie Pomocnice Křesťanů
u Salesiánského střediska mládeže v Brně-Žabovřeskách

od 18:00 začíná program v sále a přilehlých společných prostorách pod kostelem
od 16:30 bude v kostele mše svatá s promluvou jáhna Jana Špilara,
 celebruje Mons. ThLic. Václav Slouk, probošt Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně

Délka trvání: do 02:00 (1. června) Doporučené věkové rozpětí: 30–50 let
Záštitu převzal: P. Vladimír Záleský, děkan brněnský

Těšíme se na každého z vás
organizační tým
www.kdejsi-plavuzatebou.cz
info@kdejsi-plavuzatebou.cz
Pořádá: Plavu za Tebou z. s.

05.5.2024 | vložil Petr Mareček

AŽNAVĚKY NAŽIVO!

AŽNAVĚKY NAŽIVO: Biskup Pavel Konzbul míří za vámi do vašich farností.

Společně se pomodlit, osobně se setkat, promluvit si, být si blíž. Biskup Pavel Konzbul společně s generálním vikářem Pavlem Kafkou chtějí prohloubit vztah s věřícími, kteří jsou součástí naší brněnské diecéze. Už loni před koncem roku proto vydali historicky první videolist s názvem AŽNAVĚKY, ve kterém přibližují dění na biskupství a odpovídají na palčivější nebo i osobní otázky. To stejné teď chtějí zopakovat nejenom ve virtuálním světě, ale taky naživo - ve vybraných farnostech po celé diecézi.

Moderovanou šňůru debatních večerů spustí setkání s věřícími v Hodoníně ve středu 20. března, kde biskup Pavel společně s generálním vikářem odslouží v 17:30 mši svatou. Na faře pak bude od 18:30 pokračovat talk show, na které se bude mít každý možnost zeptat na všechno, co by se o biskupství, životě v diecézi nebo přímo o obou vystupujících rád dozvěděl.

Talk show AŽNAVĚKY naživo bude letos po Hodoníně pokračovat na dalších čtyřech vybraných místech - v květnu zavítáme do Moravských Budějovic, v červnu budeme ve Znojmě, v září v Třebíči a v listopadu letošní besedy zakončíme v Brně. Postupně by chtěl biskup navštívit celou diecézi. “Za diecézi i všechny, kteří jsou její součástí, se denně modlím. Skrze modlitbu tak mám pocit, že jsme pořád všichni spolu - někdy je ale potřeba společenství zhmotnit, dát si kávu nebo čaj s koláčem, neformálně si popovídat, zasmát se a nebo si i postěžovat, pokud je to třeba. Chci, aby mí diecézané věděli, že mají biskupa pro lidi a ne pro úřad nebo pro okrasu,” dodává biskup Pavel.

Už 8. března proto začne i se setkáními v menších farnostech, kam ho biskupské povinnosti většinou nezavedou. Do konce dubna navštíví slavkovské, šlapanické, boskovické, velkomeziříčské, žďárské, rosické a tišnovské děkanství, v květnu a červnu pak bude pokračovat tak, aby se s prázdninovou přestávkou zvládl do konce října podívat do všech 20 děkanství diecéze. Těšit se na něj mohou lidé v Křenovicích u Slavkova, v Přísnoticích, v Černovicích u Boskovic, v Březí u Osové Bitýšky, Fryšavě pod Žákovou horou, Čučicích a v Uníně.

Cílem je taky otevřeněji komunikovat všechno, co se na biskupství a v diecézi děje. Snažíme se, aby lidé měli všechny informace, aby se mohli dozvědět, co chystáme a na čem pracujeme. A také my se jedeme zeptat, co koho pálí,” doplňuje generální vikář Pavel Kafka. 

Více informací naleznete ZDE

25.3.2024 | vložil Petr Mareček

Spolek KLAS zve na postní putování

Postní putování do Štípy a Provodova: 20. 3. 2024

Vydejte se s námi na mariánské poutní místo Štípa a Malenisko u Provodova nedaleko Zlína.

Program:
8.00 odjezd od Janáčkova divadla

Návštěva kostela Narození Panny Marie ve Štípě (mše svatá a komentovaná prohlídka)
Společný oběd v restauraci U Staňků

Návštěva poutního místa Malenisko u Provodova (společná modlitba křížové cesty a komentovaná prohlídka)
17.30 předpokládaný příjezd do Brna

Přihláška se stává závaznou po uhrazení účastnického poplatku nejpozději do pátku 15. 3. v hotovosti u organizátora nebo prostřednictvím bankovního účtu č. 2111465213/2700.

Místa k sezení v autobusu určuje pořadí přijatých přihlášek.

Více informací naleznete ZDE

03.3.2024 | vložil Petr Mareček

Postní projekt DKC

Diecézní katechetické centrum Brno zveřejnilo nový postní projekt pro farnosti i společenství.

Letos je projekt inspirován Podobenstvím o rozsévači a je zaměřen na evangelizaci, na to jak připravit "půdu" ve svém srdci a ve svém okolí, aby v ní mohlo "zakořenit" Boží slovo.

Více informací naleznete ZDE

09.2.2024 | vložil Petr Mareček

Výzva k podání přihlášky ke kněžské formaci

Milí přátelé,

v dnešním Markově evangeliu jsme slyšeli, že Ježíšovo učení má skutečnou moc. Tato moc však potřebuje hlasatele, aby mohla pronikat skrze svědectví a službu do lidských srdcí.

Vzhledem k tomu, že je tu opět doba spojená s životním rozhodováním nejen pro ty, kdo budou skládat maturitní zkoušku, obracím se na vás, kteří zvažujete vykročit ke kněžské službě. Jde o povolání, o němž svatý farář arský říká, že má být láskou Kristova srdce. Žijeme v době, kdy se církev může pro společnost jevit jako málo čitelná. O to více potřebujeme obětavé, odhodlané a radostné kněze.

Jako biskup bych vás, mladí muži, kteří vnímáte povolání ke kněžství, rád informoval, že přihlášku do kněžského semináře můžete zaslat poštou na sekretariát Biskupství brněnského do konce března 2024. Formulář přihlášky naleznete na webových stránkách biskupství.

V modlitbě

biskup Pavel


28.1.2024 | vložil Petr Mareček

Neděle Božího slova

Každoroční slavení "Neděle Božího slova" třetí neděli v mezidobí, vyhlásil papež František 30. 9. 2019 na svátek sv. Jeronýma, kdy vydal apoštolský list "Aperuit illis".

Tím podtrhl význam Bible nejen jako bohoslužby slova, kterou je první část mše svaté, ale v celém našem životě.

Poprvé jsme mohli Neděli Božího slova slavit 26. ledna 2020 a v letošním roce si důležitost Písma svatého v našich životech připomenem již popáté.

Více informací a inspirace nalezente ZDE

09.1.2024 | vložil Petr Mareček

Podpora pastoračních projektů na rok 2024

Hlavním tématem pastoračních projektů pro rok 2024 bude evangelizace.

Biskupství brněnské proto rozdělí mezi farnosti, které projeví zájem, až 1 000 000 Kč na podporu evangelizačních aktivit.


„Šířit živé evengelium – to by mělo být hlavní poslání pastoračních aktivit pro nadcházející rok. Spousta farností se o to aktivně snaží dlouhodobě, za což jsem moc vděčný, a jako biskupství chceme tuto snahu podpořit. Farnosti, kde dosud na podobné aktivity nebyla kapacita, k nim chceme povzbudit. Evangelizace by neměla být jen o tom zvát nevěřící do kostela, ale i o tom vyjít z kostela ven za nimi. Všichni máme odpovědnost za naše bližní,“ říká biskupský vikář pro pastoraci Pavel Šenkyřík.


Podmínkou pro udělení grantu je uspořádání konkrétní evangelizační akce nebo realizace systémového evangelizačního programu. O jakou konkrétní akci nebo program se může jednat? Inspirovat se můžete třeba na stránkách pastorace.biskupstvi.cz, kde najdete konkrétní příklady.

Žádost může podat kterákoli farnost z brněnské diecéze na základě zpracování pastorační radou. Nejzazší termín pro podání žádostí bude 31. leden 2024, vyhodnoceny pak budou nejpozději do 29. února.

Aby byla žádost úspěšná, musí obsahovat jasně stanovené cíle projektu a cílové skupiny, popis projektu, informace o tom, kdy a kde bude realizován, jaký je jeho pastorační přínos, na základě jakého ukazatele jej lze hodnotit a jaký bude položkový rozpočet projektu.

Podrobnosti o všech podkladech pro správné zpracování pastoračního projektu včetně povinných formulářů a tabulek naleznete ZDE. Případné dotazy můžete směrovat na e­-mail pastorace@dieceze.cz.

17.12.2023 | vložil Petr Mareček

Benefiční koncert pro Lilu


02.12.2023 | vložil Valdi

Setkání členů pastoračních rad farností

Povinnost zřídit ve farnostech pastorační rady vznikla letos v dubnu, kdy biskup Pavel Konzbul zveřejnil Stanovy pastoračních rad farností v diecézi. Stalo se tak na základě výsledků Synody, která v diecézi probíhala v letech 2021-2022.  Hlavním úkolem pastoračních rad by mělo být vytváření programu, který konkrétní společenství povede k naplnění poslání v oblasti svědectví (misie, evangelizace), liturgie, vyučování (katecheze) a služby (diakonie).

„Pastorační rady by se měly snažit o provazování jednotlivých společenství a hnutí
v rámci farností a o aktivní komunikaci s obecními samosprávami a zájmovými organizacemi. Především by měly usilovat o dialog, sbližování a kormidlování věřících směrem, který povede blíž k Bohu,” dodává biskup Pavel.

Aby měli členové pastoračních rad pro tyto úkoly možnost načerpat inspiraci a sílu, zve brněnský biskup k oblastním setkáním. Na každém z vybraných míst by se měli sejít zástupci pastoračních rad farností podle příslušnosti k děkanství.
 
Program setkání by měl blíže představit úkoly, které jsou pastoračním radám svěřeny, a způsoby, jakými je možné je naplňovat. „Účastníci budou moci společně také sdílet zkušenosti i pozitivní příklady toho, co se daří u nich ve farnosti. Jedním z cílů je právě předávání zkušeností a získání nových podnětů a nápadů k utváření společenství,” upřesňuje diecézní vikář pro pastoraci o. Pavel Šenkyřík.

TERMÍNY SETKÁNÍ, NA KTERÉ VÁS ZVEME:

4. 10. v Hustopečích (sál pod kostelem sv. Václava, Dukelské náměstí)
pro děkanství: Hustopečské, Slavkovské, Hodonínské, Břeclavské, Mikulovské, Moravskokrumlovské a Rosické

11. 10. v Novém Městě na Moravě (kulturní dům, ul. Tyršova)
pro děkanství: Žďárské, Boskovické, Tišnovské a Velkomeziříčské

25. 10. v Jaroměřicích nad Rokytnou (Lidový dům, Náměstí Míru 24)
pro děkanství: Telčské, Moravskobudějovické, Znojemské, Vranovské, Třebíčské a Jihlavské

8. 11. v Brně (Biskupské gymnázium, Barvičova 85)
pro děkanství: Brněnské, Modřické a Blanenské
 

Na viděnou se těší
Pavel Konzbul, brněnský biskup

07.10.2023 | vložil Petr Mareček

Nabídky Klášterní turistiky

Na brožuře Klášterní turistika se před dvěma lety podílelo 27 klášterů a klášterních společenství v České republice a je pozvánkou k návštěvě 18 poutních míst. Nabídku ubytování představuje 10 objektů, jako jsou například penziony, hotel, zahradní domky.

Tiskovina je stále dostupná v elektronické podobě ZDE

Idea KLÁŠTERNÍ TURISTIKY je myšlenkově propojená s projektem Církevní turistiky, pod jejíž značkou se zaměřuje na specifický charakter fungujících klášterů na území České republiky. Cílem projektu je propagace klášterní nabídky v oblasti cestovního ruchu veřejnosti.

Nejčastěji se jedná o nabídku možnosti ubytování v areálech klášterů s možností účasti na duchovních programech komunity nebo jen v atmosféře ztišení a jiného rytmu života. Návštěvníci jsou také zváni do klášterních kaváren, restaurací, muzea a galerie. Brožura prezentuje i nabídku klášterních produktů nejrůznějšího charakteru - cukrovinky, ovocné produkty, svíčky, keramiku, církevní textilie, liturgické potřeby a další výrobky.

Brožura byla realizovaná za podpory nadace Renovabis.

27.8.2023 | vložil Petr Mareček

Příští Světové dny mládeže se budou konat v korejském Soulu v roce 2027

Příští Světové dny mládeže bude v roce 2027 hostit jihokorejský Soul. Oznámil to papež František na závěr nedělní mše v portugalském Lisabonu. Svatý otec pozval mladé ještě před tím na návštěvu Říma v jubilejním roce 2025.

"Příští Světové dny mládeže se budou konat v Asii a bude to v Jižní Koreji, v Soulu. V roce 2027 se tedy přesuneme ze západní hranice Evropy na Dálný východ. Je to krásné znamení univerzality církve a snu o jednotě, jehož jste všichni svědky," řekl papež po závěrečné mši svaté 6. srpna na Světových dnech mládeže v Lisabonu bezprostředně před modlitbou Anděl Páně. Toto oznámení, na které se vždy netrpělivě čeká, se setkalo s hlasitým jásotem a potleskem.

Téměř třicet let po Světovém setkání mládeže na Filipínách (1995) bude příští Světové dny mládeže opět hostit asijská země. Jižní Korea již v srpnu 2014 hostila 6. asijský den mládeže, jemuž předsedal sám papež František, který přicestoval do Soulu a navštívil také města Tedžon, Kkottongnae, Solmoe a Haemi.

Ještě před touto událostí čeká mladé lidi další setkání, a to Jubileum mládeže v rámci Svatého roku, který se bude konat v Římě na téma „Poutníci naděje“.

07.8.2023 | vložil Petr Mareček

Z brněnské diecéze se do Lisabonu chystá s biskupem více než 600 mladých

Ve dnech 1.až ⁠6. srpna 2023 proběhne v portugalském Lisabonu 38. ročník Světových dnů mládeže. Z České republiky se na setkání s papežem Františkem a se svými vrstevníky z celého světa vypraví přes tři tisíce mladých lidí ve věku 16 až ⁠30 let, které doprovodí devět biskupů.

S více než šesti sty mladými z brněnské diecéze se do Lisabonu chystá také brněnský biskup Pavel Konzbul.

„Pro mne osobně to bude první účast na setkání takového formátu, proto je očekávám s mírným rozechvěním,“ prozrazuje biskup Pavel Konzbul. „Vzhledem k tomu, že jsem s mladými lidmi řadu let pracoval a protože souhlasím s Franzem Kafkou, že „mládež je šťastná, protože je schopná vidět krásu,“ tak se na toto setkání těším. Do Lisabonu jedu především proto, že jsem byl vybrán mezi trojici biskupů, kteří mají mít v českém centru pro účastníky z naší země katechezi. Ta moje bude na téma milosrdenství. Konkrétně půjde o verš z Lukášova evangelia: „Jeho milosrdenství je od věků do věků,“ doplňuje biskup.

Více informací ZDE.

27.7.2023 | vložil Petr Mareček

Třetí Světový den prarodičů a seniorů je 23. července 2023

„Vám, mladým, kteří se připravujete na odjezd do Lisabonu nebo kteří zažijete Světový den mládeže ve svém bydlišti, bych rád řekl: Než vyrazíte, jděte navštívit své prarodiče, navštivte osamělého, staršího člověka!“

Výzvou k mladým se obrací papež František ve svém poselství ke III. Světovému dni prarodičů a seniorů. Proběhne v neděli 23. července 2023.

Jen několik dní před zahájením dnů mládeže v Lisabonu bude pohled církve a papeže Františka upřen právě na staré a zralé. Letos hlava katolické církve zvolila motto ze sv. Lukáše: „Jeho milosrdenství je od věků na věky.“ (Lk 1,50)

„Církev i společnost je potřebují, protože svěřují přítomnosti minulost, která je potřebná k budování budoucnosti. Važme si jich, nezbavujme se ani jejich společnosti, ani je nezbavujme té naší. Kéž nikdy nedopustíme, aby staří lidé byli odvrženi!“ „Pán si …především přeje, abychom starší lidi neopouštěli a neodstrkovali na okraj života, jak se to v naší době až příliš často tragicky děje“, uvádí v Pastýřském listu papež František.

Materiály ke stažení k oslavám jsou na webu rodiny.cz.

17.7.2023 | vložil Petr Mareček

V létě se v brněnské diecézi otevřou kostely

Přinášíme přehled kostelů v brněnské diecézi, které je možné navštívit během letních prázdnin.

Seznam bude průběžně aktualizován.

Otevřené kostely ZDE

09.7.2023 | vložil Petr Mareček

KCHK 2023: Štěstí, kde bychom ho nečekali

Ve dnech 5. až 9. července 2023 se bude v Brně konat další ročník Katolické charismatické konference.

Letošním motem je biblický verš „Štěstí, kde bychom ho nečekali“ (srov. Mt 5,1-12). Hlavním hostem bude Jacques Philippe.

Program a informace ZDE

04.6.2023 | vložil Petr Mareček

Jubilejní 15. Noc kostelů v brněnské diecézi se blíží

V jubilejním 15. ročníku Noci kostelů 2023 otvírá na území brněnské diecéze své prostory 212 zapojených míst (kostely, kaple, modlitebny, sbory a duchovní centra), v nichž nabízí přes tisíc programů: prohlídek kostelů, kaplí i přilehlých areálů, hudebních, tanečních, tvořivých, multižánrových i dětských programů, přednášek, besed a workshopů.

Letošním aktuálním tématem je 300 let od úmrtí stavitele Jana Blažeje Santiniho-Aichela a 550 let od narození a 480 let od úmrtí Mikuláše Koperníka.

Programovou nabídku 101 míst z Brna a okolních okresů opět tradičně přináší informační brožurka Noc kostelů 2023. Kompletní programová nabídka letošních zapojených míst brněnské diecéze je k dispozici na webových stránkách Noci kostelů www.nockostelu.cz nebo v mobilní aplikaci Noci kostelů.

Věříme, že každý návštěvník si bude moci vybrat program podle svých zájmů a prožije příjemné a obohacující chvíle. Přijďte, těšíme se na Vás.

Výběr z programů a statistiky ZDE

29.5.2023 | vložil Petr Mareček

Pouť donátorů fondu PULS 2023

Letošní pouť donátorů se bude konat v sobotu 27. května 2023 v areálu benediktinského kláštera v Rajhradě u Brna. Hlavním celebrantem mše v 15.00 hodin bude brněnský biskup Pavel Konzbul.

Další program poutního dne: v 16.30 hodin hudební vystoupení UKULELE ORCHESTRA jako BRNO, koutek pro děti, pulsovní obchůdek, donátorská káva, prohlídka klášterního kostela a zahrady, možnost navštěvy Památníku písemnictví na Moravě a další.

Více ZDE

24.5.2023 | vložil Petr Mareček

Brněnská muzejní noc 2023 v Diecézním muzeu

V sobotu 20. května 2023 se Diecézní muzeum připojí již po čtrnácté k tradiční akci Brněnská muzejní noc, během níž ožije areál Petrova od 18. hodiny až do půlnoci aktivitami, které připomenou Mezinárodní den muzeí.

V rámci programu mohou návštěvníci zhlédnout stálou expozici sakrálního umění „Vita Christi“, jejíž součástí je gotický deskový obraz Madony z Veveří, nebo nejstarší dochovaná dřevěná socha Madony na Moravě – Madona z Klobouk.

V 18.00 a ve 21.00 hodin bude v okolí katedrály inscenováno pouliční divadlo studentů JAMU pod vedením prof. Ivo Krobota na motivy života sv. Petra.

V 19.15 a ve 20.15 hodin jsou návštěvníci zváni na varhanní koncerty do katedrály. Vyhlídka z věží katedrály poskytne všem zájemcům až do 22.00 hodin jedinečný pohled na večerní Brno. Přístupné budou také Zahrady pod Petrovem s výstavou o sakrální architektuře brněnské diecéze.

Pro děti je připravena kreativní dílna a jedno malé překvapení.

14.5.2023 | vložil Petr Mareček

Diecézní setkání mládeže s biskupem Pavlem

Diecézní setkání mládeže s brněnským biskupem Pavlem Konzbulem se bude letos konat v sobotu 13. května v Žarošicích.

Účastníci se obohatí o spoustu zážitků, vědomostí, podnětů, myšlenek, nových kamarádství i duchovního prožití akce, slibují organizátoři z Diecézního centra mládeže.

Další informace o průběhu budou postupně přibývat na facebookové události a na webových stránkách.

09.5.2023 | vložil Petr Mareček

Záznamů: 1-20 z celkem 428   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Kontakty

Římskokatolická farnost Podolí
Podolí 217
664 03 Podolí u Brna

P. Petr Mareček, farář
Tel.: 723 926 392
E: podoli@dieceze.cz
W: farnostpodoli.cz
Úřední hodiny:
Pátek 16:30-17:30 hodin.
Jiný termín je možný po předchozí domluvě.
IČO: 66599164
č.účtu 161028370/0300
Děkanství šlapanické