Aktuality - archiv

Záznamů: 1-20 z celkem 412   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Jubilejní 15. Noc kostelů v brněnské diecézi se blíží

V jubilejním 15. ročníku Noci kostelů 2023 otvírá na území brněnské diecéze své prostory 212 zapojených míst (kostely, kaple, modlitebny, sbory a duchovní centra), v nichž nabízí přes tisíc programů: prohlídek kostelů, kaplí i přilehlých areálů, hudebních, tanečních, tvořivých, multižánrových i dětských programů, přednášek, besed a workshopů.

Letošním aktuálním tématem je 300 let od úmrtí stavitele Jana Blažeje Santiniho-Aichela a 550 let od narození a 480 let od úmrtí Mikuláše Koperníka.

Programovou nabídku 101 míst z Brna a okolních okresů opět tradičně přináší informační brožurka Noc kostelů 2023. Kompletní programová nabídka letošních zapojených míst brněnské diecéze je k dispozici na webových stránkách Noci kostelů www.nockostelu.cz nebo v mobilní aplikaci Noci kostelů.

Věříme, že každý návštěvník si bude moci vybrat program podle svých zájmů a prožije příjemné a obohacující chvíle. Přijďte, těšíme se na Vás.

Výběr z programů a statistiky ZDE

29.5.2023 | vložil Petr Mareček

Pouť donátorů fondu PULS 2023

Letošní pouť donátorů se bude konat v sobotu 27. května 2023 v areálu benediktinského kláštera v Rajhradě u Brna. Hlavním celebrantem mše v 15.00 hodin bude brněnský biskup Pavel Konzbul.

Další program poutního dne: v 16.30 hodin hudební vystoupení UKULELE ORCHESTRA jako BRNO, koutek pro děti, pulsovní obchůdek, donátorská káva, prohlídka klášterního kostela a zahrady, možnost navštěvy Památníku písemnictví na Moravě a další.

Více ZDE

24.5.2023 | vložil Petr Mareček

Brněnská muzejní noc 2023 v Diecézním muzeu

V sobotu 20. května 2023 se Diecézní muzeum připojí již po čtrnácté k tradiční akci Brněnská muzejní noc, během níž ožije areál Petrova od 18. hodiny až do půlnoci aktivitami, které připomenou Mezinárodní den muzeí.

V rámci programu mohou návštěvníci zhlédnout stálou expozici sakrálního umění „Vita Christi“, jejíž součástí je gotický deskový obraz Madony z Veveří, nebo nejstarší dochovaná dřevěná socha Madony na Moravě – Madona z Klobouk.

V 18.00 a ve 21.00 hodin bude v okolí katedrály inscenováno pouliční divadlo studentů JAMU pod vedením prof. Ivo Krobota na motivy života sv. Petra.

V 19.15 a ve 20.15 hodin jsou návštěvníci zváni na varhanní koncerty do katedrály. Vyhlídka z věží katedrály poskytne všem zájemcům až do 22.00 hodin jedinečný pohled na večerní Brno. Přístupné budou také Zahrady pod Petrovem s výstavou o sakrální architektuře brněnské diecéze.

Pro děti je připravena kreativní dílna a jedno malé překvapení.

14.5.2023 | vložil Petr Mareček

Diecézní setkání mládeže s biskupem Pavlem

Diecézní setkání mládeže s brněnským biskupem Pavlem Konzbulem se bude letos konat v sobotu 13. května v Žarošicích.

Účastníci se obohatí o spoustu zážitků, vědomostí, podnětů, myšlenek, nových kamarádství i duchovního prožití akce, slibují organizátoři z Diecézního centra mládeže.

Další informace o průběhu budou postupně přibývat na facebookové události a na webových stránkách.

09.5.2023 | vložil Petr Mareček

Zveřejněn závěrečný dokument kontinentálního setkání Synody o synodalitě

Český překlad závěrečného dokumentu kontinentálního shromáždění synody, které se konalo v Praze od 5. do 9. února 2023, je k dispozici ke stažení.

Redakční výbor nevyužíval předem připravené texty, ale sledoval průběh debaty, a až poté vypracoval závěrečný dokument, který věrně odráží debatu v rámci pražského synodálního shromáždění. Vychází z práce pěti jazykových skupin (italština, angličtina, francouzština, němčina, polština), třiceti devíti zpráv z jednotlivých zemí, vystoupení hostů a shrnutí 14 pracovních skupin z místa a i těch, které byly připojeny online.
Více ZDE

27.4.2023 | vložil Petr Mareček

KONCERT PRO JULII


08.4.2023 | vložil Petr Mareček

Květný pátek 2023 ve Sloupu

Hlavní poutní mši ve Sloupu v Moravském krasu bude celebrovat brněnský biskup Pavel Konzbul v pátek 31. března 2023 v 10.30 hodin.

Sloup v Moravském krasu patří k sedmi nejvýznamnějším poutním místům brněnské diecéze. K Bolestné Matce Boží míří každoročně na „Květný pátek“ stovky poutníků.

Pořad poutních mší a další informace budou zveřejněny na webu farnosti https://www.farnostsloup.cz.

18.3.2023 | vložil Petr Mareček

Malý průvodce postní dobou 2023

Diecézní katechetické centrum Brno připravuje také letos Malého průvodce postní dobou.

Na každý den je připraven jeden biblický citát a myšlenka papeže Františka. Průvodce nově nabízí prostor k osobnímu zamyšlení nad Božím působením v každém dni. Jedná se o útlou brožurku formátu A6, cena je 6 Kč/ks.

Brožurky jsou již dispozici na Petrov 5, Diecézní katechetické centrum.

16.2.2023 | vložil Petr Mareček

Manželské kontrasty

Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá v rámci Národního týdne manželství v úterý 14. února 2023 od 17.00 hodin přednášku Mgr. Terezie Pilátová Osecké, PhD. na téma ,,Manželské kontrasty“.

Bližší informace: http://www.crsp.cz/manzelske-kontrasty-prednaska-v-ramci-narodniho-tydne-manzelstvi/

01.2.2023 | vložil Petr Mareček

Slovo biskupa Pavla Konzbula: Jděme k volbám

V druhém kole prezidentských voleb mnozí řeší konflikt mezi svědomím a odpovědností. Je krátkozraké předpokládat, že problém ve svědomí vyřeší člověk tím, že nejde volit.
Svatý Tomáš More v jedné modlitbě prosí: „Dej mi zdravý rozum, Pane, ať vidím dobro kolem sebe.“ Mít na očích možné dobro, i když je menší, než bychom si přáli, a zbytek svěřit Boží prozřetelnosti, to je dle mého soudu řešení, které nám nabízí rozum osvícený vírou. Prosím, běžme volit.“

22.1.2023 | vložil Petr Mareček

PF 2023

Radostné a pokojné prožití vánočních svátků

a Boží blízkost v roce 2023

Vám i všem Vašim blízkým

z celého srdce přeje a vyprošuje

P. Petr Mareček

 

30.12.2022 | vložil Valdi

Adventní koncert pro Lilu


05.12.2022 | vložil Valdi

Adventní koncert


23.11.2022 | vložil Valdi

Restaurování 6 vstupů v kostele sv. Jana Nepomuckého

V roce 2021 se uskutečnilo restaurování 6 bočních a vnitřních vstupů v kostele sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna, který je zapsán v seznamu kulturních památek ÚSKP pod č. 12080/7-8461.
Restaurátorské práce v celkových nákladech 296 571,- Kč provedl Bc.A Petr Vojáček, Restaurování památek, Hraničářů 1351/3, 692 01 Mikulov. 
Usnesením Rady Jihomoravského kraje v souladu s dotačním programem Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2021 bylo schváleno poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2021 na tyto restaurátorské práce ve výši 104 000 Kč (smlouva č. JMK072176/21/OK).
Pro dofinancování projektu Římskokatolická farnost Podolí u Brna obdržela od obce Podolí v rámci akce Restaurování kulturních památek v Podolí, která probíhá v letech 2019-2021, neinvestiční dotaci ve výši 192 286 Kč (smlouvy č. 6/2/2021 a 6/3/2021).

  

  


16.1.2022 | vložil Valdi

Poděkování z domova LILA

Vážení přátelé,
děkujeme Vám za pořádání Benefičního koncertu pro náš domov. Děkujeme všem návštěvníkům za jejich štědrost a podporu. Paní Hůrkové se podařilo opět zorganizovat překrásný koncert na velmi vysoké úrovni. V této náročné době obdivujeme obětavost a úsilí všech.
Z celého srdce Vám děkujeme.

Za LILA Domov pro postižené děti Otnice, p.o.

Mgr. Ludmila Pšenáková

09.1.2022 | vložil Petr Mareček

Koncert pro Lilu

Orel jednota Podolí ve spolupráci s farností Podolí
vás srdečně zvou na
Koncert pro Lilu
dne 2. 1. 2022 v 17 hod.
v kostele sv. Jana Nepomuckého v Podolí

účinkují
Musici Buoni
Podolský chrámový sbor
Výtěžek z koncertu bude věnován dětem v domově Lila v Otnicích

30.12.2021 | vložil Petr Mareček

Restaurování vstupního portálu do kostela sv. Jana Nepomuckého

V roce 2020 se uskutečnilo restaurování vstupního portálu do kostela sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna, který je zapsán v seznamu kulturních památek ÚSKP pod č. 12080/7-8461.
Restaurátorské práce v celkových nákladech 214 412,- Kč provedl Bc.A Petr Vojáček, Restaurování památek, Hraničářů 1351/3, 692 01 Mikulov. 
Usnesením Rady Jihomoravského kraje v souladu s dotačním programem Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2020 bylo schváleno poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2020 na tyto restaurátorské práce ve výši 80 000,- Kč (smlouva č. JMK066944/20/OK).
Pro dofinancování projektu Římskokatolická farnost Podolí u Brna obdržela od obce Podolí v rámci akce Restaurování kulturních památek v Podolí, která probíhá v letech 2019-2021, neinvestiční dotaci ve výši 134 412,- Kč (smlouva č. 8/2/2020).


09.1.2021 | vložil Valdi

Vánoční a novoroční pozdrav adresovaný všem lidem dobré vůle, žijícím na území Čech, Moravy a Slezska

Vážení a milí přátelé,
 
čas vánočních svátků tentokrát završuje letošní neobvyklý a zvlášť náročný rok. S upřímností Vám všem sdělujeme, že jsme na Vás během něj mysleli způsobem, který je nám, křesťanům vlastní: modlili jsme se za Vás. Jsme si vědomi, že na každého z Vás nějak dopadá tíha epidemie a vládních opatření. Styl života se změnil nám všem. Nechceme hned tvrdit, že změna nastala pouze k horšímu. Uvědomili jsme si, díky všem omezením, že náš vlastní život může mít i skromnější a střídmější podobu. Soucítíme se všemi nemocnými, bolí nás ztráty životů těch, kteří chorobě podlehli, a toužíme potěšit dobrým slovem všechny jejich blízké a pozůstalé. Vysoce oceňujeme nasazení zdravotníků a všech, kteří bojují s epidemií. Jim projevujeme vděčnost a za všechny se modlíme.
 
Vánoční svátky s sebou nesou i krásnou tradici: účast na půlnoční mši. Nyní se ocitáme v situaci, kdy pravděpodobně nebude možné, z důvodů již zmíněných opatření, aby tyto bohoslužby navštívili všichni, kteří byli zvyklí na ně na Štědrý den chodívat a ve všech kostelích, které si oblíbili. Duchovní v našich farnostech se budou snažit kromě půlnočních, v rámci dovoleného a možného, během vánočních svátků otevřít kostely pro individuální návštěvu betlémských jesliček, ke slyšení vánočního slova či duchovní hudby. V žádném případě Vás nechceme připravit o vše neoddělitelně patřící ke slavení Vánoc, ke Štědrému dni a jeho noci. Zároveň bychom byli neradi, aby nynější situace oslabila duchovní základ těchto svátků. Dítě v jesličkách život nejenom symbolizuje, ale přímo nám jej přináší a dává. V Betlémě se rodí naděje, spása, radost z Boží lásky ke všem lidem. V Betlémě se rodí také naše láska a pozornost k druhým a jejich k nám. Kdy jindy bychom měli toto poselství vnímat více než na konci roku plného strachu a nejistoty? Proto Vás zveme k jesličkám a do kostelů, zveme Vás, abyste i přes přísná opatření a při jejich zachování oslavili Vánoce spolu s námi! Při této příležitosti se ptejme nejen na to, co nám letošní rok vzal, ale také co nám dal: například poznání, že v každém z nás je skryté dobro, které chce Bůh plně rozvinout. Každopádně zde platí, že kdo hledá odpověď, nalezne ji.
 
Prosíme, přijměte od nás na závěr tohoto pozdravu přání pokoje a radosti, Božího požehnání. Je určeno Vám i Vašim drahým blízkým, především Vašim rodinám, a obzvláště všem trpícím, nemocným a opuštěným. Ze srdce Vám na Bohu vyprošujeme i jeho ochranu a pomoc do nového roku 2021.
 
V úctě Vás zdravíme
 
Římskokatoličtí biskupové Čech, Moravy a Slezska a řeckokatolický apoštolský exarcha

26.12.2020 | vložil Petr Mareček

Průvodce Adventem 2020

  Advent má své zvláštní, nezaměnitelné poselství, probouzí v nás touhu nastoupit nový vztah k Bohu a k bližnímu. Pastorační středisko brněnské diecéze připravilo letos vylepšenou aplikaci Průvodce adventem 2020, která může pomoci k užitečnému prožití adventní doby. Aplikace je určena těm, kteří mají touhu a odhodlání prožít advent v blízkosti Božího slova, které je jádrem každodenního rozjímání, meditace.
Každý den předkládá tři záložky:
Záložka Písmo nabídne všechna nezkrácená biblická čtení, která se tento den čtou při liturgii.
Texty v záložce Průvodce adventem obsahují několik veršů z Božího slova; myšlenky různých autorů: papež František, emeritní papež Benedikt XVI, Józef Augustyn, Vojtěch Cikrle, Zbigniew Czendlik, Timothy Dolan, Anselm Grün, Guy Gilbert, Fabrice Hadjadj, Ladislav Heryán, Charles Journet, Joseph Langford, Thomas Leoncini, James Mallon, Josef Maureder, Jean Mercier, Aleš Opatrný, Angelika Pintířová, Josef Prokeš, Helmut Schlegel, Matka Tereza, Marek Orko Vácha, Markéta Zahradníková, Michal Zamkovský; nástin meditace nabízí jednu z cest, kudy se v meditaci můžeme vydat.
Úplně nová záložka Modlitba doplňuje předchozí texty modlitbami od různých autorů.
Texty Průvodce adventem 2020 si můžete zdarma stáhnout: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.biskupstvi.pruvodceadventem
 
Pokud se vám naše aplikace líbí, můžete podpořit tvorbu aplikací darem do fondu PULS (fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze). Můžete darovat jednorázově bez registrace: https://donator.cz/darbezregistrace. Pokud chcete podporovat kněze a pastoraci pravidelně, tak si  zvolte farnost a donátorský program. Další informace o fungování fondu PULS najdete na stránkách donator.cz.

Každý den naleznete texty Průvodce na stránkách Pastoračního střediska: https://pastorace.biskupstvi.cz/.

27.11.2020 | vložil Petr Mareček

Společná modlitba národů proti pandemii

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!
kard. Jean-Claude Hollerich & kard. Angelo Bagnasco,
předsedové zastupující biskupské konference evropských zemí

07.11.2020 | vložil Petr Mareček

Záznamů: 1-20 z celkem 412   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Kontakty

Římskokatolická farnost Podolí
Podolí 217
664 03 Podolí u Brna

P. Petr Mareček, farář
Tel.: 723 926 392
E: podoli@dieceze.cz
Úřední hodiny:
Pátek 16:30-17:30 hodin.
Jiný termín je možný po předchozí domluvě.
IČO: 66599164
č.účtu 161028370/0300
Jak pulsujeme