římskokatolická farnost Podolí
 

Ohlášky -přehled bohoslužeb

Farnost / duchovní správa: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna
Jméno duchovního správce: P. Pavel Kopeček

DatumDen  
HodinaBohoslužba / pobožnostPoznámka
18.03.20185. NEDĚLE POSTNÍ (JUDICA)  
9.00Za + Jana Bajera, manželku a syna s prosbou o boží pomoc a ochranu Panny Marie14.30 křížová cesta
19.03.2018SLAVNOST SV. JOSEFA  
18.00Za + otce s prosbou o boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinuOd 8.00 hod výstav a celodenní adorace
20.03.2018ÚTERÝ PO 5. NEDĚLI POSTNÍ  
7.00Na úmysl dárce 
21.03.2018STŘEDA PO 5. NEDĚLI POSTNÍ  
18.00Na úmysl dárce 
22.03.2018ČTVRTEK PO 5. NEDĚLI POSTNÍ  
18.00Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o boží pomoc a ochranuOd 17.00 hod zpovídání
23.03.2018PÁTEK PO 5. NEDĚLI POSTNÍ  
7.00Na úmysl dárce 
24.03.2018SOBOTA PO 5. NEDĚLI POSTNÍ  
7.00Za farníky 
25.03.2018KVĚTNÁ NEDĚLE  
9.00Za + syna, dvoje rodiče, živou a + rodinu a d.v.o.10.00 křížová cesta – po mši sv.
Je možno zapisovat v zákristii mše na letošní rok. Na pondělí 19. 3. 2018 připadá adorační den farnosti – prosím zapisujte se vzadu v kostele. V pátek od 9.00 hod budu navštěvovat nemocné. Otec biskup Vojtěch srdečně zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v sobotu 24. března 2018 v Brně. Začátek v 8:30 hodin v katedrále, podrobnosti o programu na webu: http://brno.signaly.cz/dcm/. Dnes začíná týden modliteb za mládež – budeme pamatovat v přímluvách. Ve dnech 19. – 25. srpna 2018 CK Hladký pořádá pouť do Itálie, na které zajišťuji duchovní doprovod, bližší informace o programu pouti na nástěnce – zájemci se mohou zapisovat v zákristii. V pátek odpoledne mám duchovní obnovu v Telnici, v sobotu v Brankovicích. Na květnou neděli začíná liturgie venku, přineste si ratolesti – je to vstup do Svatého týdne.