římskokatolická farnost Podolí
 

Ohlášky -přehled bohoslužeb

Farnost / duchovní správa: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna
Jméno duchovního správce: P. Pavel Kopeček

DatumDen  
HodinaBohoslužba / pobožnostPoznámka
17.09.201724. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ  
8.00Na poděkování P. Bohu za dar životaSbírka na potřeby farnosti.
18.09.2017PONDĚLÍ 24. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ  
7.00Za farníky 
19.09.2017ÚTERÝ 24. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ  
7.00Na úmysl dárce 
20.09.2017PAMÁTKA SV. ONDŘEJE, PAVLA A DRUHŮ, KOREJSKÝCH MUČEDNÍKŮ  
19.00Za zdraví sestry a tety 
21.09.2017SVÁTEK SV. MATOUŠE, APOŠTOLA  
19.00Na úmysl dárce 
22.09.2017PÁTEK 24. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ  
19.00Na poděkování P. B. za přijatá dobrodiní, za živou rodinu s prosbou o boží ochranu 
23.09.2017PAMÁTKA SV. PIA Z PIETRELCINY, KNĚZE  
7.00Na úmysl dárcePodolské hody - žehnání stárkům ve 13.15
24.09.201725. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ  
8.00Za nedožitých 80. let života a za boží ochranu na přímluvu Panny MarieSbírka na potřeby diecéze – fond PULS.
Vzadu na stol jsou kalendáře na příští rok. Výuka náboženství začne ve středu v 15.00 hod a bude probíhat na faře. Dnes začíná slavení Jubilea Fatimy v katedrále na Petrově - dopoledne v 10.15 hodin bude přivítání sochy Panny Marie z Fatimy a mše svatá. Odpoledne v 15.00 modlitba růžence a zasvěcení, v 16.30 mše svatá s biskupem Pavlem Konzbulem a pak průvod se sochou Panny Marie z Fatimy. V našem kostele v sobotu dne 30. září 2017 hodlají uzavřít sňatek tito snoubenci: pan Augustin Kovařík, svobodný, římsko-katolík bytem Jiříkovice, Spáčilka 38 a slečna Šárka Šenkyříková, svobodná, římsko-katolička bytem Jiříkovice, Tvaroženská 116. Kdo by věděl o nějaké překážce, která by bránila tomuto sňatku, ať to oznámí na farním úřadě.