římskokatolická farnost Podolí
 

Ohlášky -přehled bohoslužeb

Farnost / duchovní správa: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna
Jméno duchovního správce: P. Petr Mareček

DatumDen  
HodinaBohoslužba / pobožnostPoznámka
18.11.201833. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
9.00Za + Hedviku Havlíčkovu a d.v.o.Sbírka na potřeby našeho kostela
19.11.2018PONDĚLÍ 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
   
20.11.2018ÚTERÝ 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
18.00Za farníky18.45–19.30 hodin: biblická hodina na faře
21.11.2018PAMÁTKA ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMĚ  
18.00Na úmysl dárce 
22.11.2018PAMÁTKA SV. CECÍLIE, PANNY A MUČEDNICE  
7.00Na úmysl dárce 
23.11.2018PÁTEK 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
18.00Za Boží pomoc a ochranu pro celou rodinudětská mše svatá
24.11.2018PAMÁTKA SV. ONDŘEJE DUNG LẠCA, KNĚZE, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ  
7.00Na úmysl dárce 
25.11.2018SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE  
9.00Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o požehnání pro celou rodinu 
Děkuji všem, kteří včera pracovali na farní zahradě. Děkuji rovněž všem, kteří přivádí své děti na dětskou mši svatou a aktivně se při ní zapojují. Orel jednota Podolí, Římskokatolická farnost Podolí a Podoláci z.s. Vás srdečně zvou na Benefiční koncert, který se uskuteční v neděli 2. prosince 2018 v 18 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého v Podolí. Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertu bude věnován domovu LILA pro postižené děti v Otnicích.