Ohlášky

Farnost / duchovní správa: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna

Jméno duchovního správce: P. Petr Mareček

DatumDen  
HodinaBohoslužba / pobožnostPoznámka
13.01.2019SVÁTEK KŘTU PÁNĚ  
9.00za + otce, prarodiče a živou rodinukončí doba vánoční; vánoční výzdoba zůstane v kostele až do svátku Uvedení Páně do chrámu (2. 2. 2019)
14.01.2019PONDĚLÍ 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
18.00za + Miroslava Rybnikáře 
15.01.2019ÚTERÝ 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
18.00za farníky18.45 biblická hodina (na faře)
16.01.2019STŘEDA 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
18.00na úmysl dárce 
17.01.2019PAMÁTKA SV. ANTONÍNA, OPATA  
7.00za + Jarmilu Lokajovou 
18.01.2019PAMÁTKA PANNY MARIE, MATKY JEDNOTY KŘESŤANŮ  
18,00na úmysl dárcedětská mše sv. Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.
19.01.2019SOBOTA 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
7.00na úmysl dárce 
20.01.20192. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
9.00Za + Ludmilu a Václava Burianovy a za živou rodinu  sbírka na potřeby kostela
Povolání ke kněžství:
Milé sestry a bratři, jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky. Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry. Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství a splňujete požadované předpoklady, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2019/2020 je možné podat na brněnské biskupství poštou nebo osobně do 25. března 2019.
Váš biskup Vojtěch

Verze pro tisk A4 (nutno nastavit papír na šířku)