Ohlášky

Farnost / duchovní správa: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna

Jméno duchovního správce: P. Petr Mareček

DatumDen  
HodinaBohoslužba / pobožnostPoznámka
17.03.20192. NEDĚLE POSTNÍ  
9.00Za rodiče Hodaňovy s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinusbírka na potřeby kostela
18.03.2019PONDĚLÍ PO 2. NEDĚLI POSTNÍ  
18.00Na úmysl dárce 
19.03.2019SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE – DOPORUČENÝ SVÁTEK  
18.00Za + tatínka a maminku a celou živou a zemřelou rodinuadorační den farnosti; 19.00 biblická hodina
20.03.2019STŘEDA PO 2. NEDĚLI POSTNÍ  
18.00Na úmysl dárcevýuka náboženství nebude
21.03.2019ČTVRTEK PO 2. NEDĚLI POSTNÍ  
7.00Za farníky 
22.03.2019PÁTEK PO 2. NEDĚLI POSTNÍ  
18.00Za + manžela, rodiče a d.v.o.17.30 pobožnost křížové cesty; dětská mše sv.
23.03.2019SOBOTA PO 2. NEDĚLI POSTNÍ  
7.00Na úmysl dárce 
24.03.20193. NEDĚLE POSTNÍ  
9.00Za + syna a živou a + rodinu 
Děkuji Všem, kteří dnes přispěli do sbírky na potřeby kostela.
Od 1. ledna 2019 je adorační den ve farnosti sloučen se dnem vzájemných modliteb farnosti a Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Pro naši farnost je stanoven termín 19. 3. V tento den bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní od 16.00 do 18.00 hodin. Po mši sv. bude krátká adorace a svátostné požehnání. Prosím, zapište se do seznamu na stolku s tiskem, aby v kostele po celou dobu někdo byl. Děkuji.
V zákristii je možné zapisovat úmysly na mše sv.

Verze pro tisk A4 (nutno nastavit papír na šířku)