římskokatolická farnost Podolí
 

Ohlášky -přehled bohoslužeb

Farnost / duchovní správa: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna
Jméno duchovního správce: P. Petr Mareček

DatumDen  
HodinaBohoslužba / pobožnostPoznámka
23.09.201825. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
9.00Za prarodiče Drlíkovy a Doležalovy 
24.09.2018PONDĚLÍ 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
   
25.09.2018ÚTERÝ 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
18.00Za farníky 
26.09.2018STŘEDA 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
18.00Na úmysl dárce 
27.09.2018PAMÁTKA SV. VINCENCE Z PAULA, KNĚZE  
7.00Na úmysl dárce 
28.09.2018SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA  
9.00Za rodinu Drlíkovu a Havlíčkovu 
29.09.2018SVÁTEK SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANDĚLŮ  
7.00Na úmysl dárce 
30.09.201826. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
9.00Za + Růženu Kepálovu  
Minulou neděli byla sbírka na potřeby našeho kostela, vybralo se 5876,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať! Poděkování patří rovněž všem dárcům do dnešní sbírky určené do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Po mši svaté budou rozdány informační zpravodaje PULSu. Vyšlo nové číslo časopisu Okénko. Svátostné manželství v našem kostele hodlají uzavřít dne 29. 9. 2018 v 11 hodin pan Pavel Šalomon, svobodný, katolík z Brna – Líšně a slečna Hana Eliášová, svobodná, katolička, z Podolí. Kdo by věděl překážky sňatku, ať je oznámí na faře. Prosíme o modlitbu za snoubence. Děkanství modřické zve kněze, katechetky a katechety s jejich žáky na setkání „Jeden den v Rajhradě“. Toto setkání se uskuteční v neděli 7. 10. 2018 od 14.30 asi do 17.00 hod (viz plakátek).