římskokatolická farnost Podolí
 

Společenství mládeže

Od ledna opět se každou druhou neděli po mši sv. začíná opět scházet společenství mládeže na faře. Tato setkání jsou tématicky zaměřena a v současné době diskutujeme nad encyklikou Pavla VI. Humanae vitae.
Schází se nás kolem deseti a témata si připravuje pan farář. Kromě pravidelných setkání ve farnosti někteří z nás připravují pro děti prázdninový tábor (ve spolupráci s farností Šlapanice) a sami se zúčastníme prázdninových akcí. Loňský „cyklistický pobyt“ na Vranově nevyšel pro deštivé počasí, ale předcházející „sjíždění Vltavy na lodičkách“ bylo senzační. Před společenstvím mládeže stojí úkol většího začlenění se do diecézních akcí a také děkanátních setkání mládeže, kde dosud naši zástupci chyběli.

mladez