římskokatolická farnost Podolí
 

Setkávání nebo-li hlídání dětí

V letošním školním roce 2010-2011 se nepravidelně v pátek po mši sv. na faře schází skupinka dětí, jejichž rodiče zpívají v chrámovém sboru. Děti mají svůj program a neruší rodiče, kteří mají hudební zkoušku ve farním sále případně v kostele. Hlídání dětí je zajištěno dle domluvy a možností ochotných farníků.
deti