římskokatolická farnost Podolí
 

Různé

Biblické hodiny

Také v tomto školním roce 2006/2007 je opět možnost účastnit se Biblických hodin.

Pro křesťana je Bible nejen knihou plnou lidské moudrosti, ale také na prvním místě Božím slovem. V Písmu svatém můžeme stále znovu nacházet inspiraci a Boží poselství pro náš osobní život. Porozumět slovům Bible ale není vždy jednoduché a tak je vhodné při čtení Písma vycházet nejen z vlastní zkušenosti a znalostí, ale nechat se obohatit také pohledem druhých lidí a samozřejmě také bohatstvím zkušeností čtení Bible v církvi. Navíc právě společenství církve je jediným správným místem pro opravdu křesťanské čtení Bible a porozumění Božímu slovu v ní obsaženému. K tomu mají napomoci také Biblické hodiny.

Kdo, kde, kdy:

Biblické hodiny vede farář P. Pavel Kopeček a setkání jsou určena pro všechny farníky a případně i pro další zájemce.

Společná setkání jsou vždy ve středu na faře – po mši sv. Začátek je kolem 19:45 hod, v zimním období (od října) 18:45 hod.