římskokatolická farnost Podolí
 

Podolské koncerty duchovní hudby

Již 15. let naše farnost pravidelně pořádá v kostele koncerty duchovní hudby pro občany z Podolí i okolních obcí. Tyto koncerty za dobu své existenci si získaly přízeň a oblibu mnohých, staly se známými v našem regionu.
Uvědomujeme si, že jedním z projevů naší kultury je zájem o hudbu, který je dán možností poslouchat hudbu prakticky kdekoliv. Hudba se stala jistou „kulisou“ našich mnohých aktivit. I když obecný zájem o hudbu je pozitivní, protože hudba a zpěv přispívají k duchovnímu povznesení, přesto našim cílem je prezentovat klasická díla světové hudební literatury pro občany všech věkových kategorií. Krásný a akusticky vhodný interiér našeho kostela nás k tomu přímo vybízí. Je žádoucí, aby skladby zazněly ve svém původním prostředí, pro které byly zkomponovány. Součástí koncertů duchovní hudby je i krátké mluvené slovo, které má nejen přiblížit následné dílo, ale zdůraznit duchovní bohatství a význam dané skladby.
Také v tomto roce 2012 bychom chtěli pokračovat, podle finančních možností, v pořádání koncertů duchovní hudby. V minulých letech u nás vystoupili přední brněnští umělci, Janáčkovo kvarteto, Musici Boemi, Beseda brněnská, Pěvecké sdružení moravských učitelů, Český filharmonický sbor, členové České filharmonie, Spirituál kvintet, Hradišťan, Javory, Cimbal Classic. Častým a pravidelným hostem je Kantilena se svými hosty, Dětský sbor z Petrohradu a Pěvecký sbor z Kypru. Na koncerty zveme i žijící autory prováděných skladeb: Eben, Pololáník, Hrdlička, Lorenc. Na koncertech bývají přítomni příležitostně i hosté z družebního francouzského města Ay sur Moselle, kteří do Podolí přijíždějí a pro které oblast Slavkovského bojiště má osobité kouzlo.