římskokatolická farnost Podolí
 

Církevní rok

Harmonogram na rok 2011

Leden:
14.1.2011- manželské společenství
18 – 25.1.2011- týden modliteb za sjednocení křesťanů
23.1.2011- setkání SFŘ
 
Únor:
2.2.2011- Uvedení Páně do chrámu (Hromice), končí vánoční výzdoba
4.2.2011- manželské společenství
11.2.2011- Památka Panny Marie Lurdské (vzpomínka v Bedřichovicích)
22.2.2011- Svátek stolce sv. Petra
25.2.2011- manželské společenství
27.2.2011- předepsaná sbírka – Haléř sv. Petra (8. neděle v mezidobí)
 
Březen:
9.3.2011- Popeleční středa, den přísného postu
 - každou postní neděli bude ve 14,30 křížová cesta
18.3.2011- manželské společenství
19.3.2011- Slavnost sv. Josefa – adorační den farnosti
25.3.2011- Slavnost Zvěstování Páně
 
Duben:
8.4.2011- manželské společenství
17.4.2011- Květná (Pašijová) neděle
21.4.2011- Zelený čtvrtek
22.4.2011- Velký pátek – předepsaná sbírka na Boží hrob
23.4.2011- Bílá sobota
24.3.2011- Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční
25.4.2011- manželské společenství
 
Květen:
1.5.2011- Neděle Božího milosrdenství, zahájení májových pobožností
 - Koncert duchovní hudby – Trio od sv. Jakuba
8.5.2011- Výročí posvěcení kostela sv. Jana Nepomuckého v Podolí – 112 let
15.5.2011- Svatojánská pouť v Podolí (neděle)
16.5.2011- Svátek sv. Jana Nepomuckého, patrona farnosti (pondělí)
20.5.2011- Svátek sv. Klementa Maria Hofbauera, patrona diecéze
 - manželské společenství
22.5.2011- 5. neděle velikonoční – sbírka na bohoslovce
29.5.2011- pouť v Bedřichovicích
31.5.2011- Svátek Navštívení Panny Marie, ukončení májových
 
Červen:
10.6.2011- manželské společenství
12.6.2011- Slavnost Seslání Ducha svatého, předepsaná sbírka na charitu
 - farní pouť do Křtin
19.6.2011- Slavnost Nejsvětější Trojice
25.6.2011- kněžské svěcení na Petrově
26.6.2011- Slavnost Těla a Krve Páně – průvod Božího Těla
29.6.2011- Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
 
Červenec:
1.7.2011- táborák
5.7.2011- Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, národní pouť na Velehradě
červenec- farní tábor
 - výlet společenství mládeže, pouť do Compostely
16.7.2011 - kněžská pouť v Kostelním Vydří
 
Srpen:
15.8.2011- Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, Šlapanické slavnosti
srpen- farní tábor
 - výlet ministrantů
 
Září:
2.9.2011- manželské společenství
4.9.2011- 23. neděle v mezidobí, sbírka na církevní školství
14.9.2011- svátek Povýšení sv. kříže
17.9.2011- podolské hody
23.9.2011 - manželské společenství
28.9.2011 - slavnost sv. Václava
 
Říjen:
4.10.2011- svátek s. Františka
14.10.2011- manželské společenství
23.10.2011- 30. neděle v mezidobí, sbírka na misie
 
Listopad:
1.11.2011- Slavnost Všech svatých
2.11.2011- Vzpomínka všech věrných zemřelých - Dušičky
4.11.2011- manželské společenství
12.11.2011- den modliteb za bohoslovce
20.11.2011- Slavnost Krista Krále – poslední neděle v liturgickém roce
25.11.2011- manželské společenství
27.11.2011- první adventní neděle – začátek nového liturgického roku
 - rozsvícení adventního stromu před kostelem
 
Prosinec:
5.12.2011- mikulášská besídka v kostele
6.12.2011- památka sv. Mikuláše, setkání mládeže na faře
16.12.2011- manželské společenství
24.12.2011- Štědrý den
25.12.2011- Slavnost Narození Páně
26.12.2011- Koncert duchovní hudby, Vesnická vánoční mše od našeho varhaníka pana M. Lorence
31.12.2011- silvestrovské setkání