římskokatolická farnost Podolí
 

Farní časopis Okénko

Farní časopis „Okénko“ vychází ve spolupráci s farnostmi Šlapanice a Prace. Časopis vychází od roku 1989. První číslo vyšlo hned po revoluci pod názvem „Radost pro všechny.“ Časopis se postupně vyvíjel po stránce způsobu tisku, formátu i počtu čísel v jednom ročníku. Nejprve se tiskl na stroji zvaném Augustin, což byl cyklostyl pojmenovaný po katolickém disidentovi Augustinu Navrátilovi. Později se časopis přejmenoval na Okénko. Tento název zůstal až dodnes. Z původního formátu A4 se stal dnešní časopis formátu A5 a měsíčník přešel v dnešní čtvrtletník. Redakční rada časopisu Okénko se schází několikrát za rok, aby se domluvila na hlavních aktuálních tématech, rozdělila si články a spolu se svými spolupracovníky připravila obsah čísla.
Naše farnost je v redakční radě zastoupena panem Vilémem Sitte.

Elektronická podoba časopisu je na www.farnostslapanice.cz/node/19

Redakcni_rada
Redakční rada