římskokatolická farnost Podolí
 

Aktuality

Pouť na Starém Brně

Poutní bohoslužbě u Panny Marie Svatotomské v bazilice na Starém Brně bude 15. srpna 2017 v 18.00 hodin předsedat brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul. Před slavností, ve dnech 12. až 14. srpna, nabízejí brněnští augustiniáni přípravný duchovní program.

Ilustrace


24.7.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Výstava fotografií Člověk a Víra – Brno 2017

Výstava  fotografií Člověk a Víra v kostele sv. Jakuba v Brně je otevřena denně od 2. až do 28. července 2017, a to vždy od pondělí do soboty v čase od 9.00 do 19.00 hodin, v neděli od 11.00 do 19.00 hodin. Unikátní fotografické sdružení Člověk a víra je celostátní nezisková organizace zastřešující práci fotografů, kteří uměleckou formou dokumentují významné křesťanské akce českých církví.
Výsledek obrázku pro člověk a víra brno

08.7.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Velehrad 2017

Všichni jsme zváni ČBK a Farností při bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Národní pouť na Velehrad ve dnech 4.7. - 5.7.2017. Program v úterý 4. července vyvrcholí večerním programem již 18. ročníku "Dnů lidí dobré vůle", na kterém vystoupí Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Marie Rotrová a další hudebníci. Programem provází Filip Tomsa a Tereza Kostková.
Ve středu 5. července bude před bazilikou v 10.30 hod slavná poutní mše sv.:
Hlavní celebrant: J. Em. Marc kardinál Ouellet, prefekt Kongregace pro biskupy,
Koncelebrují čeští i zahraniční biskupové.
Zajímavý je i celý doprovodný program po oba dny.
Více na www.http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/program.02.7.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Sraz podolských rodáků

V neděli 26.6.2017 vás všechny srdečně zveme na slavnou mši sv. při příležitosti srazu podolských rodáků v roce, kdy si obec připomíná 780 let od první písemné zmínky o Podolí. Bohoslužba bude v 11.00 hod v kostele sv. Jana Nepomuckého, hlavním celebrantem bude P. Pavel Dokládal. Těšíme se na setkání a rádi vás uvítáme v kostele, který bude po celé odpoledne otevřen.
.Výsledek obrázku pro podolí kostel

17.6.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Farní den - sobota 17.6.2017

  Naše farnost zve děti, rodiče a všechny farníky na dětské odpoledne na farní zahradu, kde je pro všechny připraven bohatý program. Začneme v 16.00 hod dovednostními soutěžemi pro děti, večer bude táborák s hudbou, občerstvením a noční hrou pro děti. Po celé odpoledne bude připraven skákací hrad, letní kino, míčové a dovednostní hry. Děti i rodiče mohou přespat v teepee. Akce je připravována ve spolupráci s Orlem, jednota Podolí a s KDU-ČSL.
Na setkání se těší přípravný tým.
Indiánské teepee

11.6.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

První svaté přijímání v naší farnosti

V neděli 11.6.2017 o Slavnosti Nejsvětější Trojice bude v naší farnosti 1. sv. přijímání, kdy poprvé přijmou Pána Ježíše v eucharistii tyto děti: Ondřej Hůrka, Judita Válková a Matyáš Přikryl. Celý rok v hodinách náboženství a při poučeních v kostele se tyto děti připravovali na sv. zpověď a 1. sv. přijímání. Chceme je i jejich rodiny doprovázet modlitbou, aby žili i nadále v boží blízkosti, opravdu milovali Ježíše a boží milost působila v jejich rodinách.
1_sv

04.6.2017 | vložil
_____________________________________

Koncert duchovní hudby

Všechny srdečně zveme v neděli 28. 5. 2017 v 18.00 hod do kostela sv. Jana Nepomuckého na Varhanní koncert, při kterém zazní skladby Césara Francka: Les trois chorals - Cantabile.
Účinkuje Francois De Val, francouzský varhaník z katedrály Notre Dame ve Štasburku.
 Koncert se uskuteční při příležitosti návštěvy zástupců partnerské obce Ay sur Moselle v Podolí.
Vstupné dobrovolné.
Le beau concert tchèque de François de Val à Brno

15.5.2017 | vložil
_____________________________________

Podolská pouť

Tradiční podolská pouť ke sv. Janu Nepomuckému se koná v neděli 14. května 2017. Před poutí bude třídenní duchovní příprava s možností svátosti smíření:
mše sv. ve čtvrtek 11.5.2017 v 18.00 hod - téma: HŘÍCH
mše sv. v pátek 12.5.2017 v 18.00 hod - téma: ODPUŠTĚNÍ
mše sv. v sobotu 13.5.2017 v 7.30 hod - téma SMÍŘENÍ
Pořad bohoslužeb o poutní slavnosti v neděli:
8.00 hod - ranní mše při které bude zpívat podolský chrámový sbor
10.00 hod - slavná poutní mše
14.30 hod svátostné požehnání, varhanní koncert a zakončení pouti.
Výsledek obrázku pro podolí u brna


07.5.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Misijní štrůdlování

V neděli 23. dubna 2017 proběhlo v naší farnosti „Misijní štrúdlování“. Ochotně se zapojilo mnoho šikovných žen, které napekly vynikající štrúdl. Po mši svaté nabízely ženy své sladké klenoty všem farníkům za dobrovolný příspěvek. Tato sbírka bude odeslána na účet Papežského misijního díla.
Farníci byli pozváni i na malé pohoštění na faru. Pán Bůh zaplať všem!
 Misijní štrúdlování

23.4.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Bohoslužby o Velikonocích

Květná neděle 9. 4. 2017 -  9.00 hod
Pondělí sv. týdne 10. 4. 2017 - 18.00 hod
Úterý sv. týdne11. 4. 2017 - 7.00 hod
Středa sv. týdne 12. 4. 2017 - 18.00 hod
Zelený Čtvrtek 13. 4. 2017 - 18.00 hod
Velký Pátek 14. 4. 2017 - 18.00 hod
Bílá Sobota 15. 4. 2017 - 20.00 hod
Neděle Zmrtvýchvstání Páně 16. 4. 2017 - 9.00 hod
Pondělí velikonoční 17. 4. 2017 –  8.00 hod
Výsledek obrázku pro velikonoční vigilie - obrázky


09.4.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Postní almužna 2017

Postní doba je obdobím ztišení, postu, odříkání a usebrání. Pokud stále nevíte, co si odříct, jak se postit a jak prožít dobu postní - máme pro vás tip. Od roku 2009 existuje v ČR monžost odkládání peněz v rodinách do tzv. postniček. Jde o malé papírové krabičky, které slouží jako místo pro shromažďování tzv. postní almužny. Vyzvednout si je můžete v kostele a do nich dávat ušetřené peníze za zákusek, kávu, cigarety, nové tričko či co vás napadne. Na druhou velikonoční neděli přineste své postničky do kostela, oblastní charita Rajhrad se postará o to, aby se prostředky dostaly k těm, kteří to nejvíce potřebují a pro které jste peníze odkládali.


07.3.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Popeleční středa

Popeleční středou, která letos připadá na 1. března, vstupuje katolická církev na celém světě do postní doby. Bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně bude v 17.30 hodin předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Popeleční středa v liturgickém kalendáři katolické církve je středa, která předchází 1. postní neděli a označuje začátek postní doby. V tento den kněz na znamení pokání a obrácení uděluje popelem při bohoslužbě znamení kříže na čelo (= popelec) a říká: "Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš" nebo "Obraťte se a věřte evangeliu". Popel, symbol smrti a nicotnosti bytí, se získává ze spálených ratolestí posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli. Popeleční středa je pro věřící jedním ze dvou dnů přísného postu (druhým je Velký pátek).

Ilustrace


26.2.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Zbavte se nevědomé manipulace

  http://www.biskupstvi.cz/storage/akt/10953.jpg

19.2.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Recept na dobré manželství

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně pořádá v rámci Národního týdne manželství přednášku „Recept na dobré manželství“. Přednáška se koná v pondělí 13. února 2017 od 18.00 do 19.30 hodin v Klubovém sále CRSP na Biskupské 7 v Brně. Přednášejí: manželé Jana a Petr Handlarovi. Vstupné dobrovolné, bližší informace a přihlášky na www.crsp.cz

Ilustrace


13.2.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Generální vikář Jiří Mikulášek slaví životní výročí

Generální vikář brněnské diecéze a děkan Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně Mons. Jiří Mikulášek oslaví 5. února 2017 významné životní jubileum. Mši svatou na poděkování Bohu bude slavit s biskupy, kněžími, jáhny a zaměstnanci biskupství v úterý 31. ledna 2017 ve 14.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla. V den svých narozenin v neděli 5. února 2017 bude slavit mši v 10.30 hodin. Osobní stránky Mons. Mikuláška najdete na adrese: www.otecjirimikulasek.cz
Arcidiecéze olomoucká

01.2.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Zpovídání před Vánocemi

Zpovídá se vždy od 16.00 do 18.00 hod v pondělí 19.12.2016, ve středu 21.12.2016 a v pátek 23.12.2016. Také 1/2 hod před každou mší, případně po ranní mši na Štědrý den. Hřích, znamená nejen chybu, ale i minutí se cíle a ztrátu svobody. Je možné minout cíl, je možné ztratit směr, nebo se z něj vychýlit. Duchovní život a častá svatá zpověď je stálé korigování tohoto našeho směru. Zkorigujme si náš životní směr.19.12.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Advent 2016 v Podolí

Ve farnosti pro dobu adventní nenabízíme žádné "speciální akce" (adventní koncerty, duchovní obnovu, setkání, společnou modlitbu breviáře, zpěv rorát s průvodem rozžatých svící či lampiček), ale spíše se přikláníme k tichému a soustředěnému prožívání této doby v rodině a ve farnosti. V rodině skrze společnou modlitbu u adventního věnce a ve farnsoti skrze účast na mši sv. a přijetí svátosti smíření. Duchovní život je nám něco vlastního a je to jen na nás jak jej prožíváme. Nabídek je mnoho, ale advent není o aktivismu, ale o modlitbě, o četbě bible a vyprávění o víře - množství setkání a duchovních obnov nás může sice motivovat, ale je na nás čemu dáme přednost a jak advent prožijeme.
Radost adventních dnů přeje P. Pavel Kopeček.
Advent

04.12.2016 | vložil
_____________________________________

Benefiční koncert

V neděli 27.11.2016 v 17.30 hod se uskuteční v našem kostele koncert duchovní hudby při kterém vystoupí Podolský chrámový sbor a jeho hosté. Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude věnován postiženým dětem v Otnicích - domu LILA. Srdečně zvou pořadatelé: Farnost Podolí u Brna a Orel, jednota Podolí.


12.11.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Dušičky 2016

  <p>Na Dušičky se hřbitovy rozsvítí a zaplní pozůstalými, kteří přijdou navštívit zesnulé. Foto: ©Depositphotos.com/imac666</p>
Pozorská a tvaroženská farnost nás zvou k modlitbě za oběti dopravních nehod na Santonu v pátek 28.10.2016 v 15.00 hod. Místo je příznačné, protože kapličku P. Marie na tvaroženském kopečku lze vnímat i jako dálniční kapli na D1. Zemřelé si v naší podolské farnosti připomeneme při pobožnosti na hřbitově v neděli 30.10.2016 v 15.00 hod, současně i požehnáme hřbitovní kapli, jenž vznikla z původní márnice.

26.10.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Biskupové moravských a českých diecézí navštíví Brno

V rámci Plenárního zasedání České biskupské konference ve Vranově u Brna ve dnech 17. až 19. října 2016 budou biskupové moravských a českých diecézí slavit společnou bohoslužbu v úterý 18. října 2016 v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.

Ilustrace


17.10.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Záznamů: 21-40 z celkem 316   Začátek | Předchozí | Následující | Konec