římskokatolická farnost Podolí
 

Aktuality

Konference na téma: Diecéze – živý organismus

Je možno se přihlásit na pastorační konferenci s názvem Diecéze – živý organismus, která bude v termínu 15-17.3.2007 ve školícím středisku u Bystřice pod Pernštejnem na Vysočině.

Bližší informace na www.biskupstvi.cz/pastorace


24.2.2007 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Letní tábor Náměšť 2007

Informace na prázdniny pro děti – je možno již si v kostele vyzvedávat přihlášky na letní tábor v Náměšti nad Oslavou.

  1. turnus – od soboty 30.6. do soboty 14.7.        (vedoucí Oldřich Buchta – 15 dnů)
  2. turnus – od úterý 17.7. do pátku 3.8.   (vedoucí Petr Machain – 18 dnů)
  3. turnus – od pondělí 6.8. do čtvrtka 23.8.         (vedoucí Jan Buchta – 18 dnů).

 

Bližší informace u Honzíka Buchty, Podolí.


24.2.2007 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Koncert duchovní hudby

Podolské farní společenství vás zve na koncert PSMU - Pěveckého sdružení moravských učitelů.
Sbormistr - Lubomír Mátl.
Koncert se uskuteční 25. února 2007 v 16.00 v kostele sv. Jana Nepomuckého v Podolí.
Vstupné 50,- Kč.

17.2.2007 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Biskup děkuje za Tříkrálovou sbírku

Milé sestry, milí bratři, milé děti,
celkový výtěžek letošní Tříkrálové sbírky na území brněnské diecéze činí 12.164.158,50 Kč.
K celkové sumě bude v nejbližší době připočten ještě výnos z dárcovských SMS a dalších forem finančních darů.
Na území brněnské diecéze se letos do sbírky zapojilo více než osm tisíc dobrovolníků, kterým bych rád aspoň touto formou poděkoval.
Děkuji vám všem, kteří jste se vydali na cestu nejen do našich domovů, ale především na cestu k lidským srdcím. Děkuji vám za ochotu pomoci potřebným, děkuji i za to, že jste se nenechali odradit nevlídným počasím ani nevlídným přijetím.
Vám organizátorům děkuji za čas věnovaný přípravě této akce i jejímu vyhodnocení. A mé upřímné po¬děkování patří také vám všem, kteří jste do sbírky přispěli. V naší diecézi výtěžek sbírky podpoří více než osm desítek záměrů charitní činnosti.
V modlitbě vás provází váš Vojtěch.

20.1.2007 | vložil Valdi
_____________________________________

„Prosme Pána žně, aby poslal dělníky na žeň svou!“

Podávají se přihlášky do semináře

Bratři a sestry
jako váš biskup vás prosím, abyste se snažili všemožně podporovat povolání ke kněžství a k různým formám zasvěceného života. A vás, mladí muži, kteří jste svobodní, máte nebo budete mít maturitní zkoušku a kteří se cítíte povoláni ke kněžství, bych rád informoval, že přihlášky je možné podat na biskupství do 20. března 2007. V modlitbě vás provází váš  Vojtěch.


20.1.2007 | vložil Valdi
_____________________________________

Pozvánka na konferenci o naší diecézi

Milí bratři,
jak jsem již naznačil v pastýřském listě k Roku diecéze, v termínu 15. – 17. března 2007, se připravuje  tematická konference s názvem Diecéze – živý organismus ?, která se uskuteční ve školicím středisku Skalský dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem.
Na konferenci zazní několik zajímavých témat z oblasti života diecéze, jako přednášející přislíbili účast R. D. Mgr. Jiří Kaňa, Mons. Mgr. Tomáš Holub, P. Cyril Vojtěch Kodet, OCarm., Th.D., D. PhDr. Jindřich Zdík Zdeněk Charouz, OPraem., Th.D., Mons. ICDr. Juraj Kamaz, PhDr. Josef Zeman, CSc., Mgr. David Macek, M.A., a R. D. Mgr. Petr Nešpor. Konference by měla přispět k dialogu o tom, jak dnes žije naše diecéze, jaké jsou její radosti i bolesti, jaké jsou její úkoly, měla by přinést nové impulsy k posílení vědomí sounáležitosti s diecézí a k růstu vzájemné spolupráce na společném díle.
Zvu vás kněze, zvu jáhny a vaše spolupracovníky ve farnostech, které tato nabídka osloví. Prosím vás, abyste s programem a cíli konference seznámili své farníky, pozvali je k účasti a zároveň podpořili toto dílo modlitbou.
Děkuji vám všem, kteří ke zdárnému průběhu akce jakýmkoliv způsobem přispějete.
Těším se na setkání s vámi. Biskup Vojtěch

20.1.2007 | vložil Valdi
_____________________________________

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka letos činila 31 825,- Kč v loni to bylo 31. 129,- Kč. Všem kdo přispěli srdečně děkujeme.


16.1.2007 | vložil Valdi
_____________________________________

Děti z mateřské školky

Děti z mateřské školky se přišli podívat v pondělí 8. ledna 2007 do podolského kostela na jesličky. Připomněli si tak vánoční atmosféru a zazpívali koledy. S radostí zpívali koledu o pošťákovi – „Nesem vám noviny“.

deti_v_kostelem


16.1.2007 | vložil Valdi
_____________________________________

Uzdravování skrze lásku - přednáška P. Michaela Marsche, OP

P. Leo Zerhau, nemocniční kaplan, ve spolupráci s komunitou Emmanuel vás zvou na přednášku P. Michaela Marsche, OP: Uzdravování skrze lásku.
Přednáška se koná v sobotu 20.ledna 2007 v 16,00 hodin v kostele sv. Tomáše v Brně. V 17,30 hodin bude mše svatá spojená s modlitbou za nemocné.

07.1.2007 | vložil Valdi
_____________________________________

Ekumenické akce v Brně v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů a aliančního týdne

Jako každoročně, také letos se sejdou křesťané církví působících v Brně ke společným modlitbám. Dne 23. ledna 2007 v 19.00 hodin se na ekum. Bohoslužbě v kostele sv. Jakuba v Brně sejdou: Jiří Gruber - Církev českobratrská evangelická; Jan Asszonyi - Církev bratrská; Květoslava Bezdíčková - Církev československá husitská; Pavel Coufal - Bratrská jednota baptistů; Rostislav Karel Toman - Starokatolická církev; Václav Slouk - Římskokatolická církev.

21. ledna 2007 v 9.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně mši svatou za jednotu křesťanů celebruje Mons. ThLic.Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. (V přímém přenosu přenáší Radio Proglas). Zpěvy doprovází Dómský smíšený sbor, řídí Petr Kolař.

ryba

07.1.2007 | vložil Valdi
_____________________________________

Přehled udělených svátostí a svátostin v naší farnosti v roce 2006

 Rok 2005Rok 2006
Křty43
Svatby00
Svaté přijímání9 37210 526
Děti u prvního sv. přijímání06
Děti chodící do náboženství2222
Svátost nemocných4032
Pohřby 22

07.1.2007 | vložil Valdi
_____________________________________

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Týden modliteb za jednotu křesťanů bude již tradičně slaven v době od 18. do 25. ledna. V Brně jsou ke společným modlitbám a setkáním v kostelích přizváni také zástupci jiných křesťanských církví.

07.1.2007 | vložil Valdi
_____________________________________

Noc otevřených kostelů v Praze

“Noc otevřených kostelů”, které proběhne v rámci 2. etapy 3. evropského ekumenického setkání (EEA3), se bude konat v Praze 22. ledna 2007 od 18.00 do 21.00 hodin.
Praha: Akce je součástí 3. evropského ekumenického setkání, o kterém se více můžete dočíst na stránkách Tiskového střediska České biskupské konference.
Pozvánka na ekumenický den, který se uskuteční 22.1.2007 v rámci Týdne za jednotu křesťanů.

07.1.2007 | vložil Valdi
_____________________________________

Biblické hodiny

Také v tomto roce 2007 je opět možnost účastnit se Biblických hodin.

Pro křesťana je Bible nejen knihou plnou lidské moudrosti, ale také na prvním místě Božím slovem. V Písmu svatém můžeme stále znovu nacházet inspiraci a Boží poselství pro náš osobní život. Porozumět slovům Bible ale není vždy jednoduché a tak je vhodné při čtení Písma vycházet nejen z vlastní zkušenosti a znalostí, ale nechat se obohatit také pohledem druhých lidí a samozřejmě také bohatstvím zkušeností čtení Bible v církvi. Navíc právě společenství církve je jediným správným místem pro opravdu křesťanské čtení Bible a porozumění Božímu slovu v ní obsaženému. K tomu mají napomoci také Biblické hodiny.

Biblická setkání jsou určena pro všechny farníky a případně i pro další zájemce.

Jsou vždy každou středu po mši sv. ve farním sále. Začátek je kolem 19:00 hod.


06.1.2007 | vložil Valdi
_____________________________________

Příprava dětí k 1. svatému přijímání

Pro děti, které navštěvují nejméně 2. rokem výuku náboženství a chodí do 3. třídy ZŠ, začne v únoru 2007 v kostele (pravděpodobně v pátek po dětské mši sv.); termín 1. sv. přijímání bude domluven s rodiči v průběhu přípravy.

06.1.2007 | vložil Valdi
_____________________________________

Vánoční přání pana faráře:

„Chvalte Hospodina všichni lidé,
oslavujte ho všechny národy,
neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství
a Hospodinova věrnost trvá navěky.“

Žalm 117

Narodil se, aby se stal světlem prozařujícím všechny myslitelné temnoty.
Těm, kdo jej hledají celým srdcem, dává budoucnost plnou naděje.
K radosti nad jeho narozením i k odvaze hledat celým srdcem žehná

P. Pavel Kopeček, farář
Římskokatolická farnost Podolí u Brna


21.12.2006 | vložil Valdi
_____________________________________

Vánoční přání našich biskupů

Narodil se, aby se stal světlem prozařujícím všechny myslitelné temnoty. Těm, kdo jej hledají celým srdcem, dává budoucnost plnou naděje. K radosti nad jeho narozením i k odvaze hledat celým srdcem žehnají

21.12.2006 | vložil Valdi
_____________________________________

Změna pořadu bohoslužeb

Po dobu adventní byly mše sv. v 17,00 hod a ukázalo se, že je to pro mnohé farníky brzo a většina dotázaných dává přednost 18,00. Proto od Štědrého dne po celé zimní období budou mše v 18.00 hod. Tím je dána možnost i těm, kteří chodí do zaměstnání, aby se zúčastnili a doufám, že tuto možnost také budou využívat.

16.12.2006 | vložil Valdi
_____________________________________

Rok 2007 – rok brněnské diecéze

Všemohoucí Bože,
děkujeme ti za všechny dary a milosti,
kterými jsi zahrnul nás
i předcházející generace naší diecéze.
Prosíme tě, pomáhej nám,
ať v rozdílnosti našich služeb
zůstaneme věrni svému poslání
stávat se uprostřed dnešní společnosti
znamením a darem tvé lásky.
Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem
i navzájem mezi sebou,
aby tě skrze nás ostatní poznávali
jako Otce a záruku naplnění smyslu života.
Na přímluvu Panny Marie, Matky církve,
patronů svatého Petra a Pavla
i všech dalších světic a světců
spojených s brněnskou diecézí i s celou církví
o to prosíme skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Příští rok je jubilejní pro naši diecézi, která byla založena léta Páně 1777 a k tomuto účelu byla vytvořena i modlitba, kterou chceme pamatovat na naši církev a její služebníky.


16.12.2006 | vložil Valdi
_____________________________________

Vánoční besídka místo Živého Betléma

Z důvodu výkopových prací pod obecním úřadem, plánovaný „Živý Betlém“ na 25. prosince 2006 (17,00hodin) nebude. Místo něj bude vánoční besídka dětí v kostele sv. Jana Nepomuckého a to 26. prosince 2006 po mši sv., která začíná v 8.00 hod.

16.12.2006 | vložil Valdi
_____________________________________

Záznamů: 301-315 z celkem 315   Začátek | Předchozí | Následující | Konec