římskokatolická farnost Podolí
 

Aktuality

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Od čtvrtka 18. ledna do 25. ledna 2018 se křesťané z různých církví společně modlí za jednotu. Mottem týdne jsou slova, která zpívali Izraelité po vysvobození z otroctví: „Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle“. Letošní texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů připravili věřící z Karibiku. Právě oni zakusili zrušení otroctví a vnímali je jako čin, kterým Bůh přinesl svobodu. Materiály obsahují návrh ekumenické bohoslužby a pasáže z Bible, modlitby a úvahy pro 8 dní.Výsledek obrázku pro týden modliteb za jednotu křesťanů 2018


22.1.2018 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Ohlášení velikonoc a pohyblivých svátků

Milovaní bratři a sestry, oznamujeme vám,
že tak jako nám Boží milosrdenství dopřálo radovat se ze slavnosti Narození Páně, budeme se radovat také za Vzkříšení tohoto našeho Spasitele.
Na den 14. 2. 2018 připadne letos Popeleční středa a začátek posvátné doby postní.
Dne 1. 4. 2018 budeme s radostí slavit Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista,
dne 10. 5. 2018 bude slavnost jeho Nanebevstoupení,
dne 20. 5. 2018 slavnost Seslání Ducha Svatého,
dne 31. 5. 2018 slavnost Těla a krve Páně
a dne 2. 12. 2018 první neděle adventní, očekávání příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
Jemu buď čest a sláva na věky věků. Amen. 
Výsledek obrázku pro Kostel sv. Jana Nepomuckého Podolí
19. 3. 2018 - adorační den farnosti
6. 5. 2018 - výročí posvěcení kostela v Podolí
13. 5. 2018 - pouť ke cti sv. Jana Nepomuckého
19. 5. 2018 - farní pouť do Křtin
12.11.2018 - den modliteb farnosti za bohoslovce.

07.1.2018 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

PF 2018

Výsledek obrázku pro pf 2018
Do nového roku 2018 si přejme Boží blízkost, obětující se a nezištnou lásku, jak nám to připomíná liturgie o svátku Svaté rodiny, Josefa - Marie - Ježíš.

31.12.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

PF 2018

 

31.12.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Missa brevis pastoralis Jiřího Pavlici

Při bohoslužbách o Slavnosti narození Páně - v neděli 24.12.2017 ve 22.00 hod a v pondělí 25.12.2017 v 9.00 hod zazní Missa brevis od Jiřího Pavlici v koncertním provedení. Zpívá Podolský chrámový sbor, doprovází na nástoroje členové Státní filharmonie Brno, na varhany hraje Karel Drlík.


24.12.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Bohoslužby o vánocích

Bohoslužby:

Neděle 24. 12. 2017 / 4. adventní neděle; Štědrý den  / - 9.00; 22.00

Pondělí 25. 12. 2017 / Slavnost Narození Páně / - 9.00

Úterý 26. 12. 2017 / Svátek sv. Štěpána / - 9.00

Středa 27. 12. 2017 / Svátek sv. Jana / - 18.00

Pátek 29. 12. 2017  - 18.00

Neděle 31. 12. 2017 / Svátek Svaté Rodiny / - 9.00

Pondělí 1. 1. 2018 / Slavnost Matky Boží Panny Marie / - 9.00

Sobota 6. 1. 2018 / Slavnost Zjevení Páně / - 8.00

Neděle 7. 1. 2018 / Svátek Křtu Páně / - 9.00

Zpovídání před Vánocemi

Středa 20. 12. 2017 - 16.00 -18.00 hod

Pátek 22. 12. 2017 - 16.00 -18.00 hod 


11.12.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Žehnání adventních věnců

V sobotu 2.12.2017 v 18.00 hod proběhne v kostele sv. Jana Nepomuckého v Podolí žehnání adventních věnců. Adventní věnec je vykládán jako symbolika Kristova kříže a ve vztahu ke čtyřem světovým stranám jako jeho požehnání na každou světovou stranu. Tato symbolika však ustoupila představě, že čtyři svíčky symbolizují čtyři adventní neděle. Jejich světlo poukazuje na Krista, který je světlem světa ozařující plamenem lásky každého člověka. Řekl totiž: "Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života." (Jan 8, 12) Podle jiných výkladů byl zelený věnec vždy určen vítězi, tímto vítězem nad temnotou je Ježíš, jehož narození je v adventu očekáváno.
Výsledek obrázku pro adventní věnec

26.11.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Koncert duchovní hudby v Podolí 26.11.2017

V neděli 26.11.2017 v 17.00 hod se uskuteční v kostele sv. Jana Nepomuckého v Podolí benefiční koncert duchovní hudby. Vystoupí Podolský chrámový sbor se svými hosty a výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na Domov pro děti s diagnózou DMO (Děstká mozková obrna) LILA Otnice. Všechny srdečně zveme a i touto cestou chceme podpořit dobré dílo.

Výsledek obrázku pro domov lila otnice

12.11.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Dušičky a Památka všech věrných zemřelích

Od 1. listopadu se budeme modlit za naše zemřelé a v neděli 5. 11. 2017 v 15.00 hod bude pobožnost na hřbitově. Plnomocné odpustky pro duše zemřelých můžeme získat prvních osm listopadových dnů. Podmínkou je přijetí svátosti smíření, Eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce (Otče nášZdrávas či jiná modlitba. Dále je třeba se na hřbitově pomodlit za zemřelé (stačí v nitru). Od  poledne 1. 11. do půlnoci 2. 11. je možné tyto odpustky pro duše v očistci získat návštěvou kostela spojenou s Modlitbou Páně a Vyznáním víry. Předpokladem je, že pokřtěný katolík má úmysl odpustek získat a nemá sebemenší zalíbení v hříchu. Zmiňovanou svátostnou zpověď stačí přijmout v několikadenním rozmezí. Na jejím základě lze získat více odpustků, avšak pro každý odpustek zvlášť je nutné přijmout Svátost oltářní a pomodlit se předepsanou modlitbu. Za jeden každý den se získá vždy jen jeden plnomocný odpustek.
. Výsledek obrázku pro dušičky

23.10.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Misijní neděle

Světový den misií, u nás známý spíše pod názvem Misijní neděle, oslavíme v neděli 22. října, slaví se vždy předposlední neděli v říjnu.  V roce 1926 ho ustanovil papež Pius XI. a letos je to tedy již 91 let, co se věřící ve všech katolických farnostech světa během tohoto dne společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry. Všechny sbírky putují na projekty, jimiž je podporováno šíření Božího slova až do těch nejzapadlejších koutů světa. Svatý otec k tomuto dni každoročně vydává své poselství, stejně jako Národní ředitel Papežských misijních děl v ČR, který se čte při bohoslužbách před misijní nedělí.
Výsledek obrázku pro Misijní neděle 2017

15.10.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Výzva k nadcházejícím volbám

Česká biskupská konference vydává výzvu k účasti v říjnových parlamentních volbách. Text v plném znění naleznete na /www.biskupstvi.cz/2017-10-03-vyzva-ceske-biskupske-konference-k-nadchazejicim-volbam. Tento text také bude čten ve všech kostelích v neděli 8.10.2017.
Ilustrace

06.10.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Biskup Cikrle zahájí akademický rok 2017/2018

Slavnostní bohoslužba pro studenty brněnských vysokých škol v rámci zahájení nového akademického roku 2017/2018 bude v úterý 3. října 2017 v 19.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Předsedat jí bude brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.
 Ilustrace

01.10.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Biskup Cikrle zahájí akademický rok 2017/2018

Slavnostní bohoslužba pro studenty brněnských vysokých škol v rámci zahájení nového akademického roku 2017/2018 bude v úterý 3. října 2017 v 19.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Předsedat jí bude brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.
 Ilustrace

01.10.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Putování Fatimské sochy Panny Marie brněnskou diecézí

Ve dnech 12. a 13. září 2017 probíhá Česká národní pouť do Fatimy. Putování se účastní čeští a moravští biskupové a 1500 poutníků. Při hlavní bohoslužbě bude předána kardinálu Dukovi pro cestu v ČR socha Panny Marie Fatimské z místa zjevení v Cova d´ Iria ve Fatimě, která bude po naší republice putovat ve dnech 15. září až 8. října 2017. Program putování sochy Panny Marie Fatimské v brněnské diecézi: BRNO – katedrále sv. Petra a Pavla neděle 17.9.2017 s pontifikální mši sv. v 16.30 hod v katedrále na Petrově a potom společná cesta s Pannou Marií Fatimskou přes Dominikánské nám. na Zelný trh, kde bude společná modlitba za město Brno a diecézi. Zakončení v katedrále, Te Deum a hymna Fatimy. Další místa jsou ŽAROŠICE – sobota 30. 9. 2017 (mše sv. v 18.00 hod - biskup Pavel Posád) a KŘTINY -  sobota a neděle 30. 9. – 1. 10. 2017.

Výsledek obrázku pro socha panny marie fatimské prodej


11.9.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Zlatá sobota 2017 v Žarošicích

Všechny srdečně zvu na hlavní pouť se světelným průvodem soch do Žarošic, která bude v sobotu 9. září 2017. Poutní mše svatá bude v 18.00 hod a předsedat jí bude pomocný biskup bratislavský Mons.  Josef Halko. Poslední bohoslužba z řady bohoslužeb toho dne (v 7.00, v 11.00, v 16.00) bude slavena o půlnoci, ve 24.00 hod a předsedat jí bude podolský farář a místní rodák P. Pavel Kopeček. Kostel bude pro poutníky otevřený až do rána. V neděli budou mše slaveny v 7.00, 8.30, 10.00 a 11.15 hodin.

Ilustrace


03.9.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

14. DIECÉZNÍ POUŤ RODIN v sobotu 2. 9. 2017

Pro pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v areálu kláštera (zámku) bylo zvoleno motto: Naše diecéze slaví narozeniny. Letos si připomínáme 240 let od založení brněnské diecéze (1777 - 2017). pout zdar 2017

21.8.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Pouť na Starém Brně

Poutní bohoslužbě u Panny Marie Svatotomské v bazilice na Starém Brně bude 15. srpna 2017 v 18.00 hodin předsedat brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul. Před slavností, ve dnech 12. až 14. srpna, nabízejí brněnští augustiniáni přípravný duchovní program.

Ilustrace


24.7.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Výstava fotografií Člověk a Víra – Brno 2017

Výstava  fotografií Člověk a Víra v kostele sv. Jakuba v Brně je otevřena denně od 2. až do 28. července 2017, a to vždy od pondělí do soboty v čase od 9.00 do 19.00 hodin, v neděli od 11.00 do 19.00 hodin. Unikátní fotografické sdružení Člověk a víra je celostátní nezisková organizace zastřešující práci fotografů, kteří uměleckou formou dokumentují významné křesťanské akce českých církví.
Výsledek obrázku pro člověk a víra brno

08.7.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Velehrad 2017

Všichni jsme zváni ČBK a Farností při bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Národní pouť na Velehrad ve dnech 4.7. - 5.7.2017. Program v úterý 4. července vyvrcholí večerním programem již 18. ročníku "Dnů lidí dobré vůle", na kterém vystoupí Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Marie Rotrová a další hudebníci. Programem provází Filip Tomsa a Tereza Kostková.
Ve středu 5. července bude před bazilikou v 10.30 hod slavná poutní mše sv.:
Hlavní celebrant: J. Em. Marc kardinál Ouellet, prefekt Kongregace pro biskupy,
Koncelebrují čeští i zahraniční biskupové.
Zajímavý je i celý doprovodný program po oba dny.
Více na www.http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/program.02.7.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Sraz podolských rodáků

V neděli 26.6.2017 vás všechny srdečně zveme na slavnou mši sv. při příležitosti srazu podolských rodáků v roce, kdy si obec připomíná 780 let od první písemné zmínky o Podolí. Bohoslužba bude v 11.00 hod v kostele sv. Jana Nepomuckého, hlavním celebrantem bude P. Pavel Dokládal. Těšíme se na setkání a rádi vás uvítáme v kostele, který bude po celé odpoledne otevřen.
.Výsledek obrázku pro podolí kostel

17.6.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Záznamů: 21-40 z celkem 315   Začátek | Předchozí | Následující | Konec