římskokatolická farnost Podolí
 

Aktuality

Bohoslužby o Velikonocích

Květná neděle 9. 4. 2017 -  9.00 hod
Pondělí sv. týdne 10. 4. 2017 - 18.00 hod
Úterý sv. týdne11. 4. 2017 - 7.00 hod
Středa sv. týdne 12. 4. 2017 - 18.00 hod
Zelený Čtvrtek 13. 4. 2017 - 18.00 hod
Velký Pátek 14. 4. 2017 - 18.00 hod
Bílá Sobota 15. 4. 2017 - 20.00 hod
Neděle Zmrtvýchvstání Páně 16. 4. 2017 - 9.00 hod
Pondělí velikonoční 17. 4. 2017 –  8.00 hod
Výsledek obrázku pro velikonoční vigilie - obrázky


09.4.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Postní almužna 2017

Postní doba je obdobím ztišení, postu, odříkání a usebrání. Pokud stále nevíte, co si odříct, jak se postit a jak prožít dobu postní - máme pro vás tip. Od roku 2009 existuje v ČR monžost odkládání peněz v rodinách do tzv. postniček. Jde o malé papírové krabičky, které slouží jako místo pro shromažďování tzv. postní almužny. Vyzvednout si je můžete v kostele a do nich dávat ušetřené peníze za zákusek, kávu, cigarety, nové tričko či co vás napadne. Na druhou velikonoční neděli přineste své postničky do kostela, oblastní charita Rajhrad se postará o to, aby se prostředky dostaly k těm, kteří to nejvíce potřebují a pro které jste peníze odkládali.


07.3.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Popeleční středa

Popeleční středou, která letos připadá na 1. března, vstupuje katolická církev na celém světě do postní doby. Bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně bude v 17.30 hodin předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Popeleční středa v liturgickém kalendáři katolické církve je středa, která předchází 1. postní neděli a označuje začátek postní doby. V tento den kněz na znamení pokání a obrácení uděluje popelem při bohoslužbě znamení kříže na čelo (= popelec) a říká: "Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš" nebo "Obraťte se a věřte evangeliu". Popel, symbol smrti a nicotnosti bytí, se získává ze spálených ratolestí posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli. Popeleční středa je pro věřící jedním ze dvou dnů přísného postu (druhým je Velký pátek).

Ilustrace


26.2.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Zbavte se nevědomé manipulace

  http://www.biskupstvi.cz/storage/akt/10953.jpg

19.2.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Recept na dobré manželství

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně pořádá v rámci Národního týdne manželství přednášku „Recept na dobré manželství“. Přednáška se koná v pondělí 13. února 2017 od 18.00 do 19.30 hodin v Klubovém sále CRSP na Biskupské 7 v Brně. Přednášejí: manželé Jana a Petr Handlarovi. Vstupné dobrovolné, bližší informace a přihlášky na www.crsp.cz

Ilustrace


13.2.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Generální vikář Jiří Mikulášek slaví životní výročí

Generální vikář brněnské diecéze a děkan Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně Mons. Jiří Mikulášek oslaví 5. února 2017 významné životní jubileum. Mši svatou na poděkování Bohu bude slavit s biskupy, kněžími, jáhny a zaměstnanci biskupství v úterý 31. ledna 2017 ve 14.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla. V den svých narozenin v neděli 5. února 2017 bude slavit mši v 10.30 hodin. Osobní stránky Mons. Mikuláška najdete na adrese: www.otecjirimikulasek.cz
Arcidiecéze olomoucká

01.2.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Zpovídání před Vánocemi

Zpovídá se vždy od 16.00 do 18.00 hod v pondělí 19.12.2016, ve středu 21.12.2016 a v pátek 23.12.2016. Také 1/2 hod před každou mší, případně po ranní mši na Štědrý den. Hřích, znamená nejen chybu, ale i minutí se cíle a ztrátu svobody. Je možné minout cíl, je možné ztratit směr, nebo se z něj vychýlit. Duchovní život a častá svatá zpověď je stálé korigování tohoto našeho směru. Zkorigujme si náš životní směr.



19.12.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Advent 2016 v Podolí

Ve farnosti pro dobu adventní nenabízíme žádné "speciální akce" (adventní koncerty, duchovní obnovu, setkání, společnou modlitbu breviáře, zpěv rorát s průvodem rozžatých svící či lampiček), ale spíše se přikláníme k tichému a soustředěnému prožívání této doby v rodině a ve farnosti. V rodině skrze společnou modlitbu u adventního věnce a ve farnsoti skrze účast na mši sv. a přijetí svátosti smíření. Duchovní život je nám něco vlastního a je to jen na nás jak jej prožíváme. Nabídek je mnoho, ale advent není o aktivismu, ale o modlitbě, o četbě bible a vyprávění o víře - množství setkání a duchovních obnov nás může sice motivovat, ale je na nás čemu dáme přednost a jak advent prožijeme.
Radost adventních dnů přeje P. Pavel Kopeček.
Advent

04.12.2016 | vložil
_____________________________________

Benefiční koncert

V neděli 27.11.2016 v 17.30 hod se uskuteční v našem kostele koncert duchovní hudby při kterém vystoupí Podolský chrámový sbor a jeho hosté. Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude věnován postiženým dětem v Otnicích - domu LILA. Srdečně zvou pořadatelé: Farnost Podolí u Brna a Orel, jednota Podolí.


12.11.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Dušičky 2016

  <p>Na Dušičky se hřbitovy rozsvítí a zaplní pozůstalými, kteří přijdou navštívit zesnulé. Foto: ©Depositphotos.com/imac666</p>
Pozorská a tvaroženská farnost nás zvou k modlitbě za oběti dopravních nehod na Santonu v pátek 28.10.2016 v 15.00 hod. Místo je příznačné, protože kapličku P. Marie na tvaroženském kopečku lze vnímat i jako dálniční kapli na D1. Zemřelé si v naší podolské farnosti připomeneme při pobožnosti na hřbitově v neděli 30.10.2016 v 15.00 hod, současně i požehnáme hřbitovní kapli, jenž vznikla z původní márnice.

26.10.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Biskupové moravských a českých diecézí navštíví Brno

V rámci Plenárního zasedání České biskupské konference ve Vranově u Brna ve dnech 17. až 19. října 2016 budou biskupové moravských a českých diecézí slavit společnou bohoslužbu v úterý 18. října 2016 v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.

Ilustrace


17.10.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Biskup Cikrle zahájí akademický rok 2016/2017

Slavnostní bohoslužba pro studenty brněnských vysokých škol v rámci zahájení nového akademického roku 2016/2017 bude v úterý 11. října 2016 v 19.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Předsedat jí bude brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.

V týdnu zahajovací mše svaté na Petrově nebude žádná studentská bohoslužba v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Další informace o studentským mších, které je možno navštěvovat už od 12. září 2016, stejně jako o dalších aktivitách Vysokoškolského katolického hnutí, je možno nalézt na stránkách vkhbrno.cz.

Ilustrace


02.10.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

PULS - Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze

Ve středu 14. září 2016 v den svátku Povýšení Svatého kříže zřídil brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze. Cílem fondu je podporovat pastorační aktivity v diecézi. Jedním z příjmů fondu PULS bude také vyhlášená sbírka v neděli 25. září 2016.

Více na www.fond.biskupstvi.cz

Ilustrace


25.9.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Podolské hody

V sobotu 24. září 2016 budou v naší obci tradiční hody. Stárci ve 13.00 hod obdrží od starosty obce hodové právo a následně si přijdou pro požehnání do kostela. Spolu s nimi při bohoslužbě slova chceme Bohu poděkovat za všechny dary a milosti, kterými nás zahrnul v průběhu celého roku. Stárkům a všem podolským chceme popřát veselé hody a příhodné počasí.
Město Kyjov se představuje: Město Kyjov

13.9.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Svatořečení Matky Terezy

Katolická misionářka a řeholnice Matka Tereza z Kalkaty, která pečovala o chudé, se 19 let po smrti stala svatou. Ve Vatikánu ji v neděli 4.9.2016 za účasti desítek tisíc poutníků svatořečil papež František. Matka Tereza navštívila v roce 1984 Brno a v pondělí 5.9.2016, v den jejího svátku, bude v kostele u jezuitů v Brně odhalena její pamětní deska.

Vatikán schválil zázrak Matky Terezy, připravuje svatořečení


05.9.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Ohlédnutí se za SDM v Krakově

Poslední červencový týden se konaly světové dny mládeže v Polsku. Do Krakova se sjelo přes dva a půl milionu mladých lidí z celého světa. Z České republiky se na tuto pouť vydalo šest tisíc mladých. Myslím, že setkání bylo pro všechny velkým povzbuzením ve víře i krásný důkaz existence živého společenství církve. SDM v KrakověKromě programu v Českém národním centru se účastníci zapojili do programu s papežem Františkem. Přes všechny krásné myšlenky asi nejvíc rezonuje to, že "štěstí není na pohovce" čili z naplnění života v jednoduchém a laxním přístupu, ale v lásce. Závěrem zbývá jen říct, že  další podobně krásné a hluboké okamžiky budou mladí moci zažít v roce 2019 na Světových dnech mládeže v Panamě.


28.8.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Pouť k Panně Marii na Staré Brno

Poutní bohoslužbě v den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v pondělí 15. srpna 2016 v 18.00 hodin bude v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně předsedat brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul.

V bazilice, která uchovává obraz Panny Marie Svatotomské, uctívaný jako palladium města Brna, tak vyvrcholí třídenní duchovní příprava. Ta je bratry augustiniány také letos plánována na dny 12. až 14. srpna 2016. Kazatelem na bohoslužbách od 18.00 hodin bude P. Milan Hermanovský, OSA.
  Ilustrace


07.8.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule u kapucínů

V den slavnosti Panny Marie Andělské z Porciunkule v úterý 2. srpna 2016 v 17.00 hodin bude v kostele Nalezení sv. Kříže v Brně sloužit mši P. Gorazd Cetkovský OCarm., představený karmelitánů v České republice.Liturgii hudebně doprovodí Kapucínští choralisté z kláštera na Hradčanech. Po bohoslužbě zazní ukázky středověké a renesanční hudby.

O jaký svátek vlastně jde? Svatý František z Assisi, zakladatel našeho řádu, se pro svou zvláštní úctu k Matce Boží staral o kostelík zasvěcený právě Panně Marii Královně andělů, nazývaný rovněž Porciunkule. Zde se také se svými bratry usadil, když se vrátil z Říma. Zde spolu se svatou Klárou založil druhý františkánský řád a zde také dokonal běh svého pozemského života roku 1226. Podle tradice obdržel svatý František od papeže Honoria III. pro tento kostelík také privilegium plnomocných odpustků, které pak následující papežové potvrdili a rozšířili i na další kostely. Z těchto důvodů celý serafínský řád slaví s velkou radostí svátek Panny Marie Královny andělů.

Ilustrace


31.7.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Světové setkání mládeže v Krakově

Mladí poutníci zamířili na Světový den mládeže (SDM), který se koná od 25. do 31. července v Krakově. Ze samotné České republiky se na akci chystá asi 6000 mladých lidí, přes 3000 z nich odjelo ve středu 20.7. na různé předprogramy do několika polských diecézí. Na SDM v Krakově se setkají mladí lidé z téměř 200 zemí s papežem Františkem. Setkání se konají od roku 1984, kdy papež Jan Pavel II. poprvé pozval mladé do Říma. Polsko bude SDM hostit podruhé. První setkání se v zemi našich severních sousedů uskutečnilo v roce 1991 v Čenstochové.cyklopoute > Domů - cyklopoute

24.7.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Charismatická konference v Brně

Katolická charismatická konference se uskuteční od středy 6. 7. do neděle 10. 7. 2016 na výstavišti BVV v Brně. Program konference na http://konference.cho.cz/program-konference.aspx. Všechny zvou organizátoři.


03.7.2016 | vložil
_____________________________________

Záznamů: 21-40 z celkem 303   Začátek | Předchozí | Následující | Konec