římskokatolická farnost Podolí
 

Aktuality

Slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule u kapucínů

V den slavnosti Panny Marie Andělské z Porciunkule v úterý 2. srpna 2016 v 17.00 hodin bude v kostele Nalezení sv. Kříže v Brně sloužit mši P. Gorazd Cetkovský OCarm., představený karmelitánů v České republice.Liturgii hudebně doprovodí Kapucínští choralisté z kláštera na Hradčanech. Po bohoslužbě zazní ukázky středověké a renesanční hudby.

O jaký svátek vlastně jde? Svatý František z Assisi, zakladatel našeho řádu, se pro svou zvláštní úctu k Matce Boží staral o kostelík zasvěcený právě Panně Marii Královně andělů, nazývaný rovněž Porciunkule. Zde se také se svými bratry usadil, když se vrátil z Říma. Zde spolu se svatou Klárou založil druhý františkánský řád a zde také dokonal běh svého pozemského života roku 1226. Podle tradice obdržel svatý František od papeže Honoria III. pro tento kostelík také privilegium plnomocných odpustků, které pak následující papežové potvrdili a rozšířili i na další kostely. Z těchto důvodů celý serafínský řád slaví s velkou radostí svátek Panny Marie Královny andělů.

Ilustrace


31.7.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Světové setkání mládeže v Krakově

Mladí poutníci zamířili na Světový den mládeže (SDM), který se koná od 25. do 31. července v Krakově. Ze samotné České republiky se na akci chystá asi 6000 mladých lidí, přes 3000 z nich odjelo ve středu 20.7. na různé předprogramy do několika polských diecézí. Na SDM v Krakově se setkají mladí lidé z téměř 200 zemí s papežem Františkem. Setkání se konají od roku 1984, kdy papež Jan Pavel II. poprvé pozval mladé do Říma. Polsko bude SDM hostit podruhé. První setkání se v zemi našich severních sousedů uskutečnilo v roce 1991 v Čenstochové.cyklopoute > Domů - cyklopoute

24.7.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Charismatická konference v Brně

Katolická charismatická konference se uskuteční od středy 6. 7. do neděle 10. 7. 2016 na výstavišti BVV v Brně. Program konference na http://konference.cho.cz/program-konference.aspx. Všechny zvou organizátoři.


03.7.2016 | vložil
_____________________________________

Biskupské svěcení na Petrově

Nový brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul, který od srpna 2013 působí jako farář hlavního diecézního chrámu – katedrály sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově, zůstane věrný jejím patronům.

Po domluvě se svým světitelem, diecézním biskupem Vojtěchem Cikrlem, přijme biskup Pavel Konzbul biskupské svěcení v den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla dne 29. června 2016 ve 14.00 hodin.

Ilustrace


25.6.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Kněžské svěcení

V sobotu 25.6.2016 v 9.00 hod v Brně na Petrově přijmou kněžské svěcení tito jáhni: Mgr. Marek Husák z Mikulova, Mgr. Jiří Janalík u Telče, Mgr. Jaroslav Laštovička z Jimramova a Mgr. Tomáš Žižkovský z Brna - Žabovřesk. Pro premonstrátskou kanonii Nová Říše bude vysvěcen spolu s nimi Mgr. Petr Pavel Severýn. Vyprošujeme všem boží milost a požehnání do kněžské služby.
Kněžské svěcení - Vojtěch Loub

20.6.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Dětský den na faře

007 indiánské motivy obrázky - Indián
V sobotu 18.6.2016 v 15.00 hod vyrazíme na indiánskou stezku.
Kdo má rád dobrodružství a nebojí se hledat poklad starého náčelníka ať přijde na faru.
Pro všechny je připraven skákací hrad, letní kino, táborový oheň, noc v típí, pohoštění a živá kovbojská muzika. Zváni jsou jak rodiče, tak i děti - těšíme se na setkání u indiánských ohňů.
 

11.6.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Žehnání kříže

Římskokatolická farnost Podolí vás srdečně zve k
ŽEHNÁNÍ OBNOVENÉHO KŘÍŽE V BORKÁCH
v neděli 5. června 2016 v 9:00 hod (po mši sv.)
Zároveň poděkujeme všem, kdo se starají o drobné sakrální památky v naší obci.

03.6.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Boží Tělo v Podolí

Ve čtvrtek 26.5.2016 je slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo, kterou v naší farnosti budeme slavit v neděli 29.5.2016. Po mši sv. bude následovat eucharistický průvod k venkovnímu oltáři, která bude ve farní zahradě a následně bude celá pobožnost ukončena v kostele.
Boží Tělo 1958

22.5.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Pouť ke sv. Janu Nepomuckému v Podolí

V neděli 15.5.2016 si v naší farnosti připomenem ochránce naší farnosti sv. Jana Nepomuckého. Na pouť se připravíme třídenní duchovní přípravou:
ve čtvrtek při mši sv. v 19.00 hod bude promluva k Panně Marii - snoubence Ducha sv.
ve pátek při mši sv. v 19.00 hod bude promluva k Janu Nepomuckému a vedení Duchem sv.
v sobotu bude ranní mše sv. v 7.00 hod a večer bude v 19.00 hod adoraces promluvou - Letnice církve
Poutní mše sv. v neděli budou v 8.00 hod a v 10.00 hod, pouť bude zakončena svátostným požehnáním ve 14.30 hod.
svatý Jan Nepomucký

08.5.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Májové pobožnosti

V měsíci květnu budou probíhat v naší farnosti májové pobožnosti vždy ve středu a a v pátek přede mší sv., tedy od 18.30 hod, mše sv. bude následně v 19.00 hod. Během májových pobožností se budeme modlit Loretánské litanie, na které bude vždy navazovat duchovní čtení, básničky dětí, modlitby a mariánské písně. madona

24.4.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Pouť do Žďáru nad Sázavou, Slavkovic a Křižanova

Římskokatolická farnost v Podolí u Brna
ve spolupráci s KDU-ČSL Podolí

pořádá

v sobotu 16. dubna 2016

v jubilejním roce milosrdenství

pouť do Žďáru nad Sázavou, Slavkovic a Křižanova

s následujícím programem:

7
.00 odjezd z Podolí (kostel)

7.15 odjezd z Prace (zastávka autobusu)
8.50 příjezd - Žďár
9.00 prohlídka baziliky
10.00 mše sv.
11.00 prohlídka poutního kostela na Zelené hoře
13.00 oběd
14.20 Slavkovice
16.30 Křižanov
18.00 návrat
Santiniho kostel v Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou již nepatří státu.

06.4.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Velikonoce 2016

Velikonoce nebo-li pascha, jsou nejvýznamnějším křesťanským svátekem, který je oslavou zmrtvýchvstání Krista.
Mezi velikonoční symboly, které na tajemství paschy poukazují to je:
Beránek  - představoval v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které vede Hospodin. Zároveň Židé při svém svátku pojídají beránka jako připomínku svého vysvobození z Egypta. V křesťanství je beránek jedním ze symbolů Ježíše Krista, on je beránek, obětovaný za spásu světa.
Kříž je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním.
Paškál
- znamení života, zapálená se v průběhu velikonoční bohoslužby noří do křestní vody, je ozdobena znamením kříže a symboly Α a Ω, tj. začátku a konce věků, jimiž je Kristus. Tato svíce se potom zapaluje po celou velikonoční dobu a při každém křtu, aby se naznačilo, že křest patří k Velikonocům. Tato svíce se též rozžíhá při křesťanském pohřbu na znamení toho, že zemřelý stejně jako Kristus prošel branou smrti.
Vajíčko
symbol nového života - obraz zavřeného hrobu, z něhož vstal Kristus. 
Kočičky symbolizují palmové ratolesti, kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma přicházejícího Krista.

Přeji požehnané a radostné velikonoční svátky.Ukřižování

20.3.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Kam putovat v roce milosrdenství?

Ilustrace

Kde je Svatá brána a kam můžeme putovat:

Českobudějovická diecéze

České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše,

Tábor – Klokoty

Dobrá Voda u Nových Hradů

Pražská arcidiecéze

Praha, katedrála sv. Víta, Vojtěcha a Václava

Praha, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

Praha, kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského (Pražské Jezulátko)

Stará Boleslav, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Hrádek u Vlašimi, kostel sv. Matouše

Slaný, klášterní kostel Nejsvětější Trojice

Svatá Hora u Příbrami, bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Litoměřická diecéze
Litoměřice, katedrála sv. Štěpána
Liběšice u Žatce, poutní kostel sv. Martina a Navštívení Panny Marie
Jablonné v Podještědí, bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy
Bozkov, poutní kostel Navštívení Panny Marie 

Plzeňská diecéze
Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje
Ostrov, kostel sv. Michaela Archanděla
Mariánské Lázně, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Klatovy, kostel Narození Panny Marie 
klášter Teplá, opatský kostel Zvěstování Páně 
Loket 
Královéhradecká diecéze
Hradec Králové, katedrála Svatého Ducha
Luže, Poutní kostel Panny Marie Pomocnice na Chlumku
Želiv, kostel Narození Panny Marie
Brněnská diecéze
Brno, katedrála sv. Petra a Pavla 
Žarošice, kostel sv. Anny 
Kostelní Vydří, kostel Panny Marie Karmelské 
Znojmo, kostel sv. Kříže 
Žďár nad Sázavou, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše 
Olomoucká arcidiecéze
Olomouc, katedrála sv. Václava
Svatý Hostýn
Velehrad
Ostravsko-opavská diecéze
Ostrava, katedrála Božského Spasitele
Opava, konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie


20.2.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Postní doba 2016

V letošní postní době spadající do Svatého roku milosrdenství mají věřící obzvláště intenzivně zakoušet a slavit Boží milosrdenství. V poselství k letošní postní době to zdůrazňuje papež František. Boží milosrdenství máme chápat především jako čas nám Bohem darovaný k pokání, nápravě a vnitřní obnově. Od popeleční středy mám možnost přemýšlet o papežově poselství - více www.biskupstvi.cz
Ilustrace

03.2.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. – 25. ledna 2016):  Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví v ČR vydala překlad textů pro Týden modliteb za jednotu křesťanů, který se bude konat ve dnech 18. – 25. ledna 2016. Letošní texty k Týdnu modliteb připravili křesťané z Lotyšska a vycházejí ze slov Písma svatého, která jsou ústřední myšlenkou tohoto týdne: „Povoláni hlásat mocné skutky Páně“ (1 Petr 2,9). Český překlad textů k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů Pozvání ke společným modlitbám je zveřejněn na diecézních internetových stránkách

 http://www.bihk.cz/repository/files/_ke-stazeni/KAO/ostatni/modlitby_za_jednotu_2013.pdf16.1.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Mše sv. v době vánoční

Štědrý večer - půlnoční mše - 24.12.2015 - 22.00 hod
Slavnost Narození Páně - 25.12.2015 - 9.00 hod
Svátek sv. Štěpána - 26.12.2015 - 9.00 hod
Svátek sv. rodiny, Josefa, Marie a Ježíše - 27.12.2015 - 9.00 hod
Památka sv. Silvestra - 31.12.2015 - 16.00 hod
Slavnost Panny Marie, Matky Boží - Nový rok - 1.1.2016 - 9.00 hod
Neděle 2. po Narození Páně - 3.1.2016 - 9.00 hod
Slavnost Zjevení Páně - 6.1.2016 - 18.00 hod
Neděle Křtu Páně - 10.1.2016 - 9.00 hod

23.12.2015 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Svatý rok milosrdenství v brněnské diecézi

V úterý 8. prosince 2015 bude v Římě zahájen Svatý rok milosrdenství, v naší diecézi jej zahájíme v neděli 13. prosince 2015 v katedrále sv. Petra a Pavla slavnostní mší po které se bude předávat Betlémské světlo.  Svaté brány budou i na jiných místech: v kostele sv. Anny v Žarošicích, v kostele Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří, v kostele sv. Kříže ve Znojmě, a v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Žďáru nad Sázavou. Ve jmenovaných kostelích bude posílena zpovědní služba, protože po splnění obvyklých podmínek je zde možné celoročně získávat plnomocné odpustky.05.12.2015 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Biřmování v naší farnosti

V sobotu 3. října 2015 při mši sv. v 10.00 hod udělí otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle svátost křesťanské dospělosti deseti kandidátům z naší farnosti; jsou to: David Sitte, Martin Sitte, Adélka Pazderová, Eliška Chlupová, Stanislav Chlup, Michaela Musilová, Radek Hůrka, Eva Krejčí, Petra Krejčí a Dagmar Pokorná. Provázejme naše biřmovance, jejich kmotry a rodiny svými modlitbami a osobní obětí.


28.9.2015 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Kněží kteří trpěli za II. světové války

Naše farnost se přihlásila do programu čtení jmen katolických kněží z České republiky, kteří trpěli (byli vězněni a zemřeli) za II. světové války v koncentračních táborech. Tento seznam obsahuje přes 350 takovýchto kněží, jejichž jména budeme číst v naší farnosti přede mší svatou v neděli 27.9.2015 a o Slavnosti sv. Václava v pondělí 28.9.2015. Podrobnosti na www.vojenske-muzeum.cz.
http://svobodnenoviny.eu/wp-content/uploads/druha-svetova-valka.jpg

21.9.2015 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

12. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou 2015

Již 12. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou proběhne pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho v sobotu 29. srpna 2015 od 9.00 do cca 16.00 hodin v duchu motta: "Naším posláním je láska". Je připraven bohatý duchovní a kulturní program pro rodiče, ale i speciální nabídky pro děti a mládež, v 10.00 pontifikální mše svatá • hlavní celebrant a kazatel Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský.

Ilustrace


17.8.2015 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Záznamů: 21-40 z celkem 291   Začátek | Předchozí | Následující | Konec