římskokatolická farnost Podolí
 

Aktuality

Benefiční koncert

V neděli 27.11.2016 v 17.30 hod se uskuteční v našem kostele koncert duchovní hudby při kterém vystoupí Podolský chrámový sbor a jeho hosté. Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude věnován postiženým dětem v Otnicích - domu LILA. Srdečně zvou pořadatelé: Farnost Podolí u Brna a Orel, jednota Podolí.


12.11.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Dušičky 2016

  <p>Na Dušičky se hřbitovy rozsvítí a zaplní pozůstalými, kteří přijdou navštívit zesnulé. Foto: ©Depositphotos.com/imac666</p>
Pozorská a tvaroženská farnost nás zvou k modlitbě za oběti dopravních nehod na Santonu v pátek 28.10.2016 v 15.00 hod. Místo je příznačné, protože kapličku P. Marie na tvaroženském kopečku lze vnímat i jako dálniční kapli na D1. Zemřelé si v naší podolské farnosti připomeneme při pobožnosti na hřbitově v neděli 30.10.2016 v 15.00 hod, současně i požehnáme hřbitovní kapli, jenž vznikla z původní márnice.

26.10.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Biskupové moravských a českých diecézí navštíví Brno

V rámci Plenárního zasedání České biskupské konference ve Vranově u Brna ve dnech 17. až 19. října 2016 budou biskupové moravských a českých diecézí slavit společnou bohoslužbu v úterý 18. října 2016 v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.

Ilustrace


17.10.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Biskup Cikrle zahájí akademický rok 2016/2017

Slavnostní bohoslužba pro studenty brněnských vysokých škol v rámci zahájení nového akademického roku 2016/2017 bude v úterý 11. října 2016 v 19.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Předsedat jí bude brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.

V týdnu zahajovací mše svaté na Petrově nebude žádná studentská bohoslužba v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Další informace o studentským mších, které je možno navštěvovat už od 12. září 2016, stejně jako o dalších aktivitách Vysokoškolského katolického hnutí, je možno nalézt na stránkách vkhbrno.cz.

Ilustrace


02.10.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

PULS - Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze

Ve středu 14. září 2016 v den svátku Povýšení Svatého kříže zřídil brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze. Cílem fondu je podporovat pastorační aktivity v diecézi. Jedním z příjmů fondu PULS bude také vyhlášená sbírka v neděli 25. září 2016.

Více na www.fond.biskupstvi.cz

Ilustrace


25.9.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Podolské hody

V sobotu 24. září 2016 budou v naší obci tradiční hody. Stárci ve 13.00 hod obdrží od starosty obce hodové právo a následně si přijdou pro požehnání do kostela. Spolu s nimi při bohoslužbě slova chceme Bohu poděkovat za všechny dary a milosti, kterými nás zahrnul v průběhu celého roku. Stárkům a všem podolským chceme popřát veselé hody a příhodné počasí.
Město Kyjov se představuje: Město Kyjov

13.9.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Svatořečení Matky Terezy

Katolická misionářka a řeholnice Matka Tereza z Kalkaty, která pečovala o chudé, se 19 let po smrti stala svatou. Ve Vatikánu ji v neděli 4.9.2016 za účasti desítek tisíc poutníků svatořečil papež František. Matka Tereza navštívila v roce 1984 Brno a v pondělí 5.9.2016, v den jejího svátku, bude v kostele u jezuitů v Brně odhalena její pamětní deska.

Vatikán schválil zázrak Matky Terezy, připravuje svatořečení


05.9.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Ohlédnutí se za SDM v Krakově

Poslední červencový týden se konaly světové dny mládeže v Polsku. Do Krakova se sjelo přes dva a půl milionu mladých lidí z celého světa. Z České republiky se na tuto pouť vydalo šest tisíc mladých. Myslím, že setkání bylo pro všechny velkým povzbuzením ve víře i krásný důkaz existence živého společenství církve. SDM v KrakověKromě programu v Českém národním centru se účastníci zapojili do programu s papežem Františkem. Přes všechny krásné myšlenky asi nejvíc rezonuje to, že "štěstí není na pohovce" čili z naplnění života v jednoduchém a laxním přístupu, ale v lásce. Závěrem zbývá jen říct, že  další podobně krásné a hluboké okamžiky budou mladí moci zažít v roce 2019 na Světových dnech mládeže v Panamě.


28.8.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Pouť k Panně Marii na Staré Brno

Poutní bohoslužbě v den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v pondělí 15. srpna 2016 v 18.00 hodin bude v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně předsedat brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul.

V bazilice, která uchovává obraz Panny Marie Svatotomské, uctívaný jako palladium města Brna, tak vyvrcholí třídenní duchovní příprava. Ta je bratry augustiniány také letos plánována na dny 12. až 14. srpna 2016. Kazatelem na bohoslužbách od 18.00 hodin bude P. Milan Hermanovský, OSA.
  Ilustrace


07.8.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule u kapucínů

V den slavnosti Panny Marie Andělské z Porciunkule v úterý 2. srpna 2016 v 17.00 hodin bude v kostele Nalezení sv. Kříže v Brně sloužit mši P. Gorazd Cetkovský OCarm., představený karmelitánů v České republice.Liturgii hudebně doprovodí Kapucínští choralisté z kláštera na Hradčanech. Po bohoslužbě zazní ukázky středověké a renesanční hudby.

O jaký svátek vlastně jde? Svatý František z Assisi, zakladatel našeho řádu, se pro svou zvláštní úctu k Matce Boží staral o kostelík zasvěcený právě Panně Marii Královně andělů, nazývaný rovněž Porciunkule. Zde se také se svými bratry usadil, když se vrátil z Říma. Zde spolu se svatou Klárou založil druhý františkánský řád a zde také dokonal běh svého pozemského života roku 1226. Podle tradice obdržel svatý František od papeže Honoria III. pro tento kostelík také privilegium plnomocných odpustků, které pak následující papežové potvrdili a rozšířili i na další kostely. Z těchto důvodů celý serafínský řád slaví s velkou radostí svátek Panny Marie Královny andělů.

Ilustrace


31.7.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Světové setkání mládeže v Krakově

Mladí poutníci zamířili na Světový den mládeže (SDM), který se koná od 25. do 31. července v Krakově. Ze samotné České republiky se na akci chystá asi 6000 mladých lidí, přes 3000 z nich odjelo ve středu 20.7. na různé předprogramy do několika polských diecézí. Na SDM v Krakově se setkají mladí lidé z téměř 200 zemí s papežem Františkem. Setkání se konají od roku 1984, kdy papež Jan Pavel II. poprvé pozval mladé do Říma. Polsko bude SDM hostit podruhé. První setkání se v zemi našich severních sousedů uskutečnilo v roce 1991 v Čenstochové.cyklopoute > Domů - cyklopoute

24.7.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Charismatická konference v Brně

Katolická charismatická konference se uskuteční od středy 6. 7. do neděle 10. 7. 2016 na výstavišti BVV v Brně. Program konference na http://konference.cho.cz/program-konference.aspx. Všechny zvou organizátoři.


03.7.2016 | vložil
_____________________________________

Biskupské svěcení na Petrově

Nový brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul, který od srpna 2013 působí jako farář hlavního diecézního chrámu – katedrály sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově, zůstane věrný jejím patronům.

Po domluvě se svým světitelem, diecézním biskupem Vojtěchem Cikrlem, přijme biskup Pavel Konzbul biskupské svěcení v den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla dne 29. června 2016 ve 14.00 hodin.

Ilustrace


25.6.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Kněžské svěcení

V sobotu 25.6.2016 v 9.00 hod v Brně na Petrově přijmou kněžské svěcení tito jáhni: Mgr. Marek Husák z Mikulova, Mgr. Jiří Janalík u Telče, Mgr. Jaroslav Laštovička z Jimramova a Mgr. Tomáš Žižkovský z Brna - Žabovřesk. Pro premonstrátskou kanonii Nová Říše bude vysvěcen spolu s nimi Mgr. Petr Pavel Severýn. Vyprošujeme všem boží milost a požehnání do kněžské služby.
Kněžské svěcení - Vojtěch Loub

20.6.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Dětský den na faře

007 indiánské motivy obrázky - Indián
V sobotu 18.6.2016 v 15.00 hod vyrazíme na indiánskou stezku.
Kdo má rád dobrodružství a nebojí se hledat poklad starého náčelníka ať přijde na faru.
Pro všechny je připraven skákací hrad, letní kino, táborový oheň, noc v típí, pohoštění a živá kovbojská muzika. Zváni jsou jak rodiče, tak i děti - těšíme se na setkání u indiánských ohňů.
 

11.6.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Žehnání kříže

Římskokatolická farnost Podolí vás srdečně zve k
ŽEHNÁNÍ OBNOVENÉHO KŘÍŽE V BORKÁCH
v neděli 5. června 2016 v 9:00 hod (po mši sv.)
Zároveň poděkujeme všem, kdo se starají o drobné sakrální památky v naší obci.

03.6.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Boží Tělo v Podolí

Ve čtvrtek 26.5.2016 je slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo, kterou v naší farnosti budeme slavit v neděli 29.5.2016. Po mši sv. bude následovat eucharistický průvod k venkovnímu oltáři, která bude ve farní zahradě a následně bude celá pobožnost ukončena v kostele.
Boží Tělo 1958

22.5.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Pouť ke sv. Janu Nepomuckému v Podolí

V neděli 15.5.2016 si v naší farnosti připomenem ochránce naší farnosti sv. Jana Nepomuckého. Na pouť se připravíme třídenní duchovní přípravou:
ve čtvrtek při mši sv. v 19.00 hod bude promluva k Panně Marii - snoubence Ducha sv.
ve pátek při mši sv. v 19.00 hod bude promluva k Janu Nepomuckému a vedení Duchem sv.
v sobotu bude ranní mše sv. v 7.00 hod a večer bude v 19.00 hod adoraces promluvou - Letnice církve
Poutní mše sv. v neděli budou v 8.00 hod a v 10.00 hod, pouť bude zakončena svátostným požehnáním ve 14.30 hod.
svatý Jan Nepomucký

08.5.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Májové pobožnosti

V měsíci květnu budou probíhat v naší farnosti májové pobožnosti vždy ve středu a a v pátek přede mší sv., tedy od 18.30 hod, mše sv. bude následně v 19.00 hod. Během májových pobožností se budeme modlit Loretánské litanie, na které bude vždy navazovat duchovní čtení, básničky dětí, modlitby a mariánské písně. madona

24.4.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Pouť do Žďáru nad Sázavou, Slavkovic a Křižanova

Římskokatolická farnost v Podolí u Brna
ve spolupráci s KDU-ČSL Podolí

pořádá

v sobotu 16. dubna 2016

v jubilejním roce milosrdenství

pouť do Žďáru nad Sázavou, Slavkovic a Křižanova

s následujícím programem:

7
.00 odjezd z Podolí (kostel)

7.15 odjezd z Prace (zastávka autobusu)
8.50 příjezd - Žďár
9.00 prohlídka baziliky
10.00 mše sv.
11.00 prohlídka poutního kostela na Zelené hoře
13.00 oběd
14.20 Slavkovice
16.30 Křižanov
18.00 návrat
Santiniho kostel v Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou již nepatří státu.

06.4.2016 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Záznamů: 21-40 z celkem 291   Začátek | Předchozí | Následující | Konec