římskokatolická farnost Podolí
 

Aktuality

Misijní neděle

Světový den misií, u nás známý spíše pod názvem Misijní neděle, oslavíme v neděli 22. října, slaví se vždy předposlední neděli v říjnu.  V roce 1926 ho ustanovil papež Pius XI. a letos je to tedy již 91 let, co se věřící ve všech katolických farnostech světa během tohoto dne společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry. Všechny sbírky putují na projekty, jimiž je podporováno šíření Božího slova až do těch nejzapadlejších koutů světa. Svatý otec k tomuto dni každoročně vydává své poselství, stejně jako Národní ředitel Papežských misijních děl v ČR, který se čte při bohoslužbách před misijní nedělí.
Výsledek obrázku pro Misijní neděle 2017

15.10.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Výzva k nadcházejícím volbám

Česká biskupská konference vydává výzvu k účasti v říjnových parlamentních volbách. Text v plném znění naleznete na /www.biskupstvi.cz/2017-10-03-vyzva-ceske-biskupske-konference-k-nadchazejicim-volbam. Tento text také bude čten ve všech kostelích v neděli 8.10.2017.
Ilustrace

06.10.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Biskup Cikrle zahájí akademický rok 2017/2018

Slavnostní bohoslužba pro studenty brněnských vysokých škol v rámci zahájení nového akademického roku 2017/2018 bude v úterý 3. října 2017 v 19.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Předsedat jí bude brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.
 Ilustrace

01.10.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Biskup Cikrle zahájí akademický rok 2017/2018

Slavnostní bohoslužba pro studenty brněnských vysokých škol v rámci zahájení nového akademického roku 2017/2018 bude v úterý 3. října 2017 v 19.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Předsedat jí bude brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.
 Ilustrace

01.10.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Putování Fatimské sochy Panny Marie brněnskou diecézí

Ve dnech 12. a 13. září 2017 probíhá Česká národní pouť do Fatimy. Putování se účastní čeští a moravští biskupové a 1500 poutníků. Při hlavní bohoslužbě bude předána kardinálu Dukovi pro cestu v ČR socha Panny Marie Fatimské z místa zjevení v Cova d´ Iria ve Fatimě, která bude po naší republice putovat ve dnech 15. září až 8. října 2017. Program putování sochy Panny Marie Fatimské v brněnské diecézi: BRNO – katedrále sv. Petra a Pavla neděle 17.9.2017 s pontifikální mši sv. v 16.30 hod v katedrále na Petrově a potom společná cesta s Pannou Marií Fatimskou přes Dominikánské nám. na Zelný trh, kde bude společná modlitba za město Brno a diecézi. Zakončení v katedrále, Te Deum a hymna Fatimy. Další místa jsou ŽAROŠICE – sobota 30. 9. 2017 (mše sv. v 18.00 hod - biskup Pavel Posád) a KŘTINY -  sobota a neděle 30. 9. – 1. 10. 2017.

Výsledek obrázku pro socha panny marie fatimské prodej


11.9.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Zlatá sobota 2017 v Žarošicích

Všechny srdečně zvu na hlavní pouť se světelným průvodem soch do Žarošic, která bude v sobotu 9. září 2017. Poutní mše svatá bude v 18.00 hod a předsedat jí bude pomocný biskup bratislavský Mons.  Josef Halko. Poslední bohoslužba z řady bohoslužeb toho dne (v 7.00, v 11.00, v 16.00) bude slavena o půlnoci, ve 24.00 hod a předsedat jí bude podolský farář a místní rodák P. Pavel Kopeček. Kostel bude pro poutníky otevřený až do rána. V neděli budou mše slaveny v 7.00, 8.30, 10.00 a 11.15 hodin.

Ilustrace


03.9.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

14. DIECÉZNÍ POUŤ RODIN v sobotu 2. 9. 2017

Pro pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v areálu kláštera (zámku) bylo zvoleno motto: Naše diecéze slaví narozeniny. Letos si připomínáme 240 let od založení brněnské diecéze (1777 - 2017). pout zdar 2017

21.8.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Pouť na Starém Brně

Poutní bohoslužbě u Panny Marie Svatotomské v bazilice na Starém Brně bude 15. srpna 2017 v 18.00 hodin předsedat brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul. Před slavností, ve dnech 12. až 14. srpna, nabízejí brněnští augustiniáni přípravný duchovní program.

Ilustrace


24.7.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Výstava fotografií Člověk a Víra – Brno 2017

Výstava  fotografií Člověk a Víra v kostele sv. Jakuba v Brně je otevřena denně od 2. až do 28. července 2017, a to vždy od pondělí do soboty v čase od 9.00 do 19.00 hodin, v neděli od 11.00 do 19.00 hodin. Unikátní fotografické sdružení Člověk a víra je celostátní nezisková organizace zastřešující práci fotografů, kteří uměleckou formou dokumentují významné křesťanské akce českých církví.
Výsledek obrázku pro člověk a víra brno

08.7.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Velehrad 2017

Všichni jsme zváni ČBK a Farností při bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Národní pouť na Velehrad ve dnech 4.7. - 5.7.2017. Program v úterý 4. července vyvrcholí večerním programem již 18. ročníku "Dnů lidí dobré vůle", na kterém vystoupí Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Marie Rotrová a další hudebníci. Programem provází Filip Tomsa a Tereza Kostková.
Ve středu 5. července bude před bazilikou v 10.30 hod slavná poutní mše sv.:
Hlavní celebrant: J. Em. Marc kardinál Ouellet, prefekt Kongregace pro biskupy,
Koncelebrují čeští i zahraniční biskupové.
Zajímavý je i celý doprovodný program po oba dny.
Více na www.http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/program.02.7.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Sraz podolských rodáků

V neděli 26.6.2017 vás všechny srdečně zveme na slavnou mši sv. při příležitosti srazu podolských rodáků v roce, kdy si obec připomíná 780 let od první písemné zmínky o Podolí. Bohoslužba bude v 11.00 hod v kostele sv. Jana Nepomuckého, hlavním celebrantem bude P. Pavel Dokládal. Těšíme se na setkání a rádi vás uvítáme v kostele, který bude po celé odpoledne otevřen.
.Výsledek obrázku pro podolí kostel

17.6.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Farní den - sobota 17.6.2017

  Naše farnost zve děti, rodiče a všechny farníky na dětské odpoledne na farní zahradu, kde je pro všechny připraven bohatý program. Začneme v 16.00 hod dovednostními soutěžemi pro děti, večer bude táborák s hudbou, občerstvením a noční hrou pro děti. Po celé odpoledne bude připraven skákací hrad, letní kino, míčové a dovednostní hry. Děti i rodiče mohou přespat v teepee. Akce je připravována ve spolupráci s Orlem, jednota Podolí a s KDU-ČSL.
Na setkání se těší přípravný tým.
Indiánské teepee

11.6.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

První svaté přijímání v naší farnosti

V neděli 11.6.2017 o Slavnosti Nejsvětější Trojice bude v naší farnosti 1. sv. přijímání, kdy poprvé přijmou Pána Ježíše v eucharistii tyto děti: Ondřej Hůrka, Judita Válková a Matyáš Přikryl. Celý rok v hodinách náboženství a při poučeních v kostele se tyto děti připravovali na sv. zpověď a 1. sv. přijímání. Chceme je i jejich rodiny doprovázet modlitbou, aby žili i nadále v boží blízkosti, opravdu milovali Ježíše a boží milost působila v jejich rodinách.
1_sv

04.6.2017 | vložil
_____________________________________

Koncert duchovní hudby

Všechny srdečně zveme v neděli 28. 5. 2017 v 18.00 hod do kostela sv. Jana Nepomuckého na Varhanní koncert, při kterém zazní skladby Césara Francka: Les trois chorals - Cantabile.
Účinkuje Francois De Val, francouzský varhaník z katedrály Notre Dame ve Štasburku.
 Koncert se uskuteční při příležitosti návštěvy zástupců partnerské obce Ay sur Moselle v Podolí.
Vstupné dobrovolné.
Le beau concert tchèque de François de Val à Brno

15.5.2017 | vložil
_____________________________________

Podolská pouť

Tradiční podolská pouť ke sv. Janu Nepomuckému se koná v neděli 14. května 2017. Před poutí bude třídenní duchovní příprava s možností svátosti smíření:
mše sv. ve čtvrtek 11.5.2017 v 18.00 hod - téma: HŘÍCH
mše sv. v pátek 12.5.2017 v 18.00 hod - téma: ODPUŠTĚNÍ
mše sv. v sobotu 13.5.2017 v 7.30 hod - téma SMÍŘENÍ
Pořad bohoslužeb o poutní slavnosti v neděli:
8.00 hod - ranní mše při které bude zpívat podolský chrámový sbor
10.00 hod - slavná poutní mše
14.30 hod svátostné požehnání, varhanní koncert a zakončení pouti.
Výsledek obrázku pro podolí u brna


07.5.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Misijní štrůdlování

V neděli 23. dubna 2017 proběhlo v naší farnosti „Misijní štrúdlování“. Ochotně se zapojilo mnoho šikovných žen, které napekly vynikající štrúdl. Po mši svaté nabízely ženy své sladké klenoty všem farníkům za dobrovolný příspěvek. Tato sbírka bude odeslána na účet Papežského misijního díla.
Farníci byli pozváni i na malé pohoštění na faru. Pán Bůh zaplať všem!
 Misijní štrúdlování

23.4.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Bohoslužby o Velikonocích

Květná neděle 9. 4. 2017 -  9.00 hod
Pondělí sv. týdne 10. 4. 2017 - 18.00 hod
Úterý sv. týdne11. 4. 2017 - 7.00 hod
Středa sv. týdne 12. 4. 2017 - 18.00 hod
Zelený Čtvrtek 13. 4. 2017 - 18.00 hod
Velký Pátek 14. 4. 2017 - 18.00 hod
Bílá Sobota 15. 4. 2017 - 20.00 hod
Neděle Zmrtvýchvstání Páně 16. 4. 2017 - 9.00 hod
Pondělí velikonoční 17. 4. 2017 –  8.00 hod
Výsledek obrázku pro velikonoční vigilie - obrázky


09.4.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Postní almužna 2017

Postní doba je obdobím ztišení, postu, odříkání a usebrání. Pokud stále nevíte, co si odříct, jak se postit a jak prožít dobu postní - máme pro vás tip. Od roku 2009 existuje v ČR monžost odkládání peněz v rodinách do tzv. postniček. Jde o malé papírové krabičky, které slouží jako místo pro shromažďování tzv. postní almužny. Vyzvednout si je můžete v kostele a do nich dávat ušetřené peníze za zákusek, kávu, cigarety, nové tričko či co vás napadne. Na druhou velikonoční neděli přineste své postničky do kostela, oblastní charita Rajhrad se postará o to, aby se prostředky dostaly k těm, kteří to nejvíce potřebují a pro které jste peníze odkládali.


07.3.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Popeleční středa

Popeleční středou, která letos připadá na 1. března, vstupuje katolická církev na celém světě do postní doby. Bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně bude v 17.30 hodin předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Popeleční středa v liturgickém kalendáři katolické církve je středa, která předchází 1. postní neděli a označuje začátek postní doby. V tento den kněz na znamení pokání a obrácení uděluje popelem při bohoslužbě znamení kříže na čelo (= popelec) a říká: "Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš" nebo "Obraťte se a věřte evangeliu". Popel, symbol smrti a nicotnosti bytí, se získává ze spálených ratolestí posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli. Popeleční středa je pro věřící jedním ze dvou dnů přísného postu (druhým je Velký pátek).

Ilustrace


26.2.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Zbavte se nevědomé manipulace

  http://www.biskupstvi.cz/storage/akt/10953.jpg

19.2.2017 | vložil Pavel Kopeček
_____________________________________

Záznamů: 1-20 z celkem 304   Začátek | Předchozí | Následující | Konec